Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_07_Vědomostní soutěž TÉMA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_07_Vědomostní soutěž TÉMA."— Transkript prezentace:

1

2 NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_07_Vědomostní soutěž TÉMA SADY: Vybraná témata teorie tělesné výchovy ROČNÍK: 3.A, 3.B DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR: Mgr. Jiří Willner

3  Materiál je určen pro první vyučovací hodinu tělesné výchovy tříd 3. ročníku středních škol a čtyřletých gymnázií, dále pro 7. ročník osmiletých gymnázií.  Některé materiály mohou být využity také v druhém ročníku osmiletých gymnázií a sedmých třídách základních škol.  Časová náročnost vědomostní hry je 30-45 minut.  Interaktivní studijní materiál je zaměřen na téma pohybové schopnosti.  Vědomostní soutěž si klade za cíl procvičovat dříve probranou látku.  Kliknutím na políčko hlavního panelu se zobrazí otázka daného téma, následným kliknutím bude zobrazena odpověď na otázku.  V každém pravém dolním rohu soutěžní otázky je umístěno políčko, které vás kliknutím vrátí zpět na hlavní panel.  Každé políčko hlavního panelu, které bude použito, změní barvu, což bude vyjadřovat, že otázka je již vyčerpána.  Procvičování je realizováno formou data-projektoru.

4 Pohybové schopnosti Rychlostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti Silové schopnosti Koordinační schopnosti Schopnost pohyblivosti 1002005001000200030005000 1002005001000200030005000 1002005001000200030005000 1002005001000200030005000 1002005001000200030005000 1002005001000200030005000

5 Co to jsou pohybové schopnosti?  Vrozené předpoklady. Zpět

6 Jak pohybové schopnosti členíme?  Na rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci a pohyblivost. Zpět

7 Ve kterých sportech má vytrvalost zásadní roli?  Např. v bězích na dlouhé tratě, tj. maraton. Zpět

8 Na čem rychlost závisí?  Na nervosvalové koordinaci, typu svalových vláken a velikosti svalové síly. Zpět

9 Charakterizuj silovou schopnost.  Schopnost překonat vnější odpor svalovou kontrakcí. Zpět

10 K čemu jsou důležité koordinační schopnosti?  K nácviku sportovní techniky. Zpět

11 Charakterizuj pohyblivost.  Schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu. Zpět

12 Jak bychom charakterizovali rychlost?  Je schopnost realizovat daný pohybový úkol v co nejkratším úseku času. Zpět

13 Rychlost lze členit, víte jak?  Rychlost reakce, jednotlivého pohybu, opakovaného pohybu, komplexního pohybu.. Zpět

14 Pro rozvoj rychlosti je vhodné?  Běžeckou abecedou, štafetami, honičkami, cvičením frekvenčním a reakčním, cvičením hbitosti. Zpět

15 Co patří do běžecké abecedy?  Liftink, skipink, zakopávání, předkopávání, odpichy. Zpět

16 Ve štafetách lze využívat náčiní, víte jaké?  Švihadla, obruče, míče. Zpět

17 Cvičení typu žebřík, slalom, přeběh překážek slouží jako?  Frekvenční cvičení. Zpět

18 Jako reakční cvičení lze provádět?  Chytání štafetového kolíku, zrcadlové cvičení, či hra „odraz míč v kruhu“ atp. Zpět

19 Charakterizuj stručně vytrvalostní schopnost.  Vytrvalost je schopnost odolávat únavě. Zpět

20 Jak členíme vytrvalostní schopnosti?  Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Zpět

21 Co to je fartlek?  Hra s rychlostí dle vlastních pocitů a potřeb. Zpět

22 Pokuste se vysvětlit, co to je extenzivní metoda a kam ji v rozvoji vytrvalosti řadíme.  V tréninku převažují krátké přestávky, jedná se tzv. o metodu vytrvalostní, řadíme jí do intervalových metod. Zpět

