Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek."— Transkript prezentace:

1 Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV

2 Cíle prezentace 1.Seznámit vás s elektronickým informačním systémem pro podávání projektových žádostí na realizaci a) individuálních projektů (pro NNO, spolky, sdružení, …) b) projektů na zlepšení klimatu třídy (pro školy a školská zařízení) 2.Ukázat vám, kde najdete pomoc v případě nesnází 2

3 Obsah I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektů IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 3

4 I. Úvodní informace o systému Informační systém je JEDINEČNÝ pro programy prevence rizikového chování Informační systém je webová aplikace, najdete ji na adrese http://is-prevence.msmt.czhttp://is-prevence.msmt.cz Informační systém je přístupný pouze pro registrované uživatele – registrace se provádí pouze jednou Zadávat projektovou žádost můžete po přihlášení se prostřednictvím uživatelského jména a hesla Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci do systému (pouze jednou na začátku) Heslo si můžete změnit nebo po zapomenutí obnovit sami 4

5 5 2. Nejnovější aktuality 1. Anotace úvodní stránky 3. Archiv aktualit I. Úvodní stránky = AKTUALITY 6. Uživatelská podpora 4. Prostor pro registrace 5. Přihlášení registrovaného žadatele

6 6 1. Začněte zde 2. Úvodní stránka Metodiky 3. Prezentace 3a) Prezentace ze seminářů ke prohlížení i ke stažení 3b) Ovládací prvky prezentace Metodika 4. Ke stažení !!! Nutné stáhnout čestné prohlášení a vložit jako přílohu projektu

7 Vstup do systému a registrace Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte uživatelské jméno (= IČ) a heslo a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Nejste-li ještě zaregistrováni, je třeba „ZAREGISTROVAT SE“ klepnutím na stejnojmenné tlačítko 7 Pokud zapomenete (ztratíte) jméno a heslo, klepněte na tlačítko „OBNOVENÍ HESLA“

8 II. Registrace nové organizace (žadatele) obsahuje několik částí: a)Základní údaje o žádající organizaci přístupové údaje (jméno, heslo) potvrzení registrace mailem b)Údaje o organizaci (žadateli) základní údaje působnost typ poskytovaných služeb kontaktní údaje statutární zástupce 8 pro vstup žadatele o dotaci do systému společná data pro všechny projekty

9 Registrace 1 – vložení přístupových údajů …a jméno a e-mail zadavatele dat o organizaci - na tento mail Vám přijdou informace k dokončení registrace (ale i při obnovování hesla) Vložte Oficiální název organizace a IČ Vaší organizace 9 Ověřuje a aktualizuje se vůči ARES

10 Text mailu obsahuje internetový odkaz, který je nutno KLEPNUTÍM myší POTVRDIT a tím aktivovat Váš účet Registrace 2 – potvrzení záměru registrace 10

11 Text mailu obsahuje uživatelské (přihlašovací) jméno heslo Pomocí kterého se můžete přihlásit do systému Registrace 3 – aktivace účtu 11

12 Obnovení hesla 1. Zadejte buď IČ nebo registrační E-MAIL a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO 12 2. Systém zahájí obnovu hesla a na váš registrační e-mail zašle žádost na dokončení změny … internetový odkaz 3. Zadáte a potvrdíte nové heslo 1. Zadejte buď vlevo IČ (neznáte-li, pak vpravo e-mail) a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO

13 Přihlášení do systému …a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte mailem zaslané Uživatelské jméno a heslo … 13

14 Úvodní obrazovka po přihlášení do systému …Aktualizace údajů o organizaci Nová záložka PROJEKTY 14

15 Nastavení údajů o organizaci Položky dat o organizaci (vkládají se JEDNOU za organizaci a platí PRO VŠECHNY vámi podávané projekty) 15 …ukážete-li myší na editační pole, systém vám napoví žlutou „bublinovou“ nápovědou …zadané údaje je třeba VŽDY „ULOŽIT“ …údaje z registrace (budou již načteny)

