Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Strategický plán Leader Partnerství venkova – Prosperita regionu Zadávání zakázek – výběrová řízení v rámci LEADRU a PRV Evropský zemědělský fond pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Strategický plán Leader Partnerství venkova – Prosperita regionu Zadávání zakázek – výběrová řízení v rámci LEADRU a PRV Evropský zemědělský fond pro."— Transkript prezentace:

1 1 Strategický plán Leader Partnerství venkova – Prosperita regionu Zadávání zakázek – výběrová řízení v rámci LEADRU a PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2 2 Zadávání zakázek – výběrová řízení Zadávání zakázek se v rámci PRV řídí pravidly, které stanovilo MZE, nebo může být postupováno dle § 147 zák. č. 137/2006 Sb. Jednodušší je postup dle pokynů MZE. hodnota samostatného výrobku, služby či dodávky nepřesáhne 10 tis. Kč (bez DPH) předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč (bez DPH) předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500.000,- Kč (bez DPH)

3 Zadávání zakázek – výběrová řízení 1.Předpokládaná hodnota samostatného výrobku, služby či dodávky nepřesáhne 10 tis. Kč (bez DPH) žadatel nemusí uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem a to do maximální výše 100 000 Kč (bez DPH) v součtu těchto samostatných výdajů na projekt tzn. - pro kontrolu ze strany RO SZIF je nutné mít potvrzenou objednávku a fakturu 3

4 Zadávání zakázek – výběrová řízení 2. Předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč (bez DPH) !!! Není třeba výběrového řízení žadatel je povinen postupovat transparentně a nediskriminačně, při kontrole musí doložit !!! tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled tabulka obsahuje seznam dodavatelů, cen a způsob jejich zjištění cenovým marketingem - cenové nabídek 3 dodavatelů, průzkum trhu, telefonicky, z veřejně dostupných zdrojů – internet, katalogové ceny… pokud se žadatel nedoloží výběr z minimálně 3 nabídek musí uskutečnit zadání prostřednictvím centrální adresy 4

5 Zadávání zakázek – výběrová řízení 3. Předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500.000,- Kč (bez DPH) POZOR!!! !!! Žadatel je povinen uskutečnit zadávací řízení a vybrat dodavatele z minimálně 3 nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat !!! !!! Pokud se žadatel řídí pokyny pro PRV ale obdrží méně než 3 nabídky, musí uskutečnit zadání prostřednictvím centrální adresy !!! 5

6 Zadávání zakázek – výběrová řízení 6 1.Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování stačí prostá kopie projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají

7 Zadávání zakázek – výběrová řízení 2.Obsah zadávací dokumentace platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá originál, nebo ověřená kopie projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají 7

8 Zadávání zakázek – výběrová řízení 3. 3. Nabídky obdržené od dodavatelů (musí být nejméně tři) : platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá originál, nebo ověřená kopie, doprovodná dokumentace v kopii projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají 8

9 Zadávání zakázek – výběrová řízení 4. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá kopie, při předložení čestného prohlášení jeho originál projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají 9

10 Zadávání zakázek – výběrová řízení 5. Vyhodnocení předložených nabídek platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá prostá kopie projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají 10

11 Zadávání zakázek – výběrová řízení 6. Prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti (pokud byla ustanovena hodnotící komise): platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá prostá kopie projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají 11 5. Vyhodnocení předložených nabídek

12 Zadávání zakázek – výběrová řízení 7. Dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení (pokud budou vyloučeni): platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá prostá kopie projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají 12 5. Vyhodnocení předložených nabídek

13 Zadávání zakázek – výběrová řízení 8. 8. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky: platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá prostá kopie projekty do 500 000,- Kč bez DPH nepředkládají 13 5. Vyhodnocení předložených nabídek

14 Zadávání zakázek – výběrová řízení 9. 9. Smlouva: platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá originál platí i pro projekty do 500 000,- Kč bez DPH !!!! – ty předkládají smlouvu a objednávku 14 5. Vyhodnocení předložených nabídek

15 Zadávání zakázek – výběrová řízení 10. 10. Zrušení zadávacího řízení: platí vždy pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá originál platí i pro projekty do 500 000,- Kč bez DPH !!!! 15 5. Vyhodnocení předložených nabídek

16 Zadávání zakázek – výběrová řízení 11.Písemná objednávka - vystavená příjemcem, na hodnotu zakázky nepřevyšující 500 tis. Kč: neplatí pro projekty nad 500 000,-Kč bez DPH pro vyúčtování se předkládá kopie platí i pro projekty do 500 000,- Kč bez DPH !!!! 16 5. Vyhodnocení předložených nabídek

17 Zadávání zakázek – výběrová řízení Čestné Prohlášení k zákl. kvalifikačním předpokladům: dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů dodavatel není v likvidaci 17 5. Vyhodnocení předložených nabídek

18 Zadávání zakázek – výběrová řízení Objednávka Vystaví příjemcem dotace, tj. objednatel (pro vyúčtování stačí když je podepsaná pouze objednatelem) Lze ji použít pouze za podmínky, že na základě písemné objednávky došlo k faktickému plnění a na provedené práce/dodávky a byla vystavena faktura nebo jiný účetní doklad dodavatelem, event. další doklady (záruční list…) ze kterých je patrné, že se vztahují k příslušné objednávce a konkrétnímu projektu. Objednávka vystavená objednatelem nemusí být potvrzená dodavatelem 18 5. Vyhodnocení předložených nabídek

19 19 Kontakty: Kancelář MASLetovice, Pražská 870, objekt firmy Ekoterm – 2. poschodí Manažer MAS: Petr Dvořáček dvoracek@maspartnerstvi.cz, dvoracek@maspartnerstvi.cz tel.: 774 457 340 Manažer MAS: Drahomíra Šťastná, Mgr. drahomira.stastna@seznam.cz drahomira.stastna@seznam.cz tel.: 774 457 341 Adm. pracovnice:Jana Přichystalová, Ing. jprichystalova@centrum.cz jprichystalova@centrum.cz tel.: 774 457 342

20 20 Přejeme Vám hodně úspěchů při realizaci Vašeho projektu a nezapomeňte – jsme tu pro Vás!!! Všechny potřebné dokumenty naleznete na www.maspartnerstvi.cz nebo www.szif.cz, či v kanceláři MAS.www.maspartnerstvi.czwww.szif.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Strategický plán Leader Partnerství venkova – Prosperita regionu Zadávání zakázek – výběrová řízení v rámci LEADRU a PRV Evropský zemědělský fond pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google