Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

2 Účetní závěrky 2012, výsledky hospodaření a rozpočty 2013  – RK schválila účetní závěrky za rok 2012 všech příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti  – RK vzala na vědomí výsledky hospodaření PO za rok 2012 a schválila příděly do peněžních fondů PO  – RK bude schvalovat návrhy rozpočtů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti na rok 2013 (tj. finanční dokumenty)

3 Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2012: -k – 64 příspěvkových organizací -k – 63 příspěvkových organizací. zisk – 58 PO ve výši : ,00 Kč. ztráta – 5 PO ve výši : ,95 Kč

4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK celková ztráta hospodaření vykázána u 5 PO výše ztráty ,95 Kč -ztráta v hlavní činnosti ve výši ,17 Kč (16 PO) -rok PO výše ztráty ,42 Kč rok PO ,95 Kč rok PO ,55 Kč rok PO ,87 Kč rok PO ,14 Kč

5 Příděly do fondů:  do fondu rezervního: ,73 Kč (tj. 86 %)  do fondu odměn: ,21 Kč (tj. 14 %) Předpoklad úhrady ztráty :  ze zlepšeného výsledku hospodaření následujícího roku ve výši ,23 Kč  z rezervního fondu ,24 Kč

6 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace Kč v tom: na provoz – rozpočet : ,00 Kč použito: Kč na odpisy – rozpočet: ,00 Kč použito: ,61 Kč (vratka celkem: ,39 Kč) (z toho vratka odpisů: ,39 Kč)

7 Finanční prostředky na investiční akce za rok 2012  kap – Kapitálové výdaje odboru investic poskytnuto: ,00 Kč  kap – Kapitálové výdaje odboru školství poskytnuto: ,00 Kč Schválený rozpočet kapitoly pro rok 2013: Kč

8 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012  Termín konání: přelom května/června 2013  Pokyny k vyplnění zprávy budou rozeslány do  Časový harmonogram: konec dubna 2013  Projednávání zpráv s každou organizací SAMOSTATNĚ!

9 INFORMACE Semináře pro účetní 2013 – informace na zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  Pohledávky – právní a účetní otázky  Mzdová agenda - osobní složka zaměstnance + novinky v mzdové agendě od  květen 2013 připravujeme DPH – novinky od  Majetek, odpisy, odpisový plán

10 -§ 81 a následující zákona č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů -zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravot. postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. -Povinnost zaměstnavatelé plní: a) zaměstnáváním v prac. poměru b) odebíráním výrobků nebo služeb od os.se zdrav. postiž. c) odvodem do státního rozpočtu Příklad: 50 zaměstnanců – povinný podíl 2 os., odvod do státního rozpočtu Kč více informací je zveřejněno na Povinnost zaměstnávat zdravotně postižené osoby

11 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 10. dubna 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google