Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Institucionální zdravotnický výzkum a perspektivy mezinárodní spolupráce Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Fakultní nemocnice Plzeň Senát Parlamentu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Institucionální zdravotnický výzkum a perspektivy mezinárodní spolupráce Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Fakultní nemocnice Plzeň Senát Parlamentu."— Transkript prezentace:

1 1 Institucionální zdravotnický výzkum a perspektivy mezinárodní spolupráce Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Fakultní nemocnice Plzeň Senát Parlamentu České republiky 21.5.2013 seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20201

2 Témata přednášky Institucionální výzkum ve zdravotnictví Zapojení do mezinárodních projektů – současný stav – východiska pro následující roky – způsoby realizace seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20202

3 Právní rámec Výzkum ve zdravotnictví je deklarován ve dvou základních materiálech Rady vlády pro vědu a výzkum z roku 2008 → k dispozici na www.vyzkum.cz Ministerstva zdravotnictví ČR v materiálu, který je realizací zákona o rozvoji výzkumu v oblasti zdravotnictví z roku 2008 a následných aktualizacích z let 2011 a 2013 seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20203

4 Koncepce rozvoje zdravotnického vývoje pro roky 2008 - 2015 Promítnout aktuální hodnocení zdravotního stavu naší populace do priorit zdravotnického aplikovaného výzkumu Vytvořit podmínky pro výzkum zdravotnické problematiky populace - etnických minorit, stárnoucí populace a sociálně nejslabších skupin Zajistit rozvoj klinického aplikovaného výzkumu Podpořit a priorizovat molekulárně-biologické přístupy v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje Zvýšit konkrétní přínos aplikovaného výzkumu na zdravotní péči v: – diagnostice – volbě a monitoraci terapie – prevenci seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20204

5 Koncepce rozvoje zdravotnického vývoje pro léta 2008 - 2015 Vytvořit podmínky podporující zapojení mladých výzkumných pracovníků Využít výsledků výzkumu – v pre i postgrad. vzdělávání lékařů i ostatních pracovníků ve zdravotnictví – pro prezentaci zdravotnických zařízení v regionu Zabezpečit rozvoj stávajících špičkových výzkumných zdravotnických pracovišť Podpořit excelenci zejména mimopražských pracovišť Zajistit kontinuitu s rozvojem světové vědy v oblasti biomedicíny Zvýšit kontrolu MZ ČR – na kvalitu výsledků výzkumu – na rozvoj vnitřního systému hodnocení výsledku výzkumu seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20205

6 Možnosti financování výzkumu Grantové projekty (IGA MZ, GAČR) - získávány veřejnou soutěží, finanční prostředky přiděleny a využity výhradně v souladu s anotací tč. v reorganizaci Výzkumné záměry - získávány veřejnou soutěží, rozdělení fin. prostředků bylo možno měnit dle předepsaných podmínek (ukončeny 2011) Institucionální výzkum - prostředky přidělovány MZ ČR, rozdělení volně na jednotlivé kapitoly provádí příjemce (zahájeno 2012) seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20206

7 Současný stav - hodnocení výsledků institucionálního výzkumu Přidělení finančních zdrojů vychází ze zisku RIV bodů daného pracoviště za sledované období V průběžné roční zprávě MZ ČR požaduje: přehled čerpání finančních prostředků přehled publikační činnosti celkový součet IF / rok Není hodnocena excelence pracoviště Není posuzována kvalita výzkumu Není zohledněno zapojení do mezinárodního výzkumu seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20207

8 Předpokládaný přínos institucionálního výzkumu ve FN Plzeň  Zvýší kvalitu péče o nemocné ve FN Plzeň  Zvýší odbornou prestiž FN Plzeň  Povede k rozvoji multidisciplinární spolupráce  Podpoří vytváření pracovišť excelence  Povede k rozvoji mezinárodní spolupráce seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20208

9 Nedostatky v přípravě pro zapojení do mezinárodních programů Živelnost Neexistující koncepce zapojení ČR do (široké) mezinárodní spolupráce Neexistující koordinace centrálními orgány Nedostatečná spolupráce mezi pracovišti seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 20209

10 Východiska pro zapojení do mezinárodního výzkumu FN Plzeň Institucionální výzkum - optimální projekty Účast v projektech rámcových programů EU (RP) 1 x v 6. RP → hypertenze 2 x v 7. RP → hypertenze, projekt FAD Účast ve dvojstranných mezinárodních projektech Projekt OP VK 2.3.00/20.0040 - Molekulární genetika www projekt v angličtině organizace konferencí s mezinárodní účastí Členství v mezinárodních organizacích EGTM, ESMO, AACC seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 202010

11 Děkuji Vám za pozornost Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Náměstek pro vědu a výzkum, FN Plzeň E-mail: topolcan@fnplzen.cz Tel.: 377 402 948 seminář Strategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 2020 11

12 Reforma výzkumu Hlavní cíl reformy: Veřejné prostředky investované do výzkumu musejí přinášet v základním výzkumu – skutečně nové poznatky (a to nikoliv jen v kontextu ČR, ale především ve světovém kontextu) v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích – nové poznatky – excelentnost výzkumu – konkrétní ekonomický či jiný přínos Seminář Srategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 2020 12

13 Reforma výzkumu 2008 Reformou systému výzkumu a vývoje v ČR je vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: "Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze." Seminář Srategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 2020 13

14 Reforma výzkumu ČR může obstát v mezinárodním srovnání, jen je-li fungující trojúhelník „výzkum - vzdělávání - inovace “ VVI musí být dobře strukturovány, financovány vícezdrojově (veřejný sektor i sektor soukromý), zbaveny ve vzájemných vazbách formálností a bariér omezujících efektivnost systému jako celku. Seminář Srategie lepšího zapojení a prosazování národních zájmů ČR v Horizontu 2020 14


Stáhnout ppt "1 Institucionální zdravotnický výzkum a perspektivy mezinárodní spolupráce Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Fakultní nemocnice Plzeň Senát Parlamentu."

Podobné prezentace


Reklamy Google