Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pseudotumory a cysty Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Příčiny zduření čelistí Cysty –odontogenní x neodontogenní Odontogenní tumory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pseudotumory a cysty Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Příčiny zduření čelistí Cysty –odontogenní x neodontogenní Odontogenní tumory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální."— Transkript prezentace:

1 Pseudotumory a cysty Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Příčiny zduření čelistí Cysty –odontogenní x neodontogenní Odontogenní tumory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální léze Neodontogenní tumory kostí Metastázy Chronická osteomyelitis

3 Cysty čelistí = patologická dutina vystlaná epitelem RTG: ostře ohraničené projasnění ± tekutina pomalý růst  dislokace zubů asymptomatické x infekce  bolestivé vzácně: patologická fraktura kompresibilní a fluktuující zduření při extenzi do měkkých tkání modravá barva pokud pod sliznicí

4 Cysty čelistí Odontogenní –vývojové folikulární (dentigerózní) erupční gingivální laterální periodontální odontogenní keratocysta kalcifikující odontogenní cysta –zánětlivé radikulární / reziduální paradentální

5 Cysty čelistí Neodontogenní –cysta ductus nasopalatinus –nasolabiální –chirurgická cysta Pseudocysty –solitární kostní “cysta“ –aneurysmatická kostní “cysta“ –Stafneho „cysta“

6 Cysty čelistí – frekvence (%) 1. radikulární 65-70 2. folikulární 15-18 3. keratocysta 3-5 4. nasopalatinální 5-10

7 Radikulární cysta nejčastější zduření a cysta čelistí  muži (M : Ž … 3 : 2) 20 - 60 let maxila : mandibula … 3 : 1 nebolestivá enukleace

8 Radikulární cysta u špičky kořene zubu s nekrotickou pulpou (kaz) pulpitis  periodontitis  periapikální granulom  proliferace Malassezových hnízd  centrální likvefakce Mi: hyperplastický nerohovějící dlaždicobuněčný epitel (net-like) ± hyalinní (Rushton) tělíska stěna: granulační tkáň + vazivová tkáň smíšený zánět hemosiderin, cholesterolové krystaly ± obrovskobuněčné granulomy

9 Odontogenní cysty reziduální cysta –radikulární cysta ponechaná po extrakci zubu –spontánní regrese laterální radikulární cysta –po straně kořene nevitálního zubu –laterální větev kořenového kanálu –enukleace

10 Paradentální cysta zánět kolem částečně prořezaného zubu dolní M3  muži, 20 - 25 let vitální zub s perikoronitidou Mi: ~ radikulární cysta enukleace bukální bifurkační cysta

11 Folikulární (dentigerózní) cysta cystická změna enamelového orgánu po kompletním vytvoření skloviny akumulace tekutiny mezi korunkou a kolabovaným enamelovým orgánem obkružuje korunku + připojena ke krčku zubu na amelo-cementální junkci  korunka je uvnitř (RTG) M : Ž … 2 : 1 20 - 50 let mandibulární M3, maxilární C  brání prořezání Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel (2-3 vrstvy) vazivová stěna ± zánět

12 Erupční cysta v měkkých tkáních nad prořezávajícím zubem z enamelového orgánu (povrchová folik. cysta) děti nad zuby bez mléčných „předchůdců“ měkké modravé zduření v gingivě spontánní regrese

13 Gingivální cysty novorozenci (Bohnovy noduly) > 80 % novorozenců gingiva - proliferace Serresových hnízd spontánní regrese do několika měsíců střední čára patra (Epsteinovy perly) dospělí - vzácně

14 Laterální periodontální cysta vzácnější cysta po straně vitálního zubu z Malassezových hnízd ? Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel + ztluštění (plaky) se světlými bb. (glykogen)

15 Laterální periodontální cysta - varianty botryoidní odontogenní cysta –multilokulární varianta LPC –dolní P a C, může postihovat velkou část čelisti, > 50 let –Mi: multilokulární cysta s vazivovými septy dlaždicobuněčný epitel + světlé bb. (glykogen) –recidiva glandulární odontogenní cysta (sialo-odontogenní) –multilokulární cysta –Mi: komplexní dlaždicobuněčný epitel ~ LPC a BOC + mucinózní bb. + intraepiteliální glandulární prostory –recidiva –dif. dg.: intraoseální mukoepidermoidní karcinom

16 Odontogenní cysty WHO klasifikace 2005 odontogenní keratocysta  keratocystický odontogenní tumor kalcifikující odontogenní cysta  kalcifikující cystický odontogenní tumor

17 Keratocystický odontogenní tumor = odontogenní keratocysta, primordiální cysta WHO 2005  pravý nádor benigní x lokálně agresivní M > Ž; ~ 20-30 let + 50-70 let, častý úhel mandibuly (50 %); RTG: multilokulární cysta Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel (5-8 vrstev) se zvlněnou parakeratózou ± drobné dceřinné cystičky ve stěně recidiva (60 %) v prvních 5 letech !!! léčba: kompletní enukleace ?

