Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kam čert nemůže, tam strčí PET 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20151.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kam čert nemůže, tam strčí PET 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20151."— Transkript prezentace:

1 Kam čert nemůže, tam strčí PET 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20151

2 Na pivo z PET kegu k Petaineru 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20152 Petainer, specialista na plastové obalové technologie, předvede na veletrhu Brau Beviale (Norimberk, 13. – 15. 11. 2012) řadu ekologických PET kegů, lehkých nádob z recyklovaného PETu, určených pro jednorázové použití. Kegy jsou vyráběny v objemu 15, 20, 30 a 40 l. Kompatibilní jednorázové fitinky umožňují jejich připojení ke stávajícím výčepním systémům. Výhody kegů z PETu zahrnují nižší celkové náklady v porovnání s nerezovými, snížení dopadu na životní prostředí, otevření nových možností na trhu a snadnější a rychlejší reakce na krátkodobé změny v poptávce po nápojích. Návštěvníci firemního stánku (4-137) budou mít možnost ochutnat různé značky piva i jiných nápojů stáčených z PET kegů, aby si ověřili, že chuť nápoje zůstává zcela zachována

3 RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20153 RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz www.gascontrolplast.cz UČO:29716 23. 9. 2015

4 RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20154 Časový plán 1Úvod do předmětu, legislativa a názvosloví, anglická terminologie, literatura. 2Sběr, identifikace třídění odpadu. Operace na suché cestě. 4Recyklace – na mokré cestě 5Recyklace termoplastů. Recyklace PET. 6Recyklace termosetů. 7Recyklace vulkanizátů. 8 Chemická recyklace. 9Metody termického rozkladu. Energetické využití. 10Problémy a perspektivy recyklace a likvidace polymerního odpadu. 11Recyklace versus biodegradace. Praktické příklady z literatury a praxe. 12Praktická ukázka filtračního testu PETP a PE (PIB) 14EXKURZE I (PETKA CZ) – RECYKLACE PET 15EXKURZE I I (SPALOVNA BRNO) – ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ 16 EXKURZE I I I (SVITAP) – MATERIÁLOVÁ RECYKLACE V TAVENINĚ & ZPRACOVÁNÍ RECYKLOVANÉHO PET 23. 9. 2015

5 RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 2015 523. 9. 2015

6 ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví Českyanglicky Primární recyklace plastů, primární recyklování plastů Proces, při němž se z plastového odpadu získává materiál či výrobek z tohoto materiálu, který má stejné nebo podobné vlastnosti jako materiál či výrobek původní Primary recycling Sekundární recyklace plastů, sekundární recyklování plastů Proces, při němž se z plastového odpadu získává materiál či výrobek, jehož vlastnosti jsou značně odlišné od materiálu původního Secondary recycling RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 2015623. 9. 2015

7 ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví Českyanglicky Fyzikální recyklace plastů, fyzikální recyklování plastů Physical recycling Chemická recyklace plastů, chemické recyklování plastů, rekonstituce plastového odpadu Reconstitution of plastic waste, Chemical recycling – běžně se používá, ale není v této normě Surovinové zhodnocení plastů, přeměna plastového odpadu na suroviny surovinové využití plastového odpadu Transformation of plastic waste into raw materials Energetické zhodnocení plastů, přeměna plastového odpadu na energii, energetické využití plastového odpadu Transformation of plastic waste into energy RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 2015723. 9. 2015

8 Regenerát versus recyklát Českyanglicky Regenerát z vlastních zdrojů Materiál získaný z vlastního technologického odpadu, určený pro použití uvnitř podniku Reworked plastic Regenerát z vnějších zdrojů Materiál z technologického odpadu, zpracovávaný nebo přepracovávaný mimo podnik, v němž vznikl Reprocessed plastic Recyklovaný plast Materiál získaný recyklováním UŽIVATELSKÉHO plastového odpadu, tento materiál je většinou předmětem dalších zpracovatelských operací vedoucích k výrobku Recycled plastic RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 2015823. 9. 2015

9 ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví Českyanglicky Uživatelský plastový odpad Plastové výrobky pocházející od uživatelů, kde sloužily svému účelu a posléze byly odděleny od jiného tuhého odpadu, zejména za účelem sběru, třídění, recyklování, popř. jiného využití či zhodnocení Postconsumer plastic waste Smíšené plasty, směsice plastů Směs různých plastů, jejichž vlastnosti se mohou navzájem značně lišit Commingled plastics RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 2015923. 9. 2015 Tímto se dnes budeme hlavně zabývat

10 Regenerát versus recyklát Českyanglicky Regenerát z vlastních zdrojů Materiál získaný z vlastního technologického odpadu, určený pro použití uvnitř podniku Reworked plastic Regenerát z vnějších zdrojů Materiál z technologického odpadu, zpracovávaný nebo přepracovávaný mimo podnik, v němž vznikl Reprocessed plastic Recyklovaný plast Materiál získaný recyklováním UŽIVATELSKÉHO plastového odpadu, tento materiál je většinou předmětem dalších zpracovatelských operací vedoucích k výrobku Recycled plastic RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20151023. 9. 2015

11 Příklady takového UŽIVATELSKÉHO PLASTOVÉHO ODPADU Pytle od hnojiv Pytle od zeminy Smršťovací a průtažné fólie, Kanystry PET láhve & uzávěry, Pěnový PS, Obalové fólie ………………. 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201511

12 Mlýny (granulátory) RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201512 ZÁKLADNÍ RYSY: vstup nemusejí být štěpky, ale přímo výrobky (odpad) MÁ tzv. pevné a rotující nože síto má MALÉ otvory (např. 5 - 20 mm) RYCHLOběžný stroj (otáčky cca. 400 – 800 ot/min) Může být i chlazený rotor Může být mleto ve vodě 23. 9. 2015

13 Shrnutí stavu recyklované hmoty Zaměříme se nyní na toto: Primární recyklace plastů, primární recyklování plastů Fyzikální recyklace plastů, fyzikální recyklování plastů UŽIVATELSKÝ plastový odpad Hmotu máme v tomto stavu: Odpad je rozdrcen a pomlet Odpad je zkontrolován co do obsahu kovů a tyto jsou odtříděny Odpad NENÍ vytříděn papírů, obalů atd. Odpad NENÍ suchý RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20151323. 9. 2015

14 Kde se budeme dnes pohybovat? RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20151423. 9. 2015 V tomto schématu jdou složky z „odpapírkovače“ na mletí a čištění!

15 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201515 Recyklace PP a PE fólií – jak to asi vypadá

16 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201516 Recyklace PP a PE fólií – blokové schéma Dopravník s detektorem kovů a jejich odlučovačem > drtič za mokra Šikmá frikční pračka 1 (mohou být i dvě, druhá za 1. flotační vanou) Flotační vana 1 (mohou být i dvě za sebou) Odstředivka vyprané drtě (odvodnění) Horkovzdušný sušič drtě Produktové silo (před ním bývá další detektor kovů) Oplachovací vana (bývá jen jedna)

17 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201517 Recyklace PP a PE fólií – schéma (Flow chart)

18 Recyklace PP a PE fólií – aparáty Šikmá frikční pračkaVodorovná frikční pračka 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201518

19 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201519 Prací vana s třemi míchadly Oplachovací vana s dvěma míchadly

20 Kde zůstala chemie? Teplá nebo studená voda? Praní jen ve vodě nebo s aditivy? Když aditiva, pak jaká? Kam dát vstup čisté vody? Jaké má parametry odpadní voda? Kolik vody se spotřebuje na 1 kg vstupu? Jaké další odpady vznikají? Jak s nim i nakládat? 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201520

21 Kde zůstala chemie? Teplá nebo studená voda? Praní jen ve vodě nebo s aditivy? Když aditiva, pak jaká? 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201521

22 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201522 Teplá nebo studená voda? Praní jen ve