Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější chyby v zadávací dokumentaci Podporujeme Vaši budoucnost Seminář pro příjemce ve výzvě č. 89 OP LZZ, Praha – Hotel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější chyby v zadávací dokumentaci Podporujeme Vaši budoucnost Seminář pro příjemce ve výzvě č. 89 OP LZZ, Praha – Hotel."— Transkript prezentace:

1 Nejčastější chyby v zadávací dokumentaci www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost Seminář pro příjemce ve výzvě č. 89 OP LZZ, Praha – Hotel Holiday Inn 23. 9. 2013 Mgr. Jana Kralovianska, Oddělení kontroly projektů jana.kralovianska@mvcr.cz jana.kralovianska@mvcr.cz

2 1. Předpokládaná hodnota zakázky Průzkum trhu – aktuální ne starší 1 roku Předpokládaná hodnota – pouze předpokládaná / maximální Je povinnou náležitostí výzvy, nestačí orientační určení www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

3 2. Dělení zakázek, neodůvodněné slučování Dělení zakázek - souvislost místní, věcná, časová Jeden dodavatel, podobné spektrum uchazečů Neodůvodněné slučování – diskriminace potencionálních uchazečů www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

4 3. Základní kvalifikační předpoklady v čase Měněny se změnami textu ZVZ Není dobré kopírovat ze starších zadávacích dokumentací U VŘ dle Metodiky – nutno dodržet celý rozsah kvalifikace, která je u VZMR požadována Od 1. 10. 2013 Nová Metodika OP LZZ, nová „D9“ verze 1.8 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

5 4. Diskriminační nastavení kvalifikačních předpokladů Dříve neodůvodněně vysoké obraty a pojistná plnění (nutno ošetřit smluvními podmínkami) - EKP Nyní u TKP: – příliš vysoké nároky na členy týmu (dlouhá praxe, český jazyk, mezinárodní certifikáty) -ISO (dnes již ne) -Referenční zakázky – příliš mnoho + vysoká hodnota, veřejný sektor Neuvedení rozsahu KP ve výzvě/zadávací dokumentaci POZOR: kvalif. předpoklad v Ostatních požadavcích je stále kvalifikační předpoklad ! Pozn.: Přistupujeme k nastavení kumulativně www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

6 5. Prohlášení místo EKP Čestné prohlášení uchazeče o splnění ekonomické a finanční způsobilosti povinnost u nadlimitních zakázek Pokud chce zadavatel, musí jej i kontrolovat www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

7 6. Netransparentní nastavení hodnotících kritérií Princip nejnižší nabídkové ceny (pozor na hodnocení „včetně“ a „bez“ DPH) Princip ekonomické výhodnosti – nastavení subjektivních hodnotících kritérií: –Procento, popis bodů, které hodnotíme s váhou, podrobný popis jednotlivých bodů, co bude HK považovat za lepší Pozn.: Kvalif. předpoklady nejsou hodnotící kritéria www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

8 7. Nepodchycení důležitých aspektů do smlouvy Chybějící obchodní a platební podmínky Realizační tým v rámci TKP nepřenesen do smlouvy Neuvedena hodnota s DPH, výše DPH a celková hodnota včetně DPH Chybějící poučení o kontrole, podobě účetních dokladů Chybějící znaky publicity www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

9 8. Lhůty Vypisování výběrových a zadávacích řízení – vždy s příslušnou lhůtu – Metodika, ust. § 39 odst 3 ZVZ (3) Lhůta pro podání nabídek nesmí být a) u nadlimitních veřejných zakázek kratší než 1. 52 dny v otevřeném řízení, nebo 2. 40 dnů v užším řízení, b) u podlimitních veřejných zakázek kratší než 1. 22 dny v otevřeném řízení, nebo 2. 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení. NOVĚ : povinnost již mít zveřejněno na www.esfcr.cz v době oslovování od 1. 10. 2013www.esfcr.cz www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

10 9. Soulad Vyhlášení na www.esfcr.cz, profilu zadavatele, rozeslané informace a uveřejnění ve Věstníku totožnéwww.esfcr.cz Kde je ZD, musí být i dodatečné informace www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

11 10. Ust. §68 odst. 3, znaky publicity Součástí nabídky musí být rovněž a)seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b)má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c)prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Raději do ZD u zadávacích řízení Všechny dokumenty patřící k VŘ musí nést znaky publicity ! www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

12 Čas na dotazy www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost


Stáhnout ppt "Nejčastější chyby v zadávací dokumentaci Podporujeme Vaši budoucnost Seminář pro příjemce ve výzvě č. 89 OP LZZ, Praha – Hotel."

Podobné prezentace


Reklamy Google