18 Keratocystický odontogenní tumor Gorlin-Goltzův syndrom –AD; PTCH gen 9q22.1-31; kompletní penetrance; 1 : 60.000 –mnohočetné KOT + “nevoidní“ bazaliomy kůže + skeletální abnormality + ektopické kalcifikace + různé nádory + poruchy oka Ortokeratotická cysta –vzácná –RTG: monolokulární cysta –Mi: ortokeratotická vrstvička –recidiva 4 %

19 Kalcifikující cystický odontogenní tumor = Gorlinova cysta WHO 2005  pravý tumor M ~ Ž, ~ 5 – 92 let mandibula ~ maxila, řezáky-špičáky, gingiva Mi: cysta vystlaná ameloblastickým typem epitelu ghost cells (stínovité bb.)  kalcifikace dentin recidiva ± ameloblastom léčba: enukleace

20 Odontogenní cysty RTG dif. dg. projasnění čelistí –anatomické struktury (maxilární sinus, foramina) –odontogenní cysty –odontogenní tumory, zejm. ameloblastom –obrovskobuněčný granulom / cherubismus ztluštění stěny –cholesterolové krystaly + granulomy –karcinom –ameloblastom

21 Odontogenní cysty denní bioptický materiál při zánětu nespecifický vzhled !!! x odontogenní keratocysta x kalcifikující odontogenní cysta x unicystický ameloblastom x jiné cystické tumory

22 Cysta ductus nasopalatinus vzácnější, často asymptomatická z epitelu ductus nasopalatinus střední čára patra poziční varianty (vzhledem ke canalis incisivus) –nazopalatinální –cysta patrové papily –mediánní alveolární Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel stěna: mucinózní žlázky + neurovaskulární svazek enukleace

23 Nasolabiální cysta = Klestadtova, nazoalveolární velmi vzácná ze zbytků ductus nasolacrimalis v měkkých tkáních v sulcus nasolabialis excize

24 Chirurgická cysta maxila v místě traumatu nebo operace (vč. extrakce) Caldwell-Luc operace výstelka cysty = sliznice sinusu respirační epitel enukleace

25 Cysty měkkých tkání cysta ductus thyreoglossus lymfoepiteliální cysta linguální dermoid mukokéla

26 Cysta ductus thyreoglossus vzácnější ze zbytků jakékoli části ductus thyreoglossus časný věk zduření ve střední čáře dutiny ústní (foramen caecum) nebo krku Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel stěna: tkáň štítné žlázy, chronický zánět exstirpace (na krku s částí jazylky)

27 Lymfoepiteliální cysta branchiogenní cysta ???, laterální krční cysta cystická změna epiteliálních inkluzí v LU časný věk laterální strana krku + úhel mandibuly + parotis měkké zduření píštěl na kůži / dutiny ústní / hltan Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel stěna: denzní lymfoidní tkáň + zárodečná centra enukleace dif. dg.: cystická metastáza SCCa

28 Sublinguální dermoid vývojová anomálie žaberních oblouků nebo štěrbin mezi jazylkou a čelistmi nebo pod jazykem asymptomatická Mi: epidermoidní cysta – NE kožní adnexa dermoidní cysta – kožní adnexa exstirpace

29 Mukokély  malé slinné žlázky  dolní ret povrchové, 1 cm extravazační typ – poškození vývodu –únik sliny  zánět + mukofágy –NE epitel  mukofagický granulom retenční typ – obstrukce vývodu –epitel dilatovaného vývodu

30 Mukokély ranula (lat. „žabička“) = mukokéla submandibulární nebo sublinguální žlázy unilaterální nebolestivé zduření, 2-3 cm spodina dutiny ústní


Stáhnout ppt "Pseudotumory a cysty Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Příčiny zduření čelistí Cysty –odontogenní x neodontogenní Odontogenní tumory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální."

Podobné prezentace


Reklamy Google