Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomika obrany a bezpečnosti BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD (Ekonomika vojenské robotiky)

2 Ekonomické důvody změn ve struktuře a použití armád Úvod Základní pojmy – Historie vojenské robotiky – Typologie vojenské robotiky Ekonomické principy působící v oblasti rozvoje vojenské robotiky Ekonomické aspekty zavádění vojenských robotů v praxi Faktory a činitelé ovlivňující budoucí rozvoj vojenské robotiky Závěr Obsah přednášky

3 ÚVOD BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

4 Cílem Cílem této přednášky je objasnění ekonomických aspektů vojenské robotiky. Dílčí cíle Dílčí cíle této přednášky je možné spatřovat v: – vymezení historie rozvoje vojenské robotiky a její typologie, – popsání ekonomických principů působící v oblasti vojenské robotiky, – vymezení ekonomických aspektů zavádění vojenských robotů do vojenské praxe a – popsání faktory a činitelů ovlivňujících budoucí rozvoj vojenské robotiky. Ekonomické důvody změn ve struktuře a použití armád – Ekonomika vojenské robotiky Úvod

5 ZÁKLADNÍ POJMY BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

6 Vojenská robotika Vojenský robot Historie vývoje vojenské robotiky Typologie vojenské robotiky Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

7 Vojenská robotika je vědní disciplína, která se zabývá zaváděním a využíváním robotických systémů jako jsou dálkově řízené prostředky operující na zemi, ve vzduchu a na moři nebo pod jeho hladinou, dálkově naváděné střely nebo zařízení autonomně zabezpečující logistické potřeby ve vojenském prostředí. Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

8 Vojenský robot je autonomní nebo dálkově řízení prostředek navržený pro vojenské využití. Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

9 Historie vývoje vojenské robotiky Vacansonův kačer Řecká a římská mytologie – mechanické bytosti nahrazující lidskou práci (Hefaistos, Vulkán – ze zlata vyrobení pomocníci např. Talos, který chránil Krétu), Archytas z Tarenta – párou poháněný holub, první studie letu ptáků, Archimedes – smrtící paprsky, obrovské čelisti, Leonardo da Vinci – mechanický rytíř (uměl se vztyčit a pohybovat pažemi a nohami), Japonsko – mechanická stvoření pro servírování čaje Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

10 Historie vývoje vojenské robotiky Rádiem řízená loď (rádiem řízené torpédo) – Nicola Tesla (1898). Elektrický pes („Electric dog“) určený pro zásobování zákopů. Pozemní torpédo („Land Torpedo“) dálkově ovládaný ozbrojený traktor, naložený výbušninou. Patentovaný v roce 1917. První bezpilotní prostředek („Kettering Bug“), který pomocí gyroskopu a barometru automaticky letěl k vytyčenému cíli a zde pak explodoval. Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

11 Historie vývoje vojenské robotiky První dálkově ovládaný bezpilotní prostředek vyvinuli během 2. světové války Němci. Nesl označení FX 1400 – „Fritz“. Teletank (1930) – Sovětský svaz Goliáš (1941-1945) – Německo Fire Fly – 1962 (1,1 mil. USD) Aquila program – 1979 - 1985 Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

12 Typologie vojenské robotiky Klasifikace vojenských robotických systémů podle účelu použití Klasifikace vojenských robotických systémů podle operační oblasti Klasifikace vojenských robotických systémů na základě jejich ekonomického dopadu Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

13 Typologie vojenské robotiky Klasifikace vojenských robotických systémů podle účelu použití a)logistické (transportní, nakládací) robotické systémy, b)pyrotechnické a odminovávací robotické systémy, c)robotické systémy pro boj s ohněm, d)pátrací a záchranné robotické systémy, e)pozorovací, strážní a průzkumné robotické systémy a f)robotické systémy vybavené zbraněmi a zbraňovými systémy. Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

14 Typologie vojenské robotiky Klasifikace vojenských robotických systémů podle operační oblasti UAVs a)nepilotované robotické systémy operující ve vzduchu (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs), UGVs b)nepilotované robotické systémy operující na zemi (Unmanned Ground Vehicles – UGVs), UMVs, UUVs c)nepilotované robotické systémy operující na vodě a pod vodou (Unmanned Maritime and Underwater Vehicles – UMVs, UUVs). Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

