Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přihláška patentu, užitného vzoru, úpravy přihlášky v řízení Kateřina Hartvichová Inventia s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přihláška patentu, užitného vzoru, úpravy přihlášky v řízení Kateřina Hartvichová Inventia s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 Přihláška patentu, užitného vzoru, úpravy přihlášky v řízení Kateřina Hartvichová Inventia s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Patentová přihláška  Patentovatelný vynález:  Nový  Inventivní  Patentová přihláška  Popis stavu techniky  Popis vynálezu  Příklady  Nároky

3 Přihláška užitného vzoru  Chranitelné technické řešení:  Nové  Překračující rámec odborné dovednosti  Věc (ne způsob, postup, použití)  Přihláška užitného vzoru  Popis stavu techniky  Popis technického řešení  Příklady  Nároky

4 Příklady nároků  Sloučenina X.  Použití sloučeniny X jako hnojiva.  Způsob zvýšení odolnosti rostlin vůči škůdcům, spočívající v podávání látky X.  Hnojivo, které je směsí látek X, Y a Z v poměru 1:1:1 až 1:3:3.  Pozn.: nároky obsahují konkrétní řešení, nikoliv nápady.

5 Řízení o přihlášce  Patentová přihláška Splnění formálních náležitostí Splnění věcných podmínek patentovatelnosti Jasnost nároků, podloženost nároků  Přihláška užitného vzoru Splnění formálních náležitostí Jasnost nároků

6 Řízení o patentové přihlášce  Rozsah ochrany je stanoven nároky  Posuzuje se novost a inventivnost předmětu vynálezu definovaného v nárocích  Popis vynálezu pomáhá vyjasnit pojmy a jejich rozsah a obsah  Z popisu vynálezu lze v průběhu řízení převzít některé znaky do nároků.

7 Novost  Novost je zpochybněna, najde-li se řešení (sloučenina, postup) spadající do rozsahu nároků  Např. z 30 sloučenin spadajících do rozsahu nároku 1 není nová – je zpochybněna novost celého nároku  Řešení: odstranit kolizní obsah, např. vymazat sloučeninu.

8 Inventivnost  Inventivnost je zpochybněna, když kombinace dokumentů jednoznačně vede k vynálezu, bez vynaložení vynálezeckého úsilí  Snaha o objektivizaci posuzování – EPO: Problem-Solution-Approach

9 Problem-Solution-Approach  1. dokument, který popisuje nejbližší řešení (např. strukturně nejbližší sloučeninu)  Určí se rozdíl mezi vynálezem a nejbližším řešením (např. jeden substituent)  Určí se efekt tohoto rozdílu (např. snížení toxicity). Dosažení tohoto efektu je vlastně řešeným problémem.

10 Problem-Solution-Approach II  Hledá se 2. dokument, který by popisoval dosažení stejného efektu stejným způsobem  Je třeba také najít motivaci pro odborníka v oboru, aby tyto dokumenty zkombinoval (např. se jedná o strukturně obdobné sloučeniny)

11 Inventivnost II  Inventivnost musí být prokázána pro celý nárokovaný rozsah (např. účinnost pro reprezentativní vzorek sloučenin)  Dostatek příkladů  Zlepšená vlastnost musí být opravdu lepší než kontrola (či srovnávací látka) u všech sloučenin v příkladech

12 Dodatečné podání dalších příkladů  Příklady se nepřidají do přihlášky, jen do spisu na úřadu  Mohou jen prokazovat lépe či pro větší rozsah sloučenin vlastnosti, které byly uvedeny v původním podání  Nemusejí být vždy vzaty úřadem v úvahu

13 Úpravy přihlášky Obecný princip: Úpravy přihlášky nesmějí přesahovat rozsah původního podání přihlášky.

14 Úpravy nároků  Do nároků lze doplňovat informace a znaky z popisu vynálezu  Nelze doplňovat nové informace a znaky, které nebyly původně obsaženy v přihlášce  Je problematické doplňovat informace a znaky z příkladů – jedná se pak o zobecnění

15 Úpravy nárokůII  Vymazání informace/znaku z nároku – problematické, může se tím rozšířit rozsah nároku  Náhrada znaku jiným znakem – problematické, může se měnit rozsah

16 Úpravy nárokůIII  Číselné parametry a jejich rozmezí: rozmezí nelze rozšiřovat; při zúžení lze používat jen hranice obsažené již v původním podání, tyto hranice však lze kombinovat  Např: v původním nároku rozmezí 100-200. V původním popisu rozmezí 100-200, 130-170, 150- 160.  Lze zužovat jen na 130-170, 150-160, 130-160, 150- 170, 130-150, 160-170, 100-130, 100-150, …  Nelze zužovat např. na 120-140, byť toto rozmezí matematicky spadá do původního

17 Výběr z několika delších seznamů  Např. v obecných vzorcích, kde je na základní kostře několik substituentů, pro každý substituent je mnoho možností  Výběr konkrétní kombinace substituentů nepodložený původním podáním je nový, a tedy přesahuje rozsah původního podání!

18 Úpravy popisu  V míře nezbytně nutné pro to, aby si nároky, popis a příklady neprotiřečily  Někdy je požadováno doplnění relevantních dokumentů do stavu techniky

19 Vliv na psaní přihlášek  Do nároků přesné a jednoznačné pojmy  Pojmy vysvětlit a konkretizovat v popisu  V popisu mít dostatek podkladů pro omezení  Závěry z příkladů zobecňovat do popisu  Podávat přihlášky až tehdy, kdy je jasné, která část vynálezu (např. které sloučeniny) je zásadní

20 Děkuji za pozornost. Otázky? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt OP VK - CZ.1.07/2.3.00/09.0035


Stáhnout ppt "Přihláška patentu, užitného vzoru, úpravy přihlášky v řízení Kateřina Hartvichová Inventia s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google