Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emoce, city. Emoce jsou psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince. Cit je nervový popud,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emoce, city. Emoce jsou psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince. Cit je nervový popud,"— Transkript prezentace:

1 Emoce, city

2 Emoce jsou psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince. Cit je nervový popud, proces, kterým hodnotíme, co prožíváme, pomocí nich se orientujeme v okolí Působící podnět / vnitřní podmínky → mé subjektivní prožívání Mohou podněcovat a motivovat k činnosti Projevy - verbální - neverbální (mimika, gesta, haptika,…) - fyziologické (zrudnutí, bušení srdce,…) Novorozenec rozlišuje pouze libost – nelibost, později se emoce rozrůzňují Z velké části jsou vrozené a ve všech kulturách podobné, liší se však ve způsobu vyjadřování

3 Emoce mají 3 složky. - citové prožitky - radost, smutek, strach, překvapení,hněv, znechucení, - motorické projevy - výraz tváře, postoj těla a - doprovodné tělesné změny - zvýšený tlak, tep, pocení. Emoce patří k našim životům. Mnozí odborníci tvrdí, že takzvaná emoční inteligence (EQ) může být mnohdy důležitější než IQ. Mohou u každého jedince vyvolat rozdílné reakce. Schopnost sledovat vlastní i cizí pocity a emoce, je mnohdy rozhodujícím faktorem úspěšného života. Úkol: Jaké projevy verbální, neverbální i fyziologické se u vás projevují při pocitu smutku/ radosti / zlosti / bolesti?

4 Jak se mění výraz obličeje při různých emocích

5 Znaky emocí Subjektivnost: individuální prožívání Spontánnost: nezávislé na vůli, vystupují nechtěně Předmětnost: spojeny s vůlí, osobou, myšlenkou… Aktuálnost: okamžitý proces, nelze si jí později vybavit se stejnou intenzitou jako poprvé Polarita (ambivalence): protikladnost - mohou snadno přecházet k jedné krajnosti do druhé (libost X nelibost, vzrušení x uvolnění), smíšenost (radost i smutek zároveň) Nakažlivost: přenos emocí (např. když mám špatnou náladu a okolí dobrou, tak na mě začne působit ta nálada dobrá) Stereotypnost: emoce se nemění, ve stejných situacích se nám promítají stejné emoce => vliv na další procesy

6 Úkol: doplňte tabulku: emocepodnětreakce Nebezpečí Překážka, nepřítel Zisk, úspěch neúspěch Přátelství, přímé jednání Nepříjemná situace, věc Neznámá, nejistá situace Nečekaná situace

7 Řešení: emocepodnětreakce StrachNebezpečíÚtěk, boj HněvPřekážka, nepřítelÚtok, agrese radostZisk, úspěchUvolnění, úsměv SmutekneúspěchPláč, apatie DůvěraPřátelství, přímé jednání Spolehnutí se na druhého ZnechuceníNepříjemná situace, věc Únik, odstranění zdroje znechucení OčekáváníNeznámá, nejistá situace Orientace, získávání informací PřekvapeníNečekaná situacePodle situace – strach, radost, únik, očekávání,…

8 Dělení emocí z vývojového hlediska 1. Nižší - souvisí s funkcemi organismu - vrozené, společné se zvířaty - důležité pro přežití - úlek, strach, hněv, bolest, agrese 2. Vyšší - typické pro člověka - týkají se vyšších hodnot a) morální (etické) – hodnota dobra, stud, empatie, dobročinnost,.. b) sociální – sdílení radosti, smutku, láska, úcta, obdiv,… c) estetické – vkus, vnímání krásy d) intelektuální – hodnota pravdy, poznání, učení e) stenické – mobilizující, dodávají energii f) astenické – demobilizující, oslabující

9 Dělení emocí podle intenzity a délky trvání 1. Pocity – nejjednodušší, hl. tělesné – hlad, žízeň, únava, pohlavní pud, bolest (vina) 2. Afekt – krátkodobý cit, velmi intenzivní, reakce na podnět, snížené sebeovládání, krátkodobá (min./ hod.) 3. Nálada – ustálený cit, méně intenzivní, ovlivňují celkové prožívání a činnost člověka (euforie – deprese), nemusí mít jasně daný předmět, dlouhodobější (hod./dny) 4. Vášeň – velmi silný, pevný a hluboký cit, zdrojem energie a vůle, dlouhodobé (měsíce, roky) 5. Empatie – vcítění, porozumění citům druhého člověka (důležitá vlastnost kadeřníka)

10 Citové vztahy Kombinace emocí, vytváří složitější vazby na jedince - Láska / nenávist - Přátelství / nepřátelství - Závist - Žárlivost - Pohrdání - Odpor

11 Poruchy emocí - fobie Úzkostná porucha Bezdůvodný chorobný strach z věcí, lidí, zvířat,… Narušuje běžní fungování člověka Projevy – bušení srdce, mdloba, úzkost, třes, závrať, návaly horka/chladu, znecitlivění,.. Postižený o fobii ví, ale nedokáže ji racionálně potlačit klaustrofobie (strach z uzavřených prostor) agorafobie (strach z otevřených prostor, vyjít z domu) akrofobie (strach z výšek / hloubek) hematofobie (strach z krve) xenofobie (strach z cizích lidí) arachnofobie (strach z pavouků) herpetofobie (strach z plazů) sociální fobie (strach mluvit s lidmi, dívat se na ně)

12 Poruchy emocí - deprese Porucha nálady Dlouhodobá – několik týdnů Výrazně smutná nálada, neschopnost prožívat radost, pocity beznaděje, ztráta zájmu o své koníčky, pasivita psychosomatické příznaky – bolest hlavy, bolest na hrudi, nechutenství, nespavost, plačtivost Může vést k sebevraždě

13 Poruchy emocí – patický afekt Velmi prudký afekt následovaný poruchou vědomí Člověk si nepamatuje, co se stalo, může spáchat i trestný čin (nepříčetnost)

14 Emoční inteligence  Vysoké IQ automaticky nezaručuje úspěšní a spokojený život.  Klíč pro EQ je umět usměrňovat své emoce a nepotlačovat je.  EQ je vymezován pěti vlastnostmi: 1. schopnost vyznat se ve vlastních citech, 2. schopnost ovládat své city, 3. automotivace, 4. umění rozeznávat city jiných, 5. schopnost empatie (vžít se do role jiného).

15 Kontrolní otázky: Co je to fobie? Uveď 3 příklady fobií Jak se projevuje deprese? Pokud spáchám trestný čin v afektu, jak jsem souzena?


Stáhnout ppt "Emoce, city. Emoce jsou psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince. Cit je nervový popud,"

Podobné prezentace


Reklamy Google