Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Typologie osobnosti1 Typologie osobnosti - FREUD2 3 4 Typologie osobnosti - ADLER5 Typologie osobnosti - JUNG6 7 Konstituční typologie8 9 10

4 Obsah Konstituční typologie11 Hipokratova typologie12 Hipokratova typologie13 SANGVINIK = stabilní extrovert14 CHOLERIK = labilní extrovert15 FLEGAMTIK = stabilní introvert16 MELANCHOLIK = labilní introvert17 Shrnutí18

5 Snaha zařadit jednotlivé charakteristiky osob do tzv. TYPŮ A TYPOLOGIÍ OSOBNOSTI = konkrétní seskupení vlastností, které jsou dány určité skupině lidí Typologie osobnosti 1

6 SIGMUND FREUD (1856 – 1939) ◦ zakladatel psychoanalýzy a autor teorie osobnosti ◦ řeší problém, zda se stačí zabývat pouze vědomím a zda neexistují i další pochody – nevědomí ◦ zjistil vztah mezi minulou zkušeností a současnými problémy, tím upozornil na vliv nevědomí na chování ◦ provedl analýzu snů – na základě snů je možné částečně nahlédnout do nevědomí Teorie osobnosti - FREUD 2

7 Pudy pud života (Eros) ◦ erotická sexuální energie, souhrn života-záchovných mechanizmů obsahujících především sexuální pud; libido = slast, v psychoanalýze je to označení pro projevy pohlavního pudu pud smrti (Thanatos) ◦ popírání a odmítání slasti Dělení osobnosti Ono (Id) ◦ vnitřní stránka (intro) Já (Ego) ◦ hlavní část osobnosti (to, co projevujeme) Nadjá (Superego) ◦ veškeré vnější prostředí, které má na nás vliv (extro) Superego ovlivňuje Id (má na něj negativní dopad), Id ovlivňuje Ego 3

8 Vývoj sexuality dle zón v určitém věku fáze orální (0-1 rok) ústa jsou prostředek k seznámení se světem, cucání palce – uspokojování bez cizí pomoci, kouření – následek nedostatečného kojení fáze anální (2-3 roky) zdrojem uspokojení anální oblast – vylučování fáze falická (3-6 let) zájem se přenáší na genitálie ◦ Oidipův komplex – podvědomý erotický vztah syna k matce spojený se strachem z trestu, otec je pociťován jako sexuální soupeř, syn se jej snaží odstranit a zastat jeho funkci Elektřin komplex – ženská forma Oidipova komplexu, tedy podvědomý erotický vztah dcery k otci fáze latentní (vstup do školy) fáze genitální (dospívání) Teorie osobnosti - FREUD 4

9 ALFRED ADLER (1870 – 1937) ◦ představitel individuální psychologie ◦ kritik Freuda – polemika, zda se vše točí jen kolem agresivního a sexuálního pudu ◦ domněnka, že nejdůležitějším motivačním faktorem je seberealizace – pozitivní motivační faktor ◦ do psychologie zavedl pojem „komplex méněcennosti“ Teorie osobnosti - ADLER 5

10 CARL GUSTAV JUNG (1875 – 1961) ◦ představitel analytické psychologie ◦ teoretičtější pojetí osobnosti než Freud, nepokládal pohlavní pud za rozhodující ◦ určující složkou psychiky tzv. archetypy – předobrazy společného kolektivního nevědomí lidstva, ze kterých se zrodila naše kultura ◦ osobnost tvořena vědomím (vědomá část naší osobnosti), nevědomím (nevědomá část naší osobnosti, ovlivňuje vědomí) a předvědomím (oblast psychiky, jejíž obsahy nejsou aktuálně ve vědomí, ale lze je vyvolat hypnózou) Teorie osobnosti - JUNG 6

11 TYPOLOGIE Carla Gustava Junga INTROVERT ◦ člověk žijící především svým vnitřním životem ◦ avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivost, preferuje nepřímou komunikaci (e-maily, dopisy, SMS) před hovorem. ◦ ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí. V případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně EXTROVERT ◦ člověk žijící navenek – povrchní a spontánní ◦ snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“ ◦ jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí ◦ ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí. 7

12 KONSTITUČNÍ TYPOLOGIE tvrdí, že stavba těla je určujícím faktorem psychických vlastností dr. KRETSCHMER (19. – 20. st.) o rakouský psychiatr, zkoumal závislost mezi duševními chorobami a stavbou těla, typologie založena na zkoumání psychicky nemocných dr. SHELDON (19. – 20. st.) o zabýval se podobným dělením jako Kretschmer, byl jeho žákem o je si vědom chyb Kretschmerovy typologie (musí být zkoumána na zdravých jedincích) o tělo zkoumal zezadu, zepředu i zboku. 8

