Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P O V O D N Ě a O B C E Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P O V O D N Ě a O B C E Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů."— Transkript prezentace:

1 P O V O D N Ě a O B C E Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

2 Hlava IX Ochrana před povodněmi (§ 63 až § 87) stanoví obsah povodňových plánů - § 71 obsah povodňových plánů - § 71 vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, zpracovávají pro svou potřebu a součinnost s povodňovými orgány obce povodňové plány - § 71 odst. 4 vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, zpracovávají pro svou potřebu a součinnost s povodňovými orgány obce povodňové plány - § 71 odst. 4 povodňovými orgány mimo povodeň jsou orgány obcí a po dobu povodně povodňové komise obcí - § 77, odst. 1 a 2 povodňovými orgány mimo povodeň jsou orgány obcí a po dobu povodně povodňové komise obcí - § 77, odst. 1 a 2 obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. - § 78, odst. 1 obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. - § 78, odst. 1

3 povodňové orgány obcí s rozšířenou působností mimo jiné organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi - § 79 povodňové orgány obcí s rozšířenou působností mimo jiné organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi - § 79 povodňové orgány ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi mimo jiné vyjmenované povinnosti zpracovávají povodňový plán obce a potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavách, s povodňovým plánem obce - § 78 odst. 3 povodňové orgány ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi mimo jiné vyjmenované povinnosti zpracovávají povodňový plán obce a potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavách, s povodňovým plánem obce - § 78 odst. 3 povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně - § 85 povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně - § 85 zásady úhrady nákladů na opatření na ochranu před povodněmi a náhrady za majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti či opatření uložených v době povodně - § 86 a 87 zásady úhrady nákladů na opatření na ochranu před povodněmi a náhrady za majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti či opatření uložených v době povodně - § 86 a 87

4 Hlava XII Sankce (§ 116 až § 124) stanoví pokuty za porušení povinností při ochraně před povodněmi podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, nejde-li o trestný čin, uloží Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 116, písm. d) pokuty za porušení povinností při ochraně před povodněmi podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, nejde-li o trestný čin, uloží Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 116, písm. d) pokuty za porušení povinností za porušení povinností při ochraně před povodněmi lze ukládat až do výše 1 000 000 Kč - § 122 pokuty za porušení povinností za porušení povinností při ochraně před povodněmi lze ukládat až do výše 1 000 000 Kč - § 122

5 Pro všechny obce s povodňovým plánem v územím obvodu Hradce Králové jako obce s rozšířenou působností zajistil Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, příručky : Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi z roku 2003, od Generálního ředitelství HZS ČR Ministerstva vnitra v Praze Kladení pytlů se sypkým materiálem na stavbu protipovodňových hrází Kladení pytlů se sypkým materiálem na stavbu protipovodňových hrází ze srpna 2002, od Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Ministerstva vnitra v Lázních Bohdaneč

6 Pokud budou mít obce zájem, mohou si pro obyvatele svých obcí a pro podnikatele a firmy ve svém správním území u Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, vyzvednout informační letáky : Město Hradec Králové Město Hradec Králové POVODEŃ Co dělat před, při a po povodni  Město Hradec Králové POVODEŃ a podnikatelé v záplavovém území

7 Obce, v jejichž území mohou být záplavy musí mít povodňový plán obce. Jeho nedílnou součástí jsou povodňové plány ohrožených nemovitostí v územním obvodu obce. Pro vypracování povodňových plánů rodinných domků mohou občané v obcích ve správním obvodu Hradce Králové využít formuláře plánu vlastníka rodinného domku na území města Hradec Králové, které jsou zveřejněny na webových stránkách : www.hradeckralove.org magistrát města/formuláře/odbor životního prostředí/ formulář formulář (podklady, poučení a formulář Povodňový plán vlastníka nemovitosti na území města Hradec Králové 1. a 2. strana) nemovitosti na území města Hradec Králové 1. a 2. strana)

8 Na formuláři je třeba na 1. straně změnit název správního území příslušné obce a na 2. straně uvést aktuální spojení na povodňovou komisi konkrétní obce včetně kontaktu a telefonního čísla, kde lze hlásit změny povodňového plánu. Formulář lze použít i pro chaty určené k individuální rekreaci. Vyjádření správce toku pro každý plán rodinného domku nebo chaty občana není nutný. Obec by si měla zajistit vyjádření správce toku pro povodňový plán celého zaplavovaného území své obce a územního obvodu a toto vyjádření využívat dle místních znalostí i pro občany.

