Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_13_Peníze TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_13_Peníze TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_13_Peníze TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:5.11. 2013

2 AnotaceAnotace Materiál je určen pro žáky v předmětu „Seminář z ekonomie – finanční gramotnost“ Žáci se seznamují s pojmy peníze a jejich funkce, geneze směny, zlatý standard, depozitní a kvazipeníze, poptávka po penězích Na základě získaných poznatků prostřednictvím digitálního pera a rozborem textů na webových odkazech plní úkoly 1-5 zadané na snímcích 6; 10; 13 a 14. Snímky 6; 10 a 13 obsahují správná řešení Cílem je porozumění principu fungování peněz jako specifického druhu zboží, poznání druhů peněz a jejich vývoje, vytvoření kompetencí k rozpoznání primitivnějších typů falzifikátů peněz a pochopení závislosti poptávky po penězích na HDP a úrokové míře Časová dotace – cca 60 minut Materiál je určen k interaktivní výuce

3 Základní pojmy Peníze Peníze Naturální směna Naturální směna Zbožové peníze Zbožové peníze Mince, bankovky, státovky Mince, bankovky, státovky Zlatý standard Zlatý standard Depozitní peníze Depozitní peníze Kvazipeníze Kvazipeníze Funkce peněz Funkce peněz Poptávka po penězích Poptávka po penězích

4 Funkce peněz Peníze jsou specifickým druhem zboží, které plní úlohu všeobecného ekvivalentu – lze je směnit za jakýkoliv jiný druh zboží – vysoké nároky (dělitelnost, trvanlivost, …) Peníze jsou specifickým druhem zboží, které plní úlohu všeobecného ekvivalentu – lze je směnit za jakýkoliv jiný druh zboží – vysoké nároky (dělitelnost, trvanlivost, …) Funkce - směnný prostředek – oběživo; platidlo Funkce - směnný prostředek – oběživo; platidlo - zúčtovací jednotka - zúčtovací jednotka - uchovatel hodnoty - uchovatel hodnoty Jejich hodnota dána důvěrou !!! Jejich hodnota dána důvěrou !!! Jejich cena dána úrokovou mírou Jejich cena dána úrokovou mírou

5 Geneze směny 1)Naturální směna – zboží za zboží 2)Zbožové peníze – vyděluje se speciální druh zboží, který se líbí všem, je vzácný, dělitelný a trvanlivý )plátno, olej, kožešiny,…) 3)Drahé kovy, mince z drahých kovů 4)Papírové peníze – bankovky - kryté zlatem - státovky – kryté důvěrou - státovky – kryté důvěrou 5) Zlatý standard – peněžní systém, kde zlato obsaženo přímo i nepřímo

6 Úkol č. 1 Přečtěte na uvedeném odkazu článek „Zlatý standard“ a odpovězte na otázky http://www.twicz.com/produkty-a-sluzby/zlato/zlaty-standard/ 1.Byl systém zlatého standardu vytvořen, nebo vznikl samovolně? Vznikl samovolně přijetím zlata jako měny, která ztrácí málo na své hodnotě. 2. Kdy a kde byly přijaty zlaté mince jako platidlo? V Malé Asii a Číně zhruba 600 let p.n.l. 3. Kdy a kde vznikl zlatý standard v Evropě? V Anglii v roce 1717. 4. Co to byl bimetalismus? Systém, kdy byly bankovky kryty nejen zlatem, ale i stříbrem. 5. Kdy a kým byl zrušen zlatý standard v USA? V roce 1933 jej v důsledku hospodářské krize zrušil prezident F. Rooswelt. 6. Kdo, kdy a kde definitivně zrušil tzv. zlatou kotvu? Prezident USA R. Nixon v r. 1971 v důsledku války ve Vietnamu.

7 Formy peněz I 1)Mince z obecných kovů 2)Papírové peníze – bankovky nebo státovky 3)Depozitní (bankovní) peníze – kvantitativně převládají (2/3 oběhu), bezhotovostní podoba peněz jako vklad v bance, lze s nimi okamžitě platit (šeky, karty, urč. typ směnek) 4)Kvazipeníze (skoropeníze) – oproti 3) nižší stupeň likvidity (termínované vklady, směnky, obligace) Mince a bankovky (státovky) jsou hotovostní formou peněz, depozita a kvazipeníze jsou bezhotovostní formou peněz.

8 Formy peněz II Šeky (depozita na požádanou) Vysoce likvidní Vysoce likvidní Výstavce šeku (vlastník účtu, komitent) přikazuje šekovníkovi (bance, u které je účet veden) vyplatit osobě na šeku uvedené šekovou částku. K hotovému proplácení K hotovému proplácení K zúčtování K zúčtování Cestovní Cestovní

9 Formy peněz III Směnky Cenný papír, z kterého vyplývá písemný dlužnický závazek Cenný papír, z kterého vyplývá písemný dlužnický závazek Vlastní – závazek výstavce (trasanta) zaplatit věřiteli (remitentovi) stanovenou částku Vlastní – závazek výstavce (trasanta) zaplatit věřiteli (remitentovi) stanovenou částku Cizí – trasant přikazuje trasátovi (bance) zaplatit remitentovi danou částku Cizí – trasant přikazuje trasátovi (bance) zaplatit remitentovi danou částku Převoditelná indosamentem (rubopisem) – provádí indosant (osoba, která směnku převádí) Převoditelná indosamentem (rubopisem) – provádí indosant (osoba, která směnku převádí) Údaje o splatnosti ovlivňují stupeň likvidity Údaje o splatnosti ovlivňují stupeň likvidity Směnečné náležitosti (7) Směnečné náležitosti (7)

