Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. května 2004 David Macek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. května 2004 David Macek."— Transkript prezentace:

1 Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. května 2004 David Macek

2 Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích Obsah: 1. Význam rodinné politiky na úrovni krajů – zkušenosti ze zahraničí 2. Co je to regionální rodinná politika? 3. Proč se naše kraje zatím rodinné politice nevěnují 4. Jak by mohlo vše začít 5. Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích

3 1. Význam rodinné politiky na úrovni krajů – zkušenosti ze zahraničí v některých státech hlavní a nejúčinnější část systému podpory rodin zavádění „rodinného úhlu pohledu” do regionálních projektů v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy, bydlení aj. přímé akce na podporu rodin, zabezpečování služeb pro rodiny podpora sdružování rodin a podpora činnosti prorodinných organizací

4 Page 4 2. Co je to regionální rodinná politika? Rodina je základní sociální jednotkou každého společenství a je třeba ji podporovat ve výkonu všech jejích přirozených funkcí důležitých pro společnost. Proto by měla být v centru pozornosti funkční rodina založená na manželství. Samozřejmě nelze opomíjet rodiny se sociálně-patologickými problémy, ovšem pomoc zdravým rodinám je základním předpokladem fungující rodinné politiky. (Rodinná politika KDU-ČSL pro Prahu)

5 2. Co je to regionální rodinná politika? Pět oblastí: 1) Podpora sdružování rodin 2) Podpora a vytváření služeb 3) Zastoupení v samosprávách 4) Podpora obecní (komunální) rodinné politiky 5) Informace a propagace

6 2. Co je to regionální rodinná politika? Pět oblastí: 1) Podpora sdružování rodin: kontakty na instituce, zprostředkování znalostí a zkušeností se zakládáním a fungováním sdružení (centra pro rodinu, kluby maminek, dobrovolníci apod.). 2) Podpora a vytváření služeb: a) asistenčních – např. legální výpomoc (studenti), doprovázení, au- pair,... b) poradenských – manželské a rodinné, finanční, zdravotní,… c) podpůrných – např. podpora fungujících manželství (víkendy s či bez hlídání dětí apod.)

7 Page 7 2. Co je to regionální rodinná politika? Pět oblastí: 3) Zastoupení v samosprávách: komise pro rodinnou politiku. Cílem motivovat rodiny, aby se staly aktivním subjektem rodinné politiky, nikoliv pasivním objektem (např. neformální „rodinné komory“ zastupitelstev). 4) Podpora obecní (komunální) rodinné politiky: konzultace, zprostředkování nápadů, soutěž „Obec příznivá rodině“, atd. 5) Informace a propagace: aktuální akce pro rodiny, informace o slevách pro rodiny (doprava, kultura, …).

8 Page 8 „Obec pozorná k rodině“ Titul by mohla získat obec či město po splnění následujících podmínek: závazek zastupitelstva k podpoře rodin např. při stanovování poplatků, vstupného, při tvorbě politiky bydlení setkávání starosty s rodiči nebo jejich zástupci ustavení komise pro rodinu nabídka vhodných prostor pro mimoškolní aktivity dětí a mateřská centra zajištění burzy s dětským oblečením, obuví, sportovními potřebami apod. budování dětských hřišť a mateřských koutků bezbariérové a bezpečné přechody podpora prorodinných organizací

9 Page 9 3. Proč se kraje zatím rodinné politice nevěnují? nedostatek informací a malý zájem o jejich získání rodinnou politiku dosud většina politiků i úředníků chápe jako jednu z podoblastí sociální politiky jediné oddělení pro rodinnou politiku zatím vzniklo při MPSV - zkvalitnění personálního obsazení tohoto oddělení v posledních měsících dává do budoucna příslib, že jeho vliv v rámci MPSV poroste a může ministerstvo dokonce „přerůst“

10 Page 10 3. Proč se kraje zatím rodinné politice nevěnují? Tlaky ke koncepční regionální rodinné politice: a)institucionalizace rodinné politiky na úrovni státu, b)regionální rodinná politika jako součást státní koncepce, kterou předpokládá Programové prohlášení Špidlovy vlády, c)zhoršující se demografické trendy české populace, d)příklady fungování regionálních rodinných politik ze zemí EU a jejich pozitivní dopady, atd.

11 Page 11 4. Jak by mohlo vše začít? Podmínkou vybudování vhodného institucionálního zázemí, které bude odpovědné za jednotlivá opatření na podporu rodiny, resp. jejich koordinaci. Rodinná politika je průřezová disciplína, která v různé míře zasahuje do většiny oblastí samostatné působnosti krajů. Z tohoto důvodu není vhodné problematiku podpory rodiny přičleňovat k již existujícím komisím (např. sociálních věcí), které by svou kompetencí byly schopné pokrýt jen část požadovaných úkolů. Optimálním řešením je proto vybudovat samostatnou komisi pro rodinnou politiku, která by monitorovala a připomínkovala chystaná opatření s makrosociálními dopady ve městě. (Rodinná politika KDU-ČSL pro Prahu)

12 Page 12 4. Jak by mohlo vše začít? „Jižní Morava – kraj přívětivý k rodině“ Komise zastupitelstva – (koncepční dokument) – útvar úřadu: provádění, koordinace, řízení regionální rodinné politiky podpora služeb pro rodiny (technických, pečovatelských, pomáhajících, poradenských, vzdělávacích) slučitelnosti rodiny a profese (zvl. u žen), orientace v možnostech zaměstnavatelů, ocenění „podnik přátelský k rodině“, případně tlak na legislativní změny či úpravy monitoring situace rodin v kraji a jeho interpretace finanční fond regionální podpory rodin a zásady jeho využívání rozvoj lidských zdrojů – zdravé rodiny jako základ

13 Page 13 Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích zahájit práce na koncepci regionální rodinné politiky využít kapacit NNO a odborníků (Národní centrum pro rodinu, …) využít zkušeností partnerských regionů v rámci EU hrozba: později můžeme bezmocně přihlížet, jak se realizují opatření, která vycházejí ze zcela odlišných hodnotových pozic

14 Page 14 Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích „Mimořádnou a konkrétní podporu si zasluhuje také rodina jako jedinečné pouto mezi mužem a ženou. Co je dobré pro rodinu, je dobré pro celou společnost. Přestože otázky rodiny hodláme i nadále řešit především na úrovni členských států EU, chceme v rámci společenství evropských národů prosazovat ty nejlepší příklady, řešení a zkušenosti.“ (Priority EPP-ED 2004-2009)

15 Page 15 Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích „Co je dobré pro rodinu, je dobré pro náš kraj“

16 Page 16 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Regionální rodinná politika jako šance pro KDU-ČSL v krajích Programová konference KDU-ČSL Olomouc, 15. května 2004 David Macek."

Podobné prezentace


Reklamy Google