23 Uveď příklad cvičení, které slouží k extenzivnímu rozvoji vytrvalosti.  Opakovaný běh na 300 m, přestávka mezi opakováními je 5 minut, intenzita zatížení nepřesahuje 160 tepu za min. Zpět

24 Pokuste se vysvětlit, co to je intenzivní metoda a kam jí v rozvoji vytrvalosti řadíme.  V tréninku převažují dlouhé přestávky, jedná se tzv. o metodu rychlostní, řadíme jí do intervalových metod. Zpět

25 Uveď příklad cvičení, které slouží k intenzivnímu rozvoji vytrvalosti.  Opakovaný běh na 400 m, přestávka mezi opakováními je 10 minut, intenzita zatížení přesahuje lehce 160 tepů za min. Zpět

26 Definuj sílu.  Síla je schopnost vynaložit úsilí směřované proti odporu svalovou kontrakcí. Zpět

27 Jak členíme sílu?  Maximální, rychlá a explozivní, vytrvalostní. Zpět

28 Charakterizuj maximální sílu.  Schopnost vynaložit úsilí proti maximálnímu odporu. Zpět

29 Ve kterých sportech se uplatňuje vytrvalostní síla?  Běžecké lyžování, plavání atp. Zpět

30 Uveď některé posilovací cviky bez náčiní.  Kliky, leh sed, dřepy, opakované výpady vpřed atp. Zpět

31 Uveď některé posilovací cviky s plnými míči.  Dřepy s planým míčem, výhozy s následným chytáním, podávání si míče ve dvojici daným způsobem atp. Zpět

32 Uveď některé posilovací cviky s využitím činek.  Z upažení předpažením vzpažit, úklony doprava a doleva atp. Zpět

33 Definuj stručně koordinační schopnost.  Schopnost řídit a regulovat pohyb Zpět

34 Co koordinaci zajišťuje?  Činnost analyzátorů, činnost jednotlivých funkčních systémů, nervosvalová koordinace, psychické procesy. Zpět

35 Pro koordinaci jsou důležité jaké analyzátory?  Zrak, sluch a činnost proprioreceptorů. Zpět

36 Jaký je rozdíl mezi obecnou a speciální koordinací?  Obecná koordinace se liší od speciální tím, že umožňuje provádět mnoho motorických dovedností, bez ohledu na sportovní specializaci. Zpět

37 Uveď alespoň tři součásti koordinace?  Schopnost spojování pohybu, orientační schopnost a schopnost přizpůsobování. Zpět

38 Čím vším lze rozvíjet koordinační schopnost?  Rovnovážný stoj na balanční podložce, váha na kladině. Zpět

39 Uveď alespoň dva balanční cviky.  Přeskoky švihadla v různých obměnách, vyhození a chycení míče v různých obměnách. Zpět

40 Definuj stručně pohyblivost.  Předpoklady pro rozsah pohybu v jednotlivých kloubech. Zpět

41 Jak také nazýváme pohyblivost?  Ohebnost. Zpět

42 Jmenuj tři činitele, které ovlivňují pohyblivost.  Tvar kloubu, pružnost vazivového a kloubního aparátu, aktivita reflexních systémů ve svalech a šlachách. Zpět

43 Jaký je rozdíl mezi dynamickým a statickým cvičením?  Při dynamickém cvičení je využívána pohybová energie částí těla ke švihu či hmitu, kdežto při statickém cvičení setrváváme určitou dobu v jedné poloze. Zpět

44 Jmenuj jeden z cílů strečinku.  Zvětšení pohybového rozsahu. Zpět

45 Stručně popiš speciální strečinkovou metodu PNF.  Metoda, ve které je využito svalové kontrakce, relaxace a protažení. Zpět

46 Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním cvičením?  Cvičíme li sami, hovoříme o aktivním strečinku, cvičíme li s dopomocí, jedná se o pasivní strečink. Zpět

47  DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.  PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2643-4.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_4C_07_Vědomostní soutěž TÉMA."

Podobné prezentace


Reklamy Google