9 Pro zpracování povodňových plánů objektů právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání tyto formuláře nelze použít !! Obsah a rozsah povodňových plánů podnikatelských subjektů je stanoven § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a Odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931. Povodňový plán si vlastník ohrožené nemovitosti (podnikatelský subjekt) sám schvaluje. Následně jej předkládá nejdříve správci toku k vyjádření a po té příslušnému povodňovému orgánu obce k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce.

10 U Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, a Městských úřadů Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem si všechny obce a základní a střední školy ve správním území Hradce Králové jako obce s rozšířenou působností budou moci zapůjčit:

11 Výukové filmy 1. CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘI ZÁTOPOVÉ VLNĚ 1. CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘI ZÁTOPOVÉ VLNĚ Poučení, jak se chovat při povodních. 6 min. (1996) 2. POVODNĚ A OCHRANA ČLOVĚKA 2. POVODNĚ A OCHRANA ČLOVĚKA Výukový film určený především základním a středním školám (avšak nejen jim), ukazující nebezpečí povodní a jak se při nich chovat. Výukový film určený především základním a středním školám (avšak nejen jim), ukazující nebezpečí povodní a jak se při nich chovat. 10 min. (1998) 3. HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 3. HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Výukový film určený především základním a středním školám (avšak nejen jim), ale i ostatním zájemcům. Ukazuje nebezpečí vznikající při úniku nebezpečných látek a jak se při takovém úniku chránit. Výukový film určený především základním a středním školám (avšak nejen jim), ale i ostatním zájemcům. Ukazuje nebezpečí vznikající při úniku nebezpečných látek a jak se při takovém úniku chránit. 15 min. (1999) 4. NEŽ PŘIJEDE ZÁCHRANKA 4. NEŽ PŘIJEDE ZÁCHRANKA Další z výukových filmů pro základní a střední školy (ale nejen pro ně), i pro ostatní zájemce. Na konkrétních situacích ukazuje zásady poskytování první pomoci. Další z výukových filmů pro základní a střední školy (ale nejen pro ně), i pro ostatní zájemce. Na konkrétních situacích ukazuje zásady poskytování první pomoci. 12 min. (2000)

12 Dokumenty 5. KDYŽ NASTALY DEŠTĚ 5. KDYŽ NASTALY DEŠTĚ Dokument o povodních v roce 1997. Nejen o práci záchranářů a solidaritě lidí. Dokument o povodních v roce 1997. Nejen o práci záchranářů a solidaritě lidí. 17 min. (1998) 6. VELKÁ VODA 6. VELKÁ VODA Povodně v ČR v roce 2002. 14 min. (2003) 7. KYSELINA 7. KYSELINA Dokument o likvidaci sudů s nebezpečnou látkou. Vyrobeno z materiálů Policie ČR a hasičů ČR. Dokument o likvidaci sudů s nebezpečnou látkou. Vyrobeno z materiálů Policie ČR a hasičů ČR. 14 min. (1995)

13 Videokazety získal Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, od Institutu ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství HZS ČR Ministerstva vnitra v Lázních Bohdaneč. Komplet videokazet se nepodařilo zajistit pro každou obec samostatně.

14 Kontaktní osoba Marie Křenková Tel. 495 707 646 Mail:Marie.Krenkova@mmhk.cz Magistrát města Hradce Králové Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Krenkova@mmhk.czKrenkova@mmhk.cz


Stáhnout ppt "P O V O D N Ě a O B C E Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů."

Podobné prezentace


Reklamy Google