Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AZ - kvíz aneb aneb hrajeme si s atomární fyzikou Bc. Petra Dvořáčková, 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AZ - kvíz aneb aneb hrajeme si s atomární fyzikou Bc. Petra Dvořáčková, 2016."— Transkript prezentace:

1 AZ - kvíz aneb aneb hrajeme si s atomární fyzikou Bc. Petra Dvořáčková, 2016

2 Metodika hry Typ hry: žákovská Okruhy učiva dle RVP ZŠ: - Látky a tělesa - Energie - Částicové složení látek a chemické prvky Časová náročnost: 20 až 30 minut Fáze výuky: diagnostická, fixační Cíl hry: osvojení si klíčových kompetencí: - k řešení problémů - komunikativní - sociální a personální - pracovní

3 Pravidla hry AZ-kvíz je vědomostní a strategická soutěž Úkolem je pomocí správných odpovědí získat pole a jimi spojit tři strany trojúhelníku Vytvoříme dva týmy po 5 hráčích Každý tým dostane jednu z možných barev (modrá, červená) Na každou otázku má každé družstvo 30 s V případě správné odpovědi získává tým políčko (pole se zabarví barvou týmu) V případě špatné odpovědi může na otázku odpovědět tým druhý. Pokud správně odpoví, získává políčko V případě, že druhý tým nechce odpovědět, nemusí a může volit jinou otázku nebo zvolit náhradní otázku pro toto políčko. Náhradní otázka má na výběr z odpovědí ANO a NE a její časová dotace je 9 s Pokud na ni tým odpoví správně, získá políčko a další otázku si volí soupeř v případě chybné odpovědi pole získá soupeř a druhý tým volíte jinou otázku V okamžiku, kdy jeden z týmů spojí všechny tři strany, vyhrává

4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 20 1918 17 16 15 14 13 12 10 8 7 654 3 2 1 9 11 AZ-kviz

5 Nejmenší částice běžné hmoty, kterou již nelze chemickými prostředky dále dělit atom Náhradní otázka 

6 Vnitřní kladně nabitá část atomu atomové jádro Náhradní otázka 

7 Jak se nazývají elektrony nacházející se ve vnější vrstvě elektronového obalu? valenční Náhradní otázka 

8 Částice s kladným elementárním elektrickým nábojem proton Náhradní otázka 

9 Částice složená z atomů nebo iontů molekula Náhradní otázka 

10 Obklopuje atomové jádro a zaujímá většinu prostoru atomu elektronový obal Náhradní otázka 

11 Doplň: Pevné látky s pravidelným uspořádáním atomů nazýváme ……..…….. látky krystalické Náhradní otázka 

12 Jak se nazývají elektricky nabité částice atomární velikosti? ionty Náhradní otázka 

13 Jak se nazývá číslo, které udává počet protonů a neutronů v jádru nukleonové Náhradní otázka 

14 Jak nazýváme silovou interakci poutající navzájem sloučené atomy? Energeticky je stabilizuje a vede ke vzniku molekuly. chemická vazba Náhradní otázka 

15 Co vzniká odtržením elektronů z atomového obalu? kladný ion Náhradní otázka 

16 Částice se záporným elektrickým nábojem elektron Náhradní otázka 

17 Částice objevená v roce 1932 Jamese Chadwickem neutron Náhradní otázka 

18 O kterém skupenství je řeč?: Atomy a molekuly jsou daleko od sebe a mohou se v celém objemu volně pohybovat plynném Náhradní otázka 

19 Čím se liší atomy různých chemických prvků? počtem protonů v atomovém jádru Náhradní otázka 

20 Prvek se 7 protony ve svém jádře dusík Náhradní otázka 

21 Jak nazýváme molekulu, která obsahuje pouze atomy stejného prvku homonukleární, molekula prvku Náhradní otázka 

22 Radioaktivní prvek, který se využívá jako palivo v jaderných reaktorech uran Náhradní otázka 

23 Skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu a současně se uvolňuje skupenské teplo kondenzace, kapalnění Náhradní otázka 

24 Atomy téhož prvku, které se od sebe liší pouze počtem neutronů, se nazývají? izotopy Náhradní otázka 

25 Jev, při němž dochází k samovolné vnitřní přeměně, složení nebo změně energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické záření radioaktivita Náhradní otázka 

26 Náhradní otázka Jádro zaujímá nepatrnou část atomu  ANO  NE

27 Náhradní otázka Protonovým číslem označujeme ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu  ANO  NE

28 Náhradní otázka Můžeme pozorovat atomy pouhým okem?  ANO  NE

29 Náhradní otázka Látky, které jsou tvořeny z molekul různých prvků, se nazývají sloučeniny.  ANO  NE

30 Náhradní otázka Kapaliny snadno mění svůj tvar a lze je znatelně stlačit  ANO  NE

31 Náhradní otázka Neutrony jsou elektricky neutrální částice, méně hmotné než protony  ANO  NE

32 Náhradní otázka Všechny tělesa na naší planetě přitahuje ke středu země gravitační síla  ANO  NE

33 Náhradní otázka Dusík je prvek, který zaujímá 78% zemské atmosféry  ANO  NE

34 Náhradní otázka Umělá radioaktivita je podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem (např.: při ostřelování částicemi alfa)  ANO  NE

35 Náhradní otázka V současné době známe 158 různých prvků  ANO  NE

36 Náhradní otázka Ernest Rutherford dokázal, že jsou atomy tvořené kladným jádrem a záporných obalem  ANO  NE

37 Náhradní otázka Veškeré látky mají tendenci přecházet z prostředí se svou nižší koncentrací do prostředí s vyšší koncentrací  ANO  NE

38 Náhradní otázka Hmotnost atomu je soustředěna v záporném nabitém obalu  ANO  NE

39 Náhradní otázka Proces samovolného rozptylování částic v prostoru se nazývá difuze  ANO  NE

40 Náhradní otázka A jádru se vyskytují protony a elektrony  ANO  NE

41 Náhradní otázka Uměle vytvořené těžké prvky se nazývají Transurany  ANO  NE

42 Náhradní otázka Počet protonů je menší jak počet elektronů. Atom se jeví jako elektricky neutrální  ANO  NE

43 Náhradní otázka Molekula vzniká spojením dvou a více atomů  ANO  NE

44 Náhradní otázka Valenční elektrony ovlivňují vlastnosti prvků  ANO  NE

45 Náhradní otázka Relativní atomová hmotnost A je číslo, které vyjadřuje poměr atomové hmotnosti příslušného prvků k atomové hmotnostní jednotce.  ANO  NE

46 Náhradní otázka Každý atom je stabilní pouze tehdy, pokud má zcela prázdnou nebo zcela zaplněnou valenční vrstvu elektronů.  ANO  NE


Stáhnout ppt "AZ - kvíz aneb aneb hrajeme si s atomární fyzikou Bc. Petra Dvořáčková, 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google