Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ ZJIŠTĚNÍ ZE ZKUŠENOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ S ODŠKODŇOVÁNÍM PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 6. konference Společně bezpečně v EU –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ ZJIŠTĚNÍ ZE ZKUŠENOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ S ODŠKODŇOVÁNÍM PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 6. konference Společně bezpečně v EU –"— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ ZJIŠTĚNÍ ZE ZKUŠENOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ S ODŠKODŇOVÁNÍM PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 6. konference Společně bezpečně v EU – Partnerství v prevenci rizik Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 22. října 2012

2 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 1 Náhrada škody z titulu pracovního úrazu či nemoci z povolání je součástí ochrany zdraví zaměstnanců a měla by být jedním z důležitých faktorů spolupůsobících na všechny preventivní aktivity.  Při zajišťování BOZP jde především o zajišťování zdraví – nejcennějšího lidského majetku.

3 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 2 Každé poškození zdraví představuje finanční náklady nejen pro poškozeného a jeho rodinu, ale také pro odpovědného zaměstnavatele a pro celou společnost.  Újmy na zdraví jsou však zároveň ve skutečnosti neodčinitelné – lidské zdraví je nenahraditelné.

4 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 3 Ztráty zaměstnavatele ztráta na produktivitě práce dočasná či trvalá ztráta kvalifikovaného a spolehlivého zaměstnance zvýšená potřeba přesčasové práce a z toho plynoucí vyšší náklady možná újma na pověsti firmy, zejména u závažných a smrtelných pracovních úrazů

5 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 4 Ztráty společnosti náklady zdravotního a důchodového pojištění, sociálních dávek, komplexní rehabilitace apod. dopady do stability rodin, psychosociálního vývoje dětí, jejich pozdějšího uplatnění ve společnosti apod., zejména u smrtelných pracovních úrazů a PÚ a NZP s trvalými následky

6 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 5 Z tzv. úrazového pojištění jsou kryty náklady na odškodnění PÚ a NZP (ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení, bolestné, ztížení společenského uplatnění, věcná škoda, účelně vynaložené náklady vynaložené ve spojitosti s léčením, případně odškodnění pozůstalých u smrtelného pracovního úrazu). 

7 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 6 Všechny další náklady z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání – s velkou pravděpodobností mnohem vyšší, než ty kryté z tzv. úrazového pojištění, ale doposud nikdy nevyčíslené či alespoň kvalifikovaně odhadnuté – kryje každý „ze svého“ – zaměstnavatel ze zisku, společnost z daní nás všech. 

8 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 7 Základní problémy zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti odškodňování nedostatečná znalost příslušné legislativy obecně nízké povědomí občanské veřejnosti o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví, plynoucí z malého zastoupení této oblasti ve vzdělávacím systému a v hromadných sdělovacích prostředcích

9 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 8 častá formálnost školení BOZP zaměstnanců  tzv. úrazové pojištění bez motivačních prvků a podpory prevence  tendence pojišťoven zasahovat do procesu odškodňování, a odkazy zaměstnavatelů na tyto – legislativně neoprávněné – zásahy

10 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 9 Celospolečenský problém Nabídka pomoci od nejrůznějších podnikatelských subjektů lidem poškozeným pracovním úrazem či nemocí z povolání, spojená však s neúměrnou až nemravnou výší provize či s dalšími nejrůznějšími platbami na úkor poškozeného. 

11 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 10 Možné přispění k řešení zmíněných problémů Zavedení úrazového pojištění s motivačními prvky a fondy prevence a komplexní rehabilitace.  Vyčíslení celkových celospolečenských škod z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

12 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 11 Důsledné vyžadování kvalitního školení BOZP všech zaměstnanců (nejen kmenových, ale i agenturních, brigádníků a cizinců).  Zvýšení vědomostí o oblasti BOZP u malých a menších zaměstnavatelských subjektů a OSVČ, a obecného povědomí občanské veřejnosti o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví.

13 ODŠKODŇOVÁNÍ PÚ A NZP * 12 Prosazení takového etického kodexu či jiného účinného nástroje, který by omezil nebo zcela znemožnil uplatňovat v rámci pomoci ve vymáhání zákonných nároků z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání nemravné provize a zisky. 

14 Děkuji za pozornost! Radoslav Vlasák Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP Pracovní skupina pro národní dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění Rady vlády pro BOZP


Stáhnout ppt "OBECNÁ ZJIŠTĚNÍ ZE ZKUŠENOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ S ODŠKODŇOVÁNÍM PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 6. konference Společně bezpečně v EU –"

Podobné prezentace


Reklamy Google