Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu ? Konference PS PČR 18. 11. 2015 Koncepce posuzování zdravotního stavu fyzických osob MUDr. Alena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu ? Konference PS PČR 18. 11. 2015 Koncepce posuzování zdravotního stavu fyzických osob MUDr. Alena."— Transkript prezentace:

1 Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu ? Konference PS PČR 18. 11. 2015 Koncepce posuzování zdravotního stavu fyzických osob MUDr. Alena Zvoníková odbor posudkové služby MPSV

2 Koncepce posuzování Tvorba koncepce posuzování zdravotního stavu fyzických osob představuje formování vize, představ, pojetí a názorů na činnost posudkové služby v sociálním zabezpečení Koncepce posuzování je nedílnou součástí koncepce jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a zaměstnanosti Lékařská posudková činnost je „servisem“ systémů a jejich klientů

3 Tvůrci a spolutvůrci koncepce posuzování MPSV - odbor posudkové služby, odbor výkonu posudkové činnosti a další věcné útvary MPSV ČSSZ - odbor posudkové služby Úřad práce ČR Odborná lékařská veřejnost, společnost sociálních pracovníků Připomínková místa Organizace osob se zdravotním postižením

4 Zdroje tvorby koncepce Koncepce MPSV v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti Multidisciplinární spolupráce Odborná platforma pro tvorbu koncepce: projekty, veřejné zakázky Podněty zainteresovaných subjektů Poznatky z implementace dosavadních systémů

5 Atributy koncepce posuzování Dostupnost posouzení Včasnost posouzení Odbornost, spolehlivost, opakovatelnost a přezkoumatelnost posouzení Individuálnost posouzení Zacílení na rozhodné skutečnosti Komfortnost pro posuzované osoby Využití maxima již existujících podkladů Hospodárnost řízení

6 Atributy koncepce posuzování Posudkový orgán ? Zdravotní model nebo sociálně zdravotní model ? Vypracovat odborný posudek či řešit nepříznivou sociálně zdravotní situaci ? Komu jsou posudkové systémy určeny ? Jaký charakter a formu mají mít posudkové systémy a posudková kritéria?

7 Koncepce posuzování Sociálně zdravotní model Prizmatem zdravotního stavu, zachovaných a ztracených schopností, informací o kvalifikačním a rehabilitačním potenciálu, o schopnosti samostatného života v přirozeném sociálním prostředí, o omezení aktivit nebo participací se hodnotí důsledky zdravotního postižení v oblasti: pracovní schopnosti schopnosti zvládat základní životní potřeby schopnosti pohyblivosti a orientace Zdravotní model - taxativně vymezená zdravotní postižení, kritéria pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

8 Posudek nebo řešení situace Stávající dávkové systémy potřebují posudek výlučně pro rozhodovací činnost Samostatná řízení o nárok na jednotlivé dávky podmíněné DNZS Jednotlivé subjekty řeší v jednotlivých systémech dílčí úkoly, dílčím způsobem Vize – komplexní posouzení, sociálně zdravotní posouzení = řešení nepříznivé zdravotně sociální situace

9 Posuzování a posudková kritéria Charakter posudkového systému a posudkových kritérií souvisí s: potřebami dávkového systému a jeho klientů kdo posuzuje a kdo bude posuzovat jaká je nebo bude dělba posudkových kompetencí Kritéria musí být: sjednocující reflektující účel dávky (kompenzace) a jejího klienta objektivně zjistitelná/prokazatelná aplikovatelná odbornými kompetencemi posudkového orgánu

10 Koncepce posuzování Jak dále řešit posudkové systémy a posudková kritéria ? Srozumitelnost a přehlednost pro laiky Schématičnost pro profesionály Rizika transformace medicíny do právních předpisů: zjednodušení, zmenšení vypovídací schopnosti, omezený rozsah textu, specifika právní mluvy, možné rozpory lege artis a de iure při posuzování

11 Koncepce posuzování Silná právní regulace, zákony, vyhlášky – je to výhoda či úskalí ? Nebrání v řadě případů příliš „právně regulované posuzování“ individuálnosti posouzení ? Lze posuzování regulovat jinak ? Místo vyhlášek guedlines, metodiky, instrukce?

12 Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí na období 2015 - 2017, s výhledem do roku 2020 Nemocenské pojištění: zvýšit informovanost ošetřujících lékařů o možnosti doporučování dočasně práce neschopných k zařazení na pracovní rehabilitaci Koncipování nových řešení, t.č. na úrovni interního materiálu MPSV –pečovatelské volno 2016 - Projekt TAČR „Stanovení délky dočasné pracovní neschopnosti, analýza a zvýšení efektivity kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti“

13 Koncepce MPSV Důchodové pojištění Provedení analýzy posuzování invalidity za období 2010-2015 Odborná platforma: Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích; řešitel VÚPSV Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity; řešitel FN KV Využití učiněných zjištění a doporučení pro korekci posuzování invalidity

14 Koncepce MPSV Sociální služby - PnP a SZ Stávající řešení nejsou zcela optimální, existují možnosti dílčích úprav Na způsobu a obsahu zásadní změny podmínek nároku na PnP a posuzování SZ neexistuje zatím shoda Metodický pokyn pro LPS k posuzování stupně závislosti - 2014 Normativní instrukce k sociálnímu šetření – 2015 Vize - propojit lékařské posouzení a sociální šetření s plánem péče, větší zacílení na potřeby klienta

15 Koncepce MPSV Dávky pro osoby se zdravotním postižením Normativní instrukce pro LPS k posuzování zdravotního stavu osob pro účely zákona č. 329/2011 Sb.- 2015

16 Koncepce MPSV Zaměstnanost Zvýšení využívání stávajících kompetencí LPS OSSZ k doporučování zařazení na pracovní rehabilitaci OZP, které přestaly být invalidní Rozšíření kompetencí LPS k doporučování zařazení OZP na pracovní rehabilitaci i v jiných situacích při posuzování invalidity – návrh věcného záměru - 2015 Koordinovaná rehabilitace Ustanovení NM sekce 7 Ing. I. Merhautové předsedkyní pracovní skupiny pro koordinovanou rehabilitaci Informace o činnosti MPSV v oblasti koncepce koordinované rehabilitace, návrh dalšího postupu (projekty)- materiál pro PV

17 Závěr Základní předpoklady pro zásadní koncepční změny v oblasti posuzování jsou: zajištění personální stabilizace činnosti lékařské posudkové služby pro rok 2017 a roky následující potřeby jednotlivých systémů sociál. zabezpečení a zaměstnanosti konsenzus Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu ? Konference PS PČR 18. 11. 2015 Koncepce posuzování zdravotního stavu fyzických osob MUDr. Alena."

Podobné prezentace


Reklamy Google