10 Úkol č. 2 Na webových stránkách http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nalezitosti-obsahu-smenky- 77885.htmlhttp://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nalezitosti-obsahu-smenky- 77885.html zjistěte náležitosti obsahu vlastní směnky a vypište je pomocí digitálního pera na tabuli. Řešení Podle ustanovení čl. I. § 75 směnečného zákona vlastní směnka obsahuje: Podle ustanovení čl. I. § 75 směnečného zákona vlastní směnka obsahuje: 1.označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána 2.bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu 3.údaj splatnosti 3.údaj splatnosti 4.údaj místa, kde má být placeno 5.jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno 6.datum a místo vystavení směnky 7.podpis výstavce

11 Formy peněz IV Obligace (dluhopisy) Dlouhodobý cenný papír, vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči majiteli Dlouhodobý cenný papír, vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči majiteli Dvě části – plášť (dlužnický úpis) Dvě části – plášť (dlužnický úpis) - kuponový arch s talonem - kuponový arch s talonem Druhy – dle emitenta – státní, bankovní, podnikové, komunální Druhy – dle emitenta – státní, bankovní, podnikové, komunální - dle obchodovatelnosti – ano, ne - dle obchodovatelnosti – ano, ne - dle podoby – listinné (rubopis), zaknihované (doručitel) - dle podoby – listinné (rubopis), zaknihované (doručitel) - dle druhu – na jméno; na majitele - dle druhu – na jméno; na majitele - dle způsobu jištění – se zárukou, bez záruky - dle způsobu jištění – se zárukou, bez záruky - dle formy výnosu – s pevným, pohyblivým či kombinovaným úrokem - dle formy výnosu – s pevným, pohyblivým či kombinovaným úrokem Podléhají povolení státu (ministerstva financí) Podléhají povolení státu (ministerstva financí)

12 Ochrana hotovostních peněz Ochrana proti padělání 1)Speciální bankovní papír 2)Hlubotisk 3)Vodoznak 4)Okénkový proužek 5)Mikrotext 6)U bankovek vyšších hodnot i soutisková značka, skrytý obrazec, opticky proměnlivá barva, iridiscentní pruh

13 Úkol č. 3 a 4 Navštivte níže uvedené stránky a seznamte se s konkrétními ochrannými prvky na českých bankovkách http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html Na níže uvedeném odkazu přečtěte článek „Necelá bankovka“ a odpovězte na otázky http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_poskozeni_opo trebeni/necela_bankovka.html 1.Přinesli jste do banky 70% ohořelé bankovky. Jakou dostanete náhradu? Žádnou, bankovka je nestandardně poškozena. 2. Do banky jste přinesli 66% útržek bankovky. Jakou dostanete náhradu? Dostanete celou bankovku v příslušné nominální hodnotě. 3. Do banky jste přinesli 60% útržek bankovky. Jakou dostanete náhradu? Dostanete celou bankovku v příslušné nominální hodnotě, musíte se však prokázat průkazem totožnosti. 4. Do banky jste přinesli 40% útržek bankovky. Jakou dostanete náhradu? Žádnou.

14 Poptávka po penězích Motivy Motivy 1) Transakční – přímá úměra k HDP (funkce HDP) 2) Opatrnostní – snaha vytvořit si peněžní zásobu – taktéž funkce HDP 3) Finanční – peníze i zdroj bohatství – funkce úrokové míry – nepřímá úměra Úkol č. 5 : sestrojte pomocí digitálního pera grafy závislosti Mt; Mo a Mf poptávky po penězích na HDP a úrokové míře z pohledu všech tří motivů

15 Závěr Peníze jsou zvláštním druhem zboží – plní úlohu všeobecného ekvivalentu Peníze jsou zvláštním druhem zboží – plní úlohu všeobecného ekvivalentu Zatímco cena peněz dána úrokovou mírou, jejich hodnota dána důvěrou v ně samé Zatímco cena peněz dána úrokovou mírou, jejich hodnota dána důvěrou v ně samé Funkce – prostředek směny, uchovatel hodnoty a zúčtovací jednotka Funkce – prostředek směny, uchovatel hodnoty a zúčtovací jednotka Geneze směny probíhala od naturální směny až po kvazipeníze Geneze směny probíhala od naturální směny až po kvazipeníze Dnes - hotovostní a bezhotovostní forma Dnes - hotovostní a bezhotovostní forma Důležitá je jejich ochrana před paděláním Důležitá je jejich ochrana před paděláním Poptávka dána velikostí HDP a úrokové míry Poptávka dána velikostí HDP a úrokové míry

16 Zdroje a citace Archiv autora Kolektiv autorů. Přehled středoškolského učiva – Ekonomie – Univerzální příručka pro maturanty a uchazeče o studium na vysokých školách. Praha: Orfeus, 1992. ISBN 80-8552-18-7, str. 65; 71. Sojka,M.; Pudlák,J. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1994. ISBN 80- 7168-115-6, druhé vydání, str. 117 – 119. http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html Citace: Snímek č. 6: Autor neznámý: Zlatý standard [on line]. [cit. 2013-11-05]. Dostupný na http://www.twicz.com/produkty-a-sluzby/zlato/zlaty-standard/ Snímek č. 10: Redakce(jav): Náležitosti obsahu směnky [on line]. [cit. 2013-11- 05]. Dostupný na http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nalezitosti- obsahu-smenky-77885.html Snímek č. 12: Autor neznámý: Necelá bankovka [on line]. [cit. 2013-11-05]. Dostupný na http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_poskozeni _opotrebeni/necela_bankovka.html


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_13_Peníze TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO."

Podobné prezentace


Reklamy Google