Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 Účetní závěrky 2012, výsledky hospodaření a rozpočty 2013  19. 3. 2013 – RK schválila účetní závěrky za rok 2012 všech příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti  2. 4. 2013 – RK vzala na vědomí výsledky hospodaření PO za rok 2012 a schválila příděly do peněžních fondů PO  16. 4. 2013 – RK bude schvalovat návrhy rozpočtů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti na rok 2013 (tj. finanční dokumenty)

3 Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2012: -k 1. 1. 2012 – 64 příspěvkových organizací -k 1. 9. 2012 – 63 příspěvkových organizací. zisk – 58 PO ve výši : 10 555 374,00 Kč. ztráta – 5 PO ve výši : - 861 864,95 Kč

4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012 -celková ztráta hospodaření vykázána u 5 PO výše ztráty 861 864,95 Kč -ztráta v hlavní činnosti ve výši 1 727 677,17 Kč (16 PO) -rok 2011 3 PO výše ztráty 886 434,42 Kč rok 20108 PO 3 490 109,95 Kč rok 20094 PO1 656 980,55 Kč rok 20086 PO2 211 077,87 Kč rok 20076 PO 348 743,14 Kč

5 Příděly do fondů:  do fondu rezervního: 8 902 786,73 Kč (tj. 86 %)  do fondu odměn: 1 465 550,21 Kč (tj. 14 %) Předpoklad úhrady ztráty :  ze zlepšeného výsledku hospodaření následujícího roku ve výši 2 789 205,23 Kč  z rezervního fondu 27 888,24 Kč

6 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace 274 973 745 Kč v tom: na provoz – rozpočet : 240 165 235,00 Kč použito: 240 119 616 Kč na odpisy – rozpočet: 34 808 510,00 Kč použito: 34 676 838,61 Kč (vratka celkem: 177 290,39 Kč) (z toho vratka odpisů: 131 671,39 Kč)

7 Finanční prostředky na investiční akce za rok 2012  kap. 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic poskytnuto: 15 033 559,00 Kč  kap. 920 04 – Kapitálové výdaje odboru školství poskytnuto: 7 962 550,00 Kč Schválený rozpočet kapitoly 920 04 pro rok 2013: 4 400 000Kč

8 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012  Termín konání: přelom května/června 2013  Pokyny k vyplnění zprávy budou rozeslány do 19. 4. 2013  Časový harmonogram: konec dubna 2013  Projednávání zpráv s každou organizací SAMOSTATNĚ!

9 INFORMACE Semináře pro účetní 2013 – informace na www.edulk.cz,www.edulk.cz zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  13.5.2013 Pohledávky – právní a účetní otázky  24.5.2013 Mzdová agenda - osobní složka zaměstnance + novinky v mzdové agendě od 1.1.2013  květen 2013 připravujeme DPH – novinky od 1.1.2013  19.6. + 24.6.2013 Majetek, odpisy, odpisový plán

10 -§ 81 a následující zákona č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů -zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravot. postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. -Povinnost zaměstnavatelé plní: a) zaměstnáváním v prac. poměru b) odebíráním výrobků nebo služeb od os.se zdrav. postiž. c) odvodem do státního rozpočtu Příklad: 50 zaměstnanců – povinný podíl 2 os., odvod do státního rozpočtu 118 326 Kč více informací je zveřejněno na www.edulk.czwww.edulk.cz Povinnost zaměstnávat zdravotně postižené osoby

11 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google