Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žákovský pokus Hydrolýza solí a stanovení pH Ing. Lenka Molčanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žákovský pokus Hydrolýza solí a stanovení pH Ing. Lenka Molčanová."— Transkript prezentace:

1 Žákovský pokus Hydrolýza solí a stanovení pH Ing. Lenka Molčanová

2 Zařazení pokusu  pokus je zařazen do 1. ročníku SOŠ, jako 1. laboratorní práce  žák si procvičí základní výpočty, zopakuje vážení na laboratorních vahách, plní jednoduché úkoly v laboratoři  vyučující vysvětlí princip hydrolýzy solí a výpočtů  žáci provedou výpočty, pokus a vypracují protokol včetně odpovědí na otázky a závěru

3 Hydrolýza sol í a stanoven í pH Cíl: Naučit se vypočítat potřebnou hmotnost látky pro jednotlivé roztoky známe-li koncentraci, stanovit pH. Princip: Hydrolýza solí je acidobazická reakce, při které ionty soli reagují s vodou za vzniku iontů hydroxidových (OH - ), nebo oxóniových (H 3 O + ). Tím se změní hodnota pH vzniklého roztoku. Celý děj je možno rozdělit na dvě fáze: a/ rozpouštění krystalů soli ve vodě, při kterém dochází k rozrušování iontové struktury soli a k uvolňování iontů (disociace soli), b/ vlastní acidobazická reakce iontů soli s vodou. Úkol: Příprava 0,1 mol roztoků solí NaCl, Na 2 CO 3 a FeCl 3 V úloze budete pracovat s roztokem chloridu sodného, uhličitanu sodného a chloridu železitého. Pomůcky: lžička na chemikálie, navažovací lodička, laboratorní váhy (předvážky), sada závaží, odměrná baňka (100 cm 3 ), 3 kádinky, skleněná tyčinka, univerzálový indikátorový papírek Chemikálie: chlorid sodný, uhličitan sodný a chlorid železitý Postup práce: Vypočtěte potřebné hmotnosti látek pro jednotlivé roztoky o objemu 100 cm 3 a koncentraci 0,1 mol/l. Látku odvažte a pak každou naváženou látku rozpusťte v destilované vodě o objemu asi 40 cm 3 v odměrné baňce. Vzniklý roztok doplňte destilovanou vodou po rysku (dolní meniskus se musí dotýkat rysky) na celkový objem 100 cm 3. Připravené roztoky o koncentraci 0,1 mol/l přeneste pomocí skleněných tyčinek kapky na univerzální indikátor a porovnáním se stupnicí na obalu určete pH jednotlivých roztoků. Úkoly 1) Zapište rovnicemi reakce jednotlivých solí s vodou 2) Zdůvodněte zjištěné hodnoty pH připravených roztoků solí. Pracovní list žákovského pokusu

4 Výpočet látkové koncentrace

5 Výpočet hmotnosti

6 Výpočet hmotností jednotlivých látek NaCl: m = 0,58 g m = 0,1 x 0,1 x 58 = 0,58 g Na 2 CO 3 : m = 1,06 g m = 0,1 x 0,1 x 106 = 1,06 g FeCl 3 : m = 1,61 g m = 0,1 x 0,1 x 161 = 1,61 g

7 Formulář protokolu pro žáky Jméno:Datum: Třída: Laboratorní práce č. Název: Cíl práce: Úkol: Chemikálie: Pomůcky: Výpočty a rovnice (schéma sestavené aparatury): Závěr:

8 Vypracované úkoly a závěr 1.Sůl silné kyseliny a silné zásady, hydrolýza neprobíhá, protože je v rovnováze. NaCl + H 2 O Cl - + H + + NaOH Reakce je neutrální. pH=7

9 2. Sůl silné kyseliny a slabé zásady. FeCl 3 + H 2 O Cl - + H + + Fe(OH) 3 Roztok reaguje kysele pH<7pH=2 3. Sůl slabé kyseliny a silné zásady. Na 2 CO 3 + H 2 O NaHCO 3 + NaOH Roztok reaguje zásaditě pH>7 pH=9

10 Metodika laboratorní práce 1.Rozdělit žáky do dvojic 2.Provést poučení o BOZP při práci v chemické laboratoři 3.Připravit pomůcky pro žáky včetně chemikálií 4.Nakopírovat potřebné množství PL a protokolů 5.Průběžná kontrola žáků


Stáhnout ppt "Žákovský pokus Hydrolýza solí a stanovení pH Ing. Lenka Molčanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google