Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polní cesty HPC 18 a HPC 35 v k. ú. Pavlíkov Pobočka Rakovník 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polní cesty HPC 18 a HPC 35 v k. ú. Pavlíkov Pobočka Rakovník 1."— Transkript prezentace:

1 Polní cesty HPC 18 a HPC 35 v k. ú. Pavlíkov Pobočka Rakovník 1

2 Lokalita: Okres: Rakovník Katastrální území: Pavlíkov Náklady na realizaci: 4 213 938 Kč (vč. PDH) Zdroje financování: Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 – 17.kolo Datum předání obci: 10. 12. 2014 2

3 Popis Výstavba polních cest HPC 18 a HPC 35 v katastrálním území Pavlíkov byla realizována na základě plánu společných zařízení po provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pavlíkov. Polní cesty především zpřístupňují přilehlé zemědělské a lesní plochy, ale také umožňují lepší přístup k nové rozhledně na Senecké hoře. Přispívají k zlepšení orientace v krajině a zlepšují její prostupnost. Dále plní funkci ekologickou a protierozní. Polní cesta HPC 18 je kategorie P4,5/30 (šířka vozovky 3,5 m s 0,5 krajnicemi), je 718 m dlouhá s asfaltobetonovým povrchem. Polní cesta HPC 35 je kategorie P4,0/30 (šířka vozovky 3,0 m s 0,5 krajnicemi), je 542 m dlouhá také s asfaltobetonovým povrchem. 3

4 Foto před realizací

5 Foto po realizaci

6 Výsadba LBK 59 část EZ 1 + ozelenění polní cesty C 501/1, EZ 2, EZ 3, EZ 4, EZ 5 k. ú. Kadlín 1

7 Osnova I.KoPÚ Kadlín II.Realizace společného zařízení III.Náklady na společné zařízení IV.Fotografická dokumentace V.Závěr 7

8 I. KoPÚ Kadlín Komplexní pozemková úprava byla zahájena v roce 1998. Její ukončení proběhlo zápisem do katastru nemovitostí dne 3. 11. 2003. Následně byla zpracována projektová dokumentace pro různá společná zařízení mimo jiné i pro LBK 59 část EZ 1 + ozelenění polní cesty C 501/1, EZ 2, EZ 3, EZ 4, EZ 5 k. ú. Kadlín, Obec Kadlín, Okres Mělník, Středočeský kraj. Projektovou dokumentaci pro KoPÚ i pro všechny části LBK 59 vyhotovila firma GEPARD s.r.o. Štefánikova 52, 15000 Praha 5 Smíchov. 8

9 II. Realizace SZ Realizace lokálního biokoridoru LBK 59 proběhlo v několika etapách: LBK 59 část EZ 1+ ozelenění PC – zahájení 1.9.2007, ukončení 30.11.2010 Počet vysázených stromů 338 ks, keřů 555 ks a zatravnění 7985 m2. Zhotovitel : ARBOR Mělník s.r.o., Hořín – Brozánky 26, 276 01 Mělník LBK 59 část EZ 2, 3, 4 – zahájení 23.9.2013, ukončení 31.10.2016 Počet vysázených stromů 516 ks, keřů 245 ks a zatravnění 12240 m2. Zhotovitel: Školky Montano spol. s r.o., 289 16 Přerov nad Labem 410 LBK 59 část EZ 5 – zahájení 1.11.2011, ukončení 30.11.2014 Počet vysázených stromů 359 ks, keřů 520 ks a zatravnění 10280 m2. Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o, Dobřejovická 194, 252 42 Průhonice 9

10 III. Náklady na SZ LBK 59 část EZ 1 – 963 840 Kč s DPH, zdroj financování VPS LBK 59 část EZ 2,3,4 – 450 038 Kč s DPH, zdroj financování VPS LBK 59 část EZ 5 – 541 127 Kč s DPH, zdroj financování VPS U všech částí LBK 59 byla realizována i následná tříletá údržba, která ještě u části EZ 2,3,4 trvá do konce letošního roku. 10

11 IV. Fotografická dokumentace 11 LBK 59 část EZ 1 před a po realizaci

12 LBK 59 část EZ 2 před a po realizaci LBK 59 část EZ 3 před a po realizaci 12

13 LBK 59 část EZ 4 před a po realizaci LBK 59 část EZ 5 před a po realizaci 13

14 V. Závěr Výsadba lokálního biokoridoru LBK 59 posílila význačně biodiverzitu krajiny. Tento segment propojil prvky ÚSES mezi sebou tak, že umožňují vznik nových migračních koridorů. Další hlavní funkce LBK 59 je krajinotvorná a ekologická, jako doplňkovou úlohu můžeme považovat jeho protierozní a vodohospodářský charakter. 14

15 OBNOVA RYBNÍKA POD PANSKOU REVITALIZAČNÍ A PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBNOVA RYBNÍKA POD PANSKOU REVITALIZAČNÍ A PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ katastrální území obce Středokluky, okres Praha-západ

16 Anotace Hlavním účelem realizovaného společného zařízení po ukončení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Středokluky byla obnova v minulosti zaniklého rybníka Pod Panskou na Zákolanském potoce, v okrese Praha-západ, jakožto krajinotvorného prvku a protipovodňového opatření. Jeho součástí byla též výstavba meandrujícího obtokového koryta potoka, téměř 500 m dlouhého, které se po zrušení původního napřímeného koryta Zákolanského potoka stalo po provedeném transferu novým útočištěm zde žijícího kriticky ohroženého raka kamenáče. Vybudovaný rybník kromě naplnění prvotního účelu stavby rovněž nabízí obyvatelům Středokluk i dalším návštěvníkům rozšíření životního prostoru o malebnou lokalitu, příležitost ke koupání, sportovnímu rybolovu a dalším aktivitám. Stavba byla zahájena v březnu roku 2014. Obnovený rybník Pod Panskou má plochu cca 4,7 ha, objem cca 46,6 tis. m 3 při normální hladině. Protipovodňové opatření spočívá v možnosti retence vody o objemu cca 37 tis. m 3 v prostoru rybníka, včetně regulovatelného snižování kulminačních průtoků v Zákolanském potoce. 16

17 Náklady na realizaci Konečná celková částka 12 275 795 Kč s DPH, (10 145 285 Kč bez DPH): a)Investiční hodnota stavby: 11 832 169 Kč s DPH. Částka bez DPH v hodnotě 9 778 652 Kč byla financovaná Evropskou unií prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova. a)Doplňkové služby: 443 626 Kč (366 633 Kč bez DPH), financovaná Státním pozemkovým úřadem z veřejné státní pokladny. Rybník byl předán do užívání a majetku obce 7. 1. 2015. 17

18 18 Před realizací

19 19 Po realizaci - rybník

20 20 Po realizaci – obtokové koryto kriticky ohrožený rak kamenáč


Stáhnout ppt "Polní cesty HPC 18 a HPC 35 v k. ú. Pavlíkov Pobočka Rakovník 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google