13 KONSTITUČNÍ TYPOLOGIE 9 PYKNIKATLETIKASTENIK

14 KONSTITUČNÍ TYPOLOGIE PYKNIK zavalité krátké tělo kulatá hlava měkké svalstvo o společenský o aktivní o přizpůsobivý o srdečný o dobrácký o družný o extrovertní o náladově labilní ATLETIK silně vyvinutá kostra výrazné svalstvo široký hrudník široká ramena o houževnatý o spolehlivý o energický, aktivní o psychologicky nevýrazný ASTENIK dlouhá, štíhlá postava plochý hrudník slabě vyvinuté svalstvo dlouhé, slabé údy o uzavřený o samotářský o introvert o citově i emocionálně zdrženlivý o často si vytvářejí ideální fantazijní svět o trvá jim, než si najdou svůj cíl, na který se zaměří 10

15 KONSTITUČNÍ TYPOLOGIE 11

16 nejznámější a nejstarší, pochází z antického světa, dodnes využívaná a uznávaná Hipokrates se domníval, že poměr čtyř tělesných tekutin určuje reakce na okolí: krev – sanguis žluč – cholé sliz – flegma černá žluč – melancholé HIPOKRATOVA TYPOLOGIE 12

17 HIPOKRATOVA TYPOLOGIE 13  máme čtyři typy temperamentů  žádný člověk se nenajde pouze v jedné charakteristice  každý jsme kombinací více druhů temperamentů

18 silný, pohyblivý, vyrovnaný optimismus, sdílnost, otevřenost, družnost, citová vřelost, aktivita, podnikavost ( často překypuje nápady, ale leckdy je nedokáže dotáhnout do zdárného konce), přizpůsobivost společenský typ člověka povrchnost, mělké city, přílišná sdílnost, snadná ovlivnitelnost, nedůslednost, výbušnost (bývá egocentrický a jako přítel nestálý a nespolehlivý) reaktivní, živý, společenský, přizpůsobivý, lehkomyslný, proměnlivý, bezstarostný, rozhodný, vnímavý, méně sebekritický SANGVINIK = stabilní extrovert 14

19 silný, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k hněvu a agresivitě sebevědomí, vášnivost, samostatnost, obětavost, otevřenost, sdílnost, pečlivost, vůdcovství (je rozeným vůdcem od nejútlejšího věku) výbušnost, impulsivnost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, panovačnost, fanatismus, netrpělivost, urážlivost, neukázněnost, narcismus dynamická osobnost ( rád překonává překážky, miluje boj a konkurenci) Bojovný, netrpělivý, vášnivý, nedůtklivý, neklidný, agresivní, vzrušivý, proměnlivý, impulzivní, optimistický, aktivní, výrazně bezprostřední CHOLERIK = labilní extrovert 15

20 silný, vyrovnaný, citově vyrovnaný, nepohyblivý dobromyslnost, snášenlivost, samostatnost, rezervovanost v mezilidských vztazích ale se schopností vytvořit silné citové vztahy, trpělivost, rozvážnost, vytrvalost, přemýšlivost, konzervativnost citový chlad, uzavřenost, nespolečenskost, nepřizpůsobivost, váhavost, pomalost, pasivita až lenost klidný až lhostejný, pasivní, starostlivý, hloubavý, samostatný, mírný, tichý, snášenlivý, pohodlný, stereotypní, nespolečenský FLEGMATIK = stabilní introvert 16

21 slabý, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k úzkosti, strachu a ústupnosti oddanost, věrnost, velkorysost, hlubokomyslnost, svědomitost, spolehlivost, ústupnost, odpovědnost přecitlivělost, pesimismus, zasmušilost, uzavřenost, samotářství, plachost, roztržitost, bázlivost, vztahovačnost, egoismus oddaný, důkladný, vážný, náladový, úzkostný, přecitlivělý, nepřizpůsobivý, pesimistický, rezervovaný, nespolečenský, ostýchavý, uzavřený MELANCHOLIK = labilní introvert 17

22 SHRNUTÍ extrovert/introvert piknik/atletik/astenik id/ego/superego Orální/anální/falická/laten tní/genitální fáze Sangvinik/cholerik/melanc hlik/flegmatik S. FREUD-vývoj sexuality HIPOKRATES S. FREUD-dělení osobnosti C.G. JUNG KRETSCHMER a SHELDON 18

23 http://www.studentpoint.cz/162-psychologie/4836-jste-extrovert-nebo- introvert/#.UA5s8XVp3Wc http://life.nyack.edu/alliance-theological-seminary/theology-and- missions-mdiv/personality-stem-from http://www.vseprozdravi.cz/jak-na-hubnuti/pravda-o-hubnuti- obezita.html http://hillspencer.wordpress.com/about/ http://www.sablonynazed.cz/14,asterix-a-obelix-02.html http://gamat.org/senjata-pamungkas-murid-hipokrates/ http://www.evik-com.webz.cz/podstrany/temper.html DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 Použité zdroje


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google