Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice č íslo 02/2009 1.3.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, dnes si něco málo řekneme o psech. O psech, kteří provází.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice č íslo 02/2009 1.3.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, dnes si něco málo řekneme o psech. O psech, kteří provází."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice č íslo 02/2009 1.3.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, dnes si něco málo řekneme o psech. O psech, kteří provází člověka již od úsvitu dějin a jsou s ním na jeho cestě historií neodmyslitelně spjati. Během tisíců let vývoje vzniklo nespočet ras psů pro prakticky jakékoliv využití. Od domácích mazlíčků přes psi hlídací, lovecké, pastevecké až po psi pro zvláštní účely např. záchranářské, policejní atd. Člověk si postupem času vymodeloval svého čtyřnohého kamaráda k obrazu svému. Jedno mají všichni psi společné a to bez rozdílu plemene. Mají-li sloužit svému účelu, pro který byli původně vyšlechtěni, musí jim jejich páníček věnovat spousty hodin a to nejen při výcviku, ale i následně v průběhu jejich celého života. Doby, kdy u každého venkovského stavení „poblafával“ nějaký ten „voříšek“, od kterého se maximálně očekávalo, že svým štěkotem upozorní na kolemjdoucího, jsou minulostí. V posledních letech se stalo módní záležitostí mít psa „speciálního“, což většinou znamená jiného než mají všichni kolem, pokud možno co největšího, v nejlepším případě rovnou nějaké „bojové plemeno“. Pokud majitel svůj veškerý volný čas věnuje výchově takového psa, pak je vše v nejlepším pořádku. Bohužel, často se stává, že pořízení těchto, na čas náročných psů, je těžké podhodnocení vlastních možností. Někdy jde o kompenzaci vlastních mindráků, kdy si páníček potřebuje něco dokazovat, někdy jde pouze o snahu být za každou cenu „in“. Každopádně výchovou zanedbaný pes nějakého „bojového plemene“, který se čas od času toulá volně vesnicí, představuje podstatně větší riziko než zaběhlý tuctový „voříšek“. Z této rizikové skupiny bude patrně i rotvajler M.Želivského, který podniká opakované loupeživé výpady po Vilicích. V jeho podání již evidujeme několik kusů zadávené drůbeže, vypleněnou králíkárnu a v poslední době 3 roztrhaná jehňata. Tímto bych chtěl vyzvat všechny obyvatele Vilic, uvidíte-li tohoto psa běhat volně po vesnici, neprodleně tuto skutečnost nahlaste na obecní úřad. Nebude-li majitel schopen učinit řádění svého psa přítrž, bude muset náležité kroky vykonat obec. Určitě nehodláme čekat až zde dojde k napadení člověka. M.Břenda Maškarní ples.. Letošní maškarní ples byl hodnocen všemi aktéry, kteří se jej zúčastnili, jako velmi zdařilý, k čemuž největším dílem přispěla kapela „Hořičanka“. Jaké poděkování si za svůj perfektní výkon vysloužila je vidět na přiloženém obrázku. Co k tomu dodat? Nezbývá než politovat ubožáka, který se takto zachoval a doufat, že si kapela své příští angažmá ve Vilicích nerozmyslí. Zasedání ZO č. 23/2009. konané dne 27.2.2009. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Bednář, J.Klejnová a M.Petříková. Omluveni: J.Kudrna. Na 23. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 27.2.2009 činí 834.706,93Kč.. 2) ZO schválilo výsledek inventarizace k 31.12.2008. Žádný majetek obce za uplynulý rok nebyl navržen k vyřazení.. 3) ZO schválilo 10ti letý plán obnovy VH, což je plán financování a realizace obnovy vodovodů a kanalizace na období 2009 – 2018.. 4) ZO schválilo dodatek k mandátní smlouvě o odvozu odpadů s firmou Compag Votice, kdy celková cena za likvidaci odpadů je 1.214,-Kč/t. Oproti loňsku je navýšení o 100,-Kč za tunu.. 5) ZO schválilo darovací smlouvu s SK První kolona Vilice na částku 10.000,-Kč.. 6) ZO schválilo záměr koupě pozemků p.č.225, 224/23, 1083, 1085/1 a 1201/25.. 7) ZO schválilo náhradu refundace mzdy starosty na rok 2009 ve výši 147,-Kč/hod.. 8) ZO schválilo rozpočtovou změnu č.1/ZO/09 – zvýšení výdajů o 383 tis. Kč ( svoz KO r.2008 – vyúčtování, ÚP – dokončení, rekonstrukce Kremlu – projekty, 10ti letý plán obnovy VH, daň z převodu nemovitostí – prodeje pozemků r.2008) Většinou jde o přesun výdajů, které nebyly realizovány v r.2008

2 Rekonstrukce vodovodu – Hrnčíře. Na tuto časově a finančně náročnou akci se projektově obec připravuje již od léta minulého roku. Bohužel dnes po více než 8 měsících je konec stále v nedohlednu. Nutno podotknout, že zejména stavební úřad v Ml.Vožici se svými opakovanými žádostmi o doplnění dokumentace, značně dobu příprav projektu protáhl. Momentálně se proto nacházíme teprve ve fázi schvalování územního rozhodnutí. Po něm bude následovat vypracování stavební projektové dokumentace, s kterou následně půjdeme žádat na odbor životního prostředí v Táboře o stavební povolení. To by mohlo být vydáno, nenastanou-li nějaké další nepředvídatelné okolnosti, v průběhu června. Výzva k předkládání žádostí o dotace z fondů JK, z kterých jsme tuto akci chtěli financovat, uplyne však již 25.3.2009. Nezbývá proto nic jiného, než se pokusit sehnat finance z jiných zdrojů. Otázkou zůstává, zda to z pohledu záměru realizovat tuto akci ještě v letošním roce, bude co platné. Dne 10.února 2009 oslavila paní Anežka Forejtová z Vilic 82. výročí svého narození a 23.února oslavila paní Anna Břendová ze Zátiší 83.výročí svého narození. Oběma jubilantkám blahopřejeme. 2.místo ve foto soutěži „Dovolená a volný čas“ získal snímek „Vilice – Třetí rybník“ Z maškarního průvodu – o dobrou náladu zde rozhodně nebyla nouze.


Stáhnout ppt "Vilická polnice č íslo 02/2009 1.3.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, dnes si něco málo řekneme o psech. O psech, kteří provází."

Podobné prezentace


Reklamy Google