Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák

2 www.socialni-zaclenovani.cz Obsah setkání 1.ITI projekty a nástin provázanosti s KPSVL. 2.Novinka a informace k projektovým žádostem. 3.Finální definice cílové skupiny. 4.Dobrá praxe a zkušenosti – Michal Krebs. 5.Úkoly+ závěr.

3 www.socialni-zaclenovani.cz IROP – „de minimis“ (sociální podnikání), nikoli na poskytování sociálních služeb Sociální podnikání: –OPZ: výzva bude projednána na PROP 2.1 OPZ v červenci 2015, srpen 2015 výzva na sociální podnikání – neinvestiční část –IROP: výzva v září 2015 – hodnoticí kritéria a příručky pro příjemce v červnu 2015. Žadatelé budou podávat projekty přes CRR. –Způsobilí žadatelé: OSVČ a podnikatelské právnické osoby (15 %), protože NNO by měly spolufinancování 0 %. NNO kvůli tomu žadateli nebudou. Obce nebudou kvůli majoritnímu vlastnictví.

4 www.socialni-zaclenovani.cz Výzva je komplementární s IROP a PPR. Bude vyhlášena v polovině srpna – konec října 2015. 100 mil. Kč (20 – 25 projektů) Celkem budou 3 výzvy, celková alokace 450 mil. Kč. Bude se zjišťovat, kdo podnik založil a z kolika procent se na tom podílela obec?? Ano, z justice.cz. 50 % majetku obce NE, ale svazky obcí jakožto zakladatelé soc. podniků?? ANO, v takovém případě lze poskládat podíly z menších než 50% dílů za jednotlivé obce. OSVČ bez zaměstnance?? Ano, nemusí mít zaměstnance v okamžiku předložení žádosti. NNO. Zvážíme podnět k usnesení vlády, mohla by iniciovat RV NNO. Bude k tomu jednání, možná do další výzvy. Udržitelnost jen v IROP: 3 roky. Kofinancování i z tržeb (příjmy se neodečítají) i z jiných projektů, v rámci každé monitorovací zprávy.

5 www.socialni-zaclenovani.cz Cílová skupina Cílovou skupinou KPSVL v rámci pracovní skupiny PS sociální práce jsou skupiny obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a chudobou. Zvláštní pozornost je věnována: –osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí; –lidé bez domova; –národnostní menšiny a cizinci; –etnické menšiny (zejména Romové); –osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; –osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.

6 www.socialni-zaclenovani.cz Pro inspiraci při psaní projektových fiší: http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodiky-a-manualy-dobre-praxe Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci! Jan Mochťák mochtak.jan@vlada.cz Tel: +420 725 001 925+420 725 001 925


Stáhnout ppt "Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."

Podobné prezentace


Reklamy Google