Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen 2007 1 G r o w t h f r o m K n o w l e d g eG r o w t h f r o m K n o w l e d g.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen 2007 1 G r o w t h f r o m K n o w l e d g eG r o w t h f r o m K n o w l e d g."— Transkript prezentace:

1 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen G r o w t h f r o m K n o w l e d g eG r o w t h f r o m K n o w l e d g e Postoje ke dřevu a jeho využití Pro: Nadace dřevo pro život Kamýcká Praha 6 GfK Praha Praha,

2 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen EU hledá úspory energie, proto podporuje využívání dřeva  Výstavba a provozování budov: Spotřebuje 40 % objemu všech vyrobených energií. Vypustí do ovzduší 30 % z veškeré produkce CO2. Přispěje 40 % na celkovou hromadu všech evropských odpadů.  Během posledních deseti let spotřeba energií v domácnostech výrazně stoupla.  Z hlediska spotřeby energií jsou dnes domácnosti vedle průmyslu, dopravy a administrativních budov čtvrtou nejvýznamnější oblastí.

3 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen EU hledá úspory energie, proto podporuje využívání dřeva  Úspory energie v sektoru budov pro bydlení a veřejnou správu jsou prioritou evropské strategie udržitelné konkurenceschopnosti a bezpečné energetiky.  Cílem je snížení spotřeby energie o 20 % do roku  Akční plán energetické účinnosti EU předpokládá dosažení úspor energie v bytovém sektoru až o 27 % a v budovách veřejné správy o 30 %.

4 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen EU hledá úspory energie, proto podporuje využívání dřeva  Dále se má do roku 2020 až 20 % energie získávat z obnovitelných zdrojů.  V podmínkách ČR má největší potenciál právě biomasa, tedy především dřevo.  Evropa hovoří o mobilizaci zdrojů dřeva.  To předpokládá intenzivnější obhospodařování evropských lesů v příštích desetiletích

5 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen Lesů v Evropě přibývá  Za posledních 15 let se rozrostla rozloha zalesněné půdy v Evropě o 13 mil. hektarů.  Dnes tak celkově představuje přes miliardu ha.  Lesy dnes pokrývají 44 % rozlohy Evropy.  Z celkové zalesněné plochy zeměkoule připadá na Evropu čtvrtina.  Podle údajů OSN je v Evropě zhruba 112 mld. m3 dřeva a ročně přibývá přibližně 350 mil. m3.  Nejvíce zalesněnou zemí Evropy je Finsko (72 % území), nejméně Irsko (jen 8 %).

6 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen Lesů přibývá i v České republice  Za 150 let se zvětšila rozloha lesů o ha, tj. o 1/4  Za 15 let se rozrostla rozloha lesů v ČR o 20 tis. ha.  Dnes tak představuje ha, tj. 35 % rozlohy ČR.  Zásoby dřeva v lesích narostly za 15 let o více než 100 mil. m3 ( mil. m3, ,8 mil. m3).  Ročně se zásoby dřeva zvyšují v průměru o 6,7 mil. m3.  Při ročních těžbách mezi 16 – 18 mil. m3 nám tak v lesích za 15 let narostlo navíc 6 ročních těžeb, tedy za 2,5 roku naroste navíc jedna roční těžba, kterou nevyužijeme.

7 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen Máme dost dřeva?  Na jeden průměrný rod. dům se spotřebuje 65 m3 dřeva.  V lesích ČR přiroste za jednu vteřinu 0,6 m3 dřevní hmoty.  Každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na jeden rodinný dům.  Dřevo na stavbu 1000 rod. domků naroste v lesích za 30 hodin!  Pro 20% podíl domů ze dřeva na celkové výstavbě nám v lesích k tomu nezbytně nutné dřevo vyroste za necelý týden.  A pokud bychom chtěli všechny rodinné domky stavět ze dřeva, lesy nám k tomu dodají dřevo za jeden měsíc.

8 Červenec/srpen 2007 GfK PrahaAd Hoc CATI Research Postoje ke dřevu a jeho využití VÝSLEDKY ŠIROKÁ VEŘEJNOST

9 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen OČEKÁVANÁ ZMĚNA ROZLOHY A ZDRAVÍ LESŮ V ČR Co si myslíte, že se stane v příštích několika letech s rozlohou lesů v ČR? Ovlivňuje podle vás využívání dřeva zdraví lesů v ČR?

10 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen Ovlivňuje podle Vás využívání dřeva zdraví lesů v ČR? OČEKÁVANÁ ZMĚNA ZDRAVÍ LESŮ V ČR

11 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen Budu vám postupně předčítat výroky označující vlastnosti různých materiálů. Řekněte mi u každého z nich, který z materiálů „beton, železo, uhlí, sklo, cihly, dřevo“ se k této vlastnosti nejlépe hodí. STATISTICKY VÝZNAMNÉ ODCHYLKY ODLIŠNOSTI V HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ DŘEVA MEZI MUŽI A ŽENAMI

12 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen OBLASTI VYUŽITÍ DŘEVA Ot.5 – A ve které z těchto oblastí si myslíte, že je využití dřeva nejdůležitější?

13 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen PŘEKÁŽKY VYUŽÍVÁNÍ DŘEVA ČESKOU SPOLEČNOSTÍ Ot.12 – V jaké oblasti vidíte největší překážky pro větší využívání dřeva českou společností?

14 Červenec/srpen 2007 GfK PrahaAd Hoc CATI Research Postoje ke dřevu a jeho využití VÝSLEDKY ODBORNÁ VEŘEJNOST

15 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen OČEKÁVANÁ ZMĚNA ROZLOHY A ZDRAVÍ LESŮ V ČR Co si myslíte, že se stane v příštích několika letech s rozlohou lesů v ČR? Ovlivňuje podle Vás využívání dřeva zdraví lesů v ČR? POMALU RYCHLE

16 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen STAVEBNÍ MATERIÁLY PREFEROVANÉ ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ Kterému základnímu materiálu dáváte při Vaší práci přednost?

17 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen STAVEBNÍ MATERIÁLY PREFEROVANÉ ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ – nejčastěji používané kombinace Jakým kombinacím materiálů dáváte přednost?

18 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen Který z argumentů je pro Vás největším motivem k použití dřeva jako stavebního materiálu? MOTIVY K POUŽITÍ DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ

19 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen Z jakého důvodu dáváte přednost jiným materiálům před dřevem? HLAVNÍ DŮVODY K POUŽÍVÁNÍ JINÝCH MATERIÁLŮ

20 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen OBLASTI VYUŽITÍ DŘEVA Ve které oblasti si myslíte, že je využití dřeva nejdůležitější?

21 GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen V jaké oblasti vidíte největší překážky pro větší využívání dřeva českou společností? PŘEKÁŽKY VYUŽÍVÁNÍ DŘEVA ČESKOU SPOLEČNOSTÍ


Stáhnout ppt "GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen 2007 1 G r o w t h f r o m K n o w l e d g eG r o w t h f r o m K n o w l e d g."

Podobné prezentace


Reklamy Google