16 Změna hesla 16 1. Zadáte a potvrdíte nové heslo … 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ Heslo musí splňovat základní bezpečnostní pravidla:

17 Nastavení organizace 17 Korespondenční údaje… obec, ulice, PSČ, kraj, okres, … Údaje o bance… kam vám přijde (po schválení:-) ) dotace Kontaktní údaje organizace Osoba jednající (zodpovídající) za organizaci – ŘEDITEL!!! – bude uvedena v Rozhodnutí Fakturační údaje … IČ, finanční úřad, právní subjektivita

18 Dokumenty organizace - 1 18 1. Začněte zde … 2. Vyberte typ souboru 3. Zadejte jeho název v systému 4. Vyberte příslušný Soubor na disku 5. Nezapomeňte „VLOŽIT DOKUMENT“

19 Dokumenty organizace - 2 19 Garanci správnosti potvrdí statutární zástupce podpisem čestného prohlášení (je ke stažení v sekci METODIKA | KE STAŽENÍ a vkládá se jako samostatná POVINNÁ příloha žádosti) Pokud se Dokumenty organizace NEZMĚNILY, NENÍ třeba je vkládat znovu a ani je následně tisknout a přikládat do žádosti. V žádosti se automaticky zobrazí poslední verze dokumentů.

20 III. Správa projektů 3. …lze je a)Editovat b)Smazat 20 Rozpracované projekty… 1. Klepněte na Projekty Podané projekty… Podpořené projekty…(před)loni … Nepodpořené, Nepodané … (před)loni 2. Založení nového projektu: a)Individuální (pro NNO, spolky, sdružení) b)Individuální projekty pro zlepšení klima třídy (pro školy a školská zařízení)

21 Podané, resp. projekty vrácené Projekty vrácené k finalizaci = vytvoření finální verze projektu dle doporučení výběrové komise dle přílohy 6 Metodiky MSMT do uvedeného data 21 Rozpracované projekty… PDF žádost k vašemu použití – letos se neposílá!!!

22 IV. Založení a vyplnění projektové žádosti Projektová žádost obsahuje několik částí (kapitol): a)Základní údaje o projektu b)Zaměření a obsah projektu c)Mzdové prostředky (DPP, DPČ, HPP) d)Neinvestiční výdaje (ONIV) e)Zdroje financování f)Kontaktní osoby projektu g)Připojené soubory (přílohy) k PROJEKTU 22

23 Založení projektu 23 1. Zvolíme oblast zaměření projektu 2. Zadejte název projektu 3. Kliknutím na tlačítko „Založit nový projekt“ vznikne v systému nový projekt a můžete editovat jeho obsah

24 Struktura projektové žádosti 24 Název a ev.č. aktuálně upravovaného projektu Tiskový náhled aktuálně upravovaného projektu Aktuální stav vyplňování „kapitol“ projektu … všechny kapitoly musí mít nakonec „zelenou fajfku“ Návrat na úvodní přehled všech projektů (rozpracovaných i uzavřených) Návrat na tuto úvodní obrazovku projektu Finanční limit aktuálně upravovaného projektu Aktuální stav rozpočtu projektu a jeho pokrytí zdroji financování  musí být v rovnováze, tedy nevykryté náklady musí být = 0 Kč

25 Základní údaje o projektu - 1 25 1.Realizace projektu (Od: min 1.1.2017 Do: max 31.12. 2020 … u Bezpečného klimatu POUZE do 31.12.2017) Zde se rozhoduje o víceletém projektu 3. Je li program realizovaný v rámci projektu certifikovaný, ZAŠKRTNĚTE toto pole a PAK vložte do části Připojené soubory kopii certifikátu nebo žádosti o certifikaci 2. Působnost projektu v krajích (lze vybrat i více krajů, minimálně však jeden) 4. U vzdělávacích aktivit pro pedagogy uveďte číslo akreditace MŠMT v rámci DVPP

