Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Zvýšené výstrojní normy

2 Vzdělávací cíl: Obsah: Zvýšené výstrojní normy Objasnit studentům význam zvýšených výstrojních při zabezpečení vojáků 1.Úvod 2.Činnost materiálních orgánů 3.Výdej materiálu dle výstrojních norem 4.Závěr 5.Úkoly pro samostatnou práci

3 Úvod Armáda každého státu pro splnění svých hlavních úkolů v míru i ve válečných konfliktech potřebuje kvalitní výcvik, výzbroj a výstroj. Žádná armáda se tudíž neobejde bez odpovídajícího vystrojení. To se již mnohokrát projevilo v minulosti, kdy i nejmodernější armády své doby nebyly schopny plnit dané úkoly požadovaným způsobem bez logistického zabezpečení. Současnost ani budoucnost nebude jiná.. Zvýšené výstrojní normy

4 Činnosti materiálních orgánů Zabezpečování činností související s výjezdem do misí je záležitostí řešenou na jednotlivých zainteresovaných stupních materiálních orgánů, které spolu neustále spolupracují. Zvýšené výstrojní normy

5 Činnosti materiálních orgánů SOC MO Společné operační centrum Ministerstva obrany komplexně řídí a řeší systém plánování, výstavby, nasazení a podpory sil a prostředků ozbrojených sil ČR v zahraničních operacích a misích v souladu s mezinárodními závazky. Řídí ekonomickou, logistickou a operativní podporu těchto sil a prostředků. Je gestorem výběru, přípravy a vyslání vojáků do pozorovatelských a jiných funkcí v mírových operacích. Zvýšené výstrojní normy

6 Činnosti materiálních orgánů Velitel kontingentu Velitel kontingentu zabezpečuje zaslání autorizovaného seznamu osob s uvedením krycích čísel a posádek vysílajících útvarů, kam bude výdejna součástek naturálního odívání (dále VSNO) zasílat vystavená nebo doplněná „Osvědčení o jednorázovém výdeji součástek do vlastnictví podle zvýšené výstrojní normy 2-1 NV MO č. 40/2009“ (dále „Osvědčení“) minimálně jeden měsíc před hromadným vystrojováním vojáků vyslaných do zahraniční operace pro bezproblémový výdej a vystrojování ve VSNO. Zvýšené výstrojní normy

7 Činnosti materiálních orgánů Vojenské útvary a zařízení Vojenské útvary a zařízení zabezpečují odpovědným pracovníkem za MU 2.1 pod číslem jednacím (dále čj.) vydání „Osvědčení“, které bylo vojákovi za dobu jeho služebního poměru podle výstrojní normy 2-1 či 2-6 vydáno nebo vydá stručné potvrzení, že součástkami podle normy 2-1 či 2-6 nebyl dosud vystrojen Zvýšené výstrojní normy

8 Činnosti materiálních orgánů Odborný materiální orgán vysílané jednotky Odborný materiální orgán vlastní zahraniční jednotky přebírá přeúčtovaný materiál do příjmu v souladu s předpisem Všeob-P-16 a vedení doplňkové a operativní evidence např. Kniha zápůjček, Evidenční list nářadí a pomůcek. Zajišťuje praní a čištění vrácených součástek, které se ponechávají na místě k dalšímu využití při rotaci. Zvýšené výstrojní normy

9 Činnosti materiálních orgánů VSNO K poskytování služeb vojenských profesionálů jsou vytvořeny VSNO v Táboře, Praze, Hradci Králové, Olomouci, Vyškově a Brně. Jsou se Zásobovacím střediskem v podřízenosti Základny neopravovaného materiálu. Pro vystrojování příslušníků kontingentů slouží výhradně VSNO ve Vyškově. Zvýšené výstrojní normy

10 Výdej materiálu dle výstrojních norem Vydávání výstrojního materiálu ve VSNO po obdržení „Nařízení náčelníka Generálního štábu AČR k přípravě a vyslání kontingentu nebo na zahraniční pracoviště“ (dále „Nařízení“), ve kterém musí být jednoznačně stanoven vojenský útvar, který je pověřen výstavbou jednotky působící v zahraničí a uvedeno číslo nákladového střediska této jednotky Zvýšené výstrojní normy

11 Závěr Logistická úroveň zabezpečení jednotek se od roku 1999, kdy se AČR podílela na účasti v misi KFOR a v dalších letech v misi ISAF, postupně vyvíjí a zdokonaluje na základě získaných zkušeností. Při dlouhodobém plnění úkolů v zahraničních operacích se zabezpečení dostává na úroveň srovnatelnou s ostatními armádami NATO. Postupné zlepšování a zavádění nových výstrojních součástek blížících se standardům NATO umožňují stále lepší působení vojáků v extrémních klimatických podmínkách, zkvalitňují celkový komfort oblečení a hlavně možnosti nasazení v různých situacích s vyšší možností na přežití Zvýšené výstrojní normy

12 Úkoly pro samostatnou práci: Zvýšené výstrojní normy 1.Uveďte význam zvýšených norem pro vojáky 2.Specifikujte hlavní úkoly při zabezpečení zvýšených výstrojních norem 3.Charakterizujte odpovědnosti za poskytování výstrojních náležitostí


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google