15 Typologie vojenské robotiky Klasifikace vojenských robotických systémů na základě jejich ekonomického dopadu a)Robotické systémy s nízkým substitučním a finančním dopadem (pozorovací a průzkumné robotické systémy) b)Robotické systémy s nízkým substitučním efektem a vysokým finančním dopadem (logistické robotické systémy) c)Robotické systémy s vysokým substitučním efektem a nízkým finančním dopadem (pyrotechnické robotické systémy) d)Robotické systémy s vysokým substitučním a finančním dopadem (bojové robotické systémy) Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

16 Typologie vojenské robotiky Klasifikace vojenských robotických systémů na základě jejich ekonomického dopadu Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

17 Typologie vojenské robotiky Klasifikace vojenských robotických systémů na základě jejich ekonomického dopadu Ekonomika vojenské robotiky Základní pojmy

18 EKONOMICKÉ PRINCIPY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI ROZVOJE VOJENSKÉ ROBOTIKY BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

19 Princip mezních nákladů ušlých příležitostí Princip očekávaných mezních nákladů a očekávaných mezních užitků Princip substituce práce kapitálem Princip úspor z rozsahu Princip klesajících výnosů Princip role pobídek Princip vztahu klienta a dodavatele Ekonomika vojenské robotiky Ekonomické principy působící v oblasti rozvoje vojenské robotiky

20 MIKROEKONOMICKÁ ANALÝZA – SUBSTITUCE PRÁCE KAPITÁLEM BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

21 Ekonomika vojenské robotiky Mikroekonomická analýza – substituce práce kapitálem Produkční funkce obrany – dvou-faktorový model

22 Ekonomika vojenské robotiky Mikroekonomická analýza – substituce práce kapitálem Optimální produkce obrany a minimalizace nákladů

23 EKONOMICKÉ ASPEKTY ZAVÁDĚNÍ VOJENSKÝCH ROBOTŮ V PRAXI BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

24 V souvislosti se zkoumáním budoucího rozvoje vojenské robotiky je nutné hledat odpověď na následující dvě otázky: 1) Je po technické stránce technologie připravena pro plné využití v ozbrojených silách? 2) Je po ekonomické stránce technologie akceptovatelná jak ze strany výrobce, ozbrojených sil, ministerstva obrany, tak i národních vlád? Ekonomika vojenské robotiky Ekonomické aspekty zavádění vojenských robotů v praxi

25 Ekonomické aspekty zavádění vojenské robotiky na straně průmyslu Ekonomické aspekty zavádění vojenské robotiky na straně ozbrojených sil a vlády Ekonomické výhody a nevýhody zavádění vojenské robotiky Ekonomika vojenské robotiky Ekonomické aspekty zavádění vojenských robotů v praxi

26 Ekonomické aspekty zavádění vojenské robotiky na straně průmyslu - budoucnost trhu s vojenskou robotikou je v zásadě závislá na těchto předpokladech: úspěšné testy a zkoušky vyvíjených prostředků, potřeba dosáhnout konkurenční výhody nebo konkurenční hrozby, schopností dosáhnout v krátkém časovém horizontu úspory z rozsahu a platební schopností potenciálních zákazníků (v našem případě národních vlád). Ekonomika vojenské robotiky Ekonomické aspekty zavádění vojenských robotů v praxi

27 Ekonomické aspekty zavádění vojenské robotiky na straně ozbrojených sil a vlády - pohledu zavádění vojenských robotů do vojenského prostředí vystupují do popředí následující čtyři důvodu, proč se tak děje: ochrana lidských životů, vyšší úroveň efektivnosti a účinnosti robotických systémů, zvýšení atraktivnosti ozbrojených sil s vazbou na naplňování rekrutačních cílů, modernizace ozbrojených sil. Ekonomika vojenské robotiky Ekonomické aspekty zavádění vojenských robotů v praxi

28 Ekonomické výhody a nevýhody zavádění vojenské robotiky - jaké ekonomické výhody a nevýhody můžeme u zavádění vojenské robotiky a vojenských robotů do praxe ozbrojených sil vymezit? Zde je stručných jejich výčet: ekonomická efektivnost, nákladová efektivnost, úspory z rozsahu, využívání substituce práce kapitálem a ekonomie ničení Ekonomika vojenské robotiky Ekonomické aspekty zavádění vojenských robotů v praxi

29 FAKTORY A ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ BUDOUCÍ ROZVOJ VOJENSKÉ ROBOTIKY BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

30 Na základě současných poznatků je možné předpokládat, že na další vývoj a rozvoj vojenské robotiky budou mít významný vliv následující činitelé a faktory. Hlavní činitelé ovlivňující rozvoj vojenské robotiky jsou následující: vláda, ozbrojené síly, průmysl vojenské robotiky. Ekonomika vojenské robotiky Činitelé a faktory ovlivňující budoucí rozvoj vojenské robotiky

31 Na základě současných poznatků je možné předpokládat, že na další vývoj a rozvoj vojenské robotiky budou mít významný vliv následující činitelé a faktory. Za hlavní faktory působící na rozvoj vojenské robotiky, a tím i na trh s vojenskou robotikou, lze považovat: hodnotu lidského života, náklady výcviku vojenských profesionálů, budoucí vývoj a dosažitelná velikost trhu s vojenskou robotikou a současný stav a budoucí vývoj veřejných financí a rozpočtů. Ekonomika vojenské robotiky Činitelé a faktory ovlivňující budoucí rozvoj vojenské robotiky

32 ZÁVĚR BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

33 I v oblasti vojenství je významná pozornost věnována člověku jako živoucí bytosti, občana společnosti, která nechce tolerovat ztráty a to i v případě příslušníků ozbrojených sil. Výše uvedený požadavek se projevuje v nutnosti kvalitativních změn u vojsk, resultující v modernizaci, profesionalizaci a reorganizaci ozbrojených sil. Výsledkem by měla být požadovaná schopnost rychlého reagování na rizika a ohrožení Ekonomika vojenské robotiky Závěr

34 Nové technologie jsou ale finančně náročné, což vyžaduje naopak zvyšovat výdaje na obranu nebo na zbrojení. Při využívání a zavádění nových technologií do ozbrojených sil by měla být zvažována jejich nákladově-užitková efektivnost. Z pohledu ekonomické teorie ve vztahu k vojenské robotice, lze konstatovat, že se blíží doba, kdy v plné míře se bude moci využívat efektů, které s sebou přináší substituce práce kapitálem i v podmínkách ozbrojených sil. S nástupem masovější výroby vojenských robotických systémů lze předpokládat, že bude u výrobců docházet k využívání úspor z rozsahu a ke snižování jednotkové ceny jednotlivých vojenských robotů. Ekonomika vojenské robotiky Závěr

35 ZDROJE KE STUDIU BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ DŮVODY ZMĚN VE STRUKTUŘE A POUŽITÍ ARMÁD EKONOMIKA VOJENSKÉ ROBOTIKY

36 Ekonomika vojenské robotiky Zdroje ke studiu SINGER Peter., W. Wired for War (Robotic Revolution and Conflict in the Twenty First Century. London: Pengiun, 2009. 483 p. ISBN 978-1-59420- 198-1 Military Ground Robot Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2012 to 2018. Accesible on: http://www.chinamarketresearchreports.org/military-ground-robot- market-shares-strategies-and-forecasts-worldwide-2012-to-2018/ STRUIJK, Bob. Influence of the new trends in the economics on the robot system design philosophy. Budapest: National University Of Public Service, 2012. (Disertation). 114 p. (p.25-26) OLEJNÍČEK, Aleš. Economic Aspects of the Military Robotics Introduction and Development in the War Theatre. In Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development. Dostupné na: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Paris/DEEE/DEEE- 59.pdf

37 DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. Katedra EKONOMIE Skupina EKONOMIKY OBRANY STÁTU Kancelář K-65/100 (Bytovky) Tel.: +420973443153


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google