26 Základní údaje o projektu - 2 26 Zaškrtněte ty aktivity (typy rizikového chování) a cílového klienta, resp. formu aktivit, na které se v projektu zaměříte

27 Základní údaje o projektu - 3 27 5. Prohlášení o bezdlužnosti – V TÉTO KAPITOLE NENÍ, protože se žádost NEPODÁVÁ písemně!!! Je NUTNO vyplnit SAMOSTATNOU PŘÍLOHU ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz METODIKA | KE STAŽENÍ) a vložit podepsané a naskenované do kapitoly Připojené soubory Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“

28 Zaměření, finanční limit a obsah projektu 28 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 1.Zvolte zaměření projektu (ovlivňuje obsah, cílovou skupinu a také finanční limit projektu) – viz Metodika čl. II. Pokud vám pole nebudou stačit, můžete rozšiřující informace vložit do kapitoly Připojené soubory (nevkládat sem dokumenty o organizaci!!!) 2. Vyplňte kvalitativní pole obsahu projektu (Popis, popis cílové skupiny, příns projektu, harmonogram, …) 3. Vyplňte kvantitativní pole obsahu projektu (počet tříd, skupin, jedinců, …) ovlivňuje finanční limit projektu 4. Kvantitativní pole pro posouzení finanční náročnosti aktivit

29 Upozornění na odhlášení 29 Nezapomeňte včas „ZMĚNY ULOŽIT“ Při vyplňování žádosti někdy potřebujete více času. Systém je nastaven z bezpečnostních důvodů na maximálně 30 minutovou odmlku, po této době budete odhlášeni. Systém vás o zbývajícím čase do odhlášení upozorňuje tímto textem.

30 Mzdové prostředky (MP) 30 1. DPP (funkce, vzdělání, druh a délka činnosti v projektu, finanční požadavky z dotace včetně odvodů na ZP a SP – nutno ručně vyplnit!) 2. DPČ (funkce, …) Odvody na ZP a SP se počítají automaticky (34 %) 4. Souhrny všech MP v projektu i v požadované dotaci včetně odvodů 3. HPP (funkce, …, platový stupeň, délka praxe, …) Odvody se počítají automaticky (34 %)

31 Mzdové prostředky (MP) 31 Vložené záznamy o MP lze nově editovat případně smazat Položky upravíme uvnitř polí a pak vpravo stejnojmenným tlačítkem uložíme změny

32 Neinvestiční výdaje (ONIV) 32 Materiálové náklady (potraviny, kancelářské potřeby, majetek do 40 000 Kč, pohonné hmoty, ostatní) Nemateriálové náklady - služby Opravy a udržování (budov, aut, jiné) Cestovné (zaměstnanců, klientů) Jiné provozní náklady Jiné mzdové náklady Ostatní služby (telefony, poštovné, ostatní spoje, nájemné, právní a ekn. služby, školení a vzdělávání, jiné provozní služby) Dotace na materiál může být max. 25 % celkového rozpočtu projektu NEPLATÍ PRO BEZPEČNÉ KLIMA Dotace na služby může být max. 40 % celkového rozpočtu projektu NEPLATÍ PRO BEZPEČNÉ KLIMA PROJEKTDOTACE LIMITY - souhrn materiálových nákladů a služeb

33 Přehled projektu – rozdílová tabulka nákladů rozpočtu a zdrojů 33 1. Klikněte na Přehled projektu… 2. Ve třetím sloupci „Nevykryté náklady ve zdrojích financování“ musí být 0 Kč!!! Je tedy třeba v kapitole MP či ONIV na straně výdajů, nebo v kapitole Zdroje financování upravit tak, aby byl rozpočet vyrovnaný – jinak NEPŮJDE projekt uzavřít!

34 Zdroje financování 34 1. Do pole MŠMT se částky načtou z jiných „kapitol“ – MP a ONIV 2. Do ostatních polí v případě vícezdrojového financování doplňte ve struktuře a)Neinvestiční (ONIV) b)Mzdové náklady (MP vč. odvodů) Souhrnné výdaje a zdroje projektu a dotace Pole v řádku Zbývá pokrýt z jiných zdrojů se MUSÍ rovnat 0 3. Uložit Aktuální souhrn zdrojů se MUSÍ rovnat celkovým výdajům projektu…zde musí být 0

35 Kontaktní osoba projektu 35 1. Zadáte požadované kontaktní údaje na osobu, která bude garantovat a koordinovat realizaci projektu … 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“

36 Připojené soubory 36 1. Pomocí tlačítka „Procházet“ vyberte na svém disku vhodnou přílohu (jako příloha k mailu) 3. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUBOR“ (takto lze přidat i více souborů, např. popis realizace na různých školách) 2. Zadejte vypovídající název přiloženého souboru

37 V. Uzavření projektu a podání žádosti Projektová žádost se odevzdává POUZE v elektronické verzi: a)Finální kontrola projektové žádosti náhled projektu – věcná kontrola zdroje financování – finanční kontrola b)Tisk a podepsání čestného prohlášení žadatele (viz Metodika | Ke stažení) a vložení naskenované verze do povinných příloh projektu c)Odevzdání elektronické verze = uzavření projektu 37

38 Náhled projektu v průběhu psaní 38 Souhrnně se zobrazí všechny položky žádosti v podobě, ve které bude po kompletaci všech povinných položek projekt uzavřen a převeden do PDF formátu. Nejedná se o finální žádost, ale POUZE o náhled!!!

39 Vše by mělo být „zelené“… a Nevykryté náklady ve zdrojích financování = 0 39 Uzavření projektu …teprve pak půjde „Uzavřít a podat hotový projekt“…

40 40 Správa projektů Není třeba žádost zasílat v písemné podobě!!! Toto je pouze PDF pro vaši kontrolu. …a stáhnout a vytisknout si finální žádost ve formátu PDF…

41 VI. Potřebujete pomoci? Kdykoliv budete potřebovat pomoci, využijte: a)Nápovědu b)Interaktivní formulář „Potřebuji pomoc“ c)NEPOSKYTUJEME TELEFONICKÉ KONZULTACE!!! POZOR – ZMĚNA OPROTI PŘEDCHOZÍMU OBDOBÍ !!! – HELPDESK FUNGUJE POUZE V PRACOVNÍ DNY V ČASE 9 - 15 HOD., DOTAZY MŮŽETE ZASÍLAT KDYKOLIV, ODPOVĚĎ VÁM PŘIJDE DO 24 HOD. (tzn. Když se zeptáte v pátek, odpovíme Vám nejpozději v pondělí) 41

42 Uživatelská podpora - Nápověda 42 Na úvodní stránce je základní nápověda… Ve vnořeném menu pak další kapitoly…

43 Uživatelská podpora  Potřebuji pomoc 43 1.Vyplníte a)své kontaktní údaje – sem vám budou pracovníci podpory odpovídat b)Údaje o projektu a také IČ + evidenční číslo projektu 2. Konkretizujte dotaz (rychleji se najde řešení) 3. Odešlete na helpdesk Když jste kdekoliv dříve klepli na kruh…objeví se tento formulář:

44 Shrnutí prezentace I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektů IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 44

45 Příjem žádostí – POUZE ELEKTRONICKY: 45 Důležité kontaktní údaje NIDV – potřebuji pomoc http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/ Mgr. Vladimír Sklenář Mgr. Martina Budinská Ing. Radka Heřmánková Mgr. Matouš Korbel MŠMT – odbor 21 – oddělení 213 - vyhlašovatel Děkujeme za pozornost, ať se vám podaří vytvořit samé kvalitní a úspěšné projekty Mgr. Radek Maca, NIDV


Stáhnout ppt "Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek."

Podobné prezentace


Reklamy Google