Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnické ukazatele v ČR. Kromě zcela obecných ekonomických ukazatelů je měření a hodnocení kvality zdravotní péče typické výskytem zcela specifických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnické ukazatele v ČR. Kromě zcela obecných ekonomických ukazatelů je měření a hodnocení kvality zdravotní péče typické výskytem zcela specifických."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnické ukazatele v ČR

2 Kromě zcela obecných ekonomických ukazatelů je měření a hodnocení kvality zdravotní péče typické výskytem zcela specifických ukazatelů, které jsou výlučně charakteristické právě a pouze ve zdravotnictví Jsou to ukazatele, které se používají pro měření, hodnocení a posuzování ekonomiky i kvality zdravotní péče ve všech vyspělých státech světa Zdravotnické ukazatele v ČR

3 Tyto ukazatele se označují jako medicínsko-ekonomické ukazatele, a protože jsou převážně založeny na hodnotovém základě, je jejich srovnávací úroveň velmi objektivní Ze základních ukazatelů, které se používají pro posuzování nemocnic, ale i ambulantní sféry se nejvíce uplatňují 2 vzájemně korespondující ukazatele: 1) „Průměrná ošetřovanost“ (míra ošetřování) 2) „Hospitalizovanost“ (míra počtu hospitalizovaných

4 Zdravotnické ukazatele v ČR Ošetřovací dny = hospitalizovaní x průměrná obyvatelstvo obyvatelstvo ošetř.doba Z toho lze odvodit matematický vzorec, který se v následující podobě používá pro mezinárodní srovnávání efektivnosti nemocnic: Ošetřovanost = hospitalizovanost x průměrná ošetřovací doba

5 Zdravotnické ukazatele v ČR Oba ukazatele se vyznačují poměrně rychlým pohybem, a to především v medicínsky a ekonomicky vyspělých státech: V mnoha těchto státech dochází v poslední době sice k růstu hospitalizovanosti, ale pokles průměrné ošetřovací doby je přitom mnohem rychlejší. Celkově tedy ve vyspělých státech světa dochází k poklesu ošetřovanosti a v souladu s tím i k poklesu lůžkového vybavení nemocnic. To je skutečností i v ekonomice zdravotnictví ČR

6 Zdravotnické ukazatele v ČR Celková průměrná ošetřovanost je dána několika faktory: a) úroveň zdravotnictví daného státu, struktura a kvalita lékařské a zdravotnické péče b) rozdílné klimatické a přírodní podmínky c) struktura zdravotnických zařízení daného státu (dostupnost zdravotní péče, akutní péče versus dlouhodobá péče, ambulantní versus nemocniční apod.) d) přístup obyvatelstva k péči o zdraví e) vliv státu na péči o zdraví a zdravotnictví atd.

7 Zdravotnické ukazatele v ČR Délku průměrné hospitalizovanosti lze v ČR hodnotit spíše jako nadprůměrnou, srovnatelnou například s Rakouskem, vyšší než má Velká Británie, Itálie, Dánsko, Švédsko či USA a jiné medicínsky a ekonomicky vyspělé státy, jen o něco nižší než má Německo, Švýcarsko či Nizozemí. Stejně tak je u nás vysoká průměrná úroveň ošetřovanosti v ambulantní sféře

8 Zdravotnické ukazatele v ČR V průměru navštíví každý občan ČR cca 15x ambulantního lékaře Cca 20 % občanů ČR je v průměru jednou za rok hospitalizováno Každý občan ČR stráví v průměru v nemocnici cca 2 ošetřovací dny za rok Zkracování délky ošetřovanosti je dáno především rozvojem lékařské vědy, zaváděním počítačových vyšetřovacích metod, nových operačních technologií, zaváděním kvalitních léků a využíváním efektivních léčebných metod

9 Zdravotnické ukazatele v ČR Dalším důležitým medicínsko-ekonomickým ukazatelem je vybavenost, která je poměrovým ukazatelem s celou řadou variantního provedení. Tak můžeme sledovat ukazatele zobrazující například: 1) podíl zdravotníků na počet obyvatelstva 2) podíl lékařů na počet obyvatelstva 3) podíl sester na počet obyvatelstva 4) podíl zdravotnických pracovníků na 1 lékaře 5) podíl specializací na počet obyvatelstva 6) V nemocniční sféře počty lůžek dle oborů apod.

10 Zdravotnické ukazatele v ČR Vybavenost lékaři na 10.000 obyvatel se pohybuje v současné době kolem 40 = poměrně vysoký počet lékařů na počet obyvatel Celkový počet lidí zaměstnaných ve zdravotnictví (cca 230 tisíc lidí) představuje více než 4,5% ze zaměstnané populace Pro nemocnice se používá několika standardních ukazatelů (viz dále)

11 Zdravotnické ukazatele v ČR Počet lůžek (dle nemocnic, oborů, oddělení) Počet hospitalizovaných (celkem, dle oborů, dle diagnóz atd.) Počet ošetřovacích dnů Počet lékařů Počet pracovníků Náklady na lůžkovou činnost Tržby za lůžkovou činnost Využití lůžek ve dnech Využití lůžek dle druhu ZZ ( v LDN, OLÚ, lázních atd.) Průměrně hospitalizací na 1 lůžko Vybavenost zdravotníky na 10000 obyvatel atd.

12 Zdravotnické ukazatele v ČR ÚZIS zpracovává veškeré získané údaje z nemocnic a dalších ZZ a publikuje je v pravidelných zdravotnických statistikách a ročenkách. Stejně tak činí i VZP, jakož i ostatní ZP Nemocnice vydávají výroční zprávy, akciové společnosti mají povinnost auditu Statistiky dávají velmi dobrý přehled o stavu a vývoji ekonomiky zdravotnictví ČR


Stáhnout ppt "Zdravotnické ukazatele v ČR. Kromě zcela obecných ekonomických ukazatelů je měření a hodnocení kvality zdravotní péče typické výskytem zcela specifických."

Podobné prezentace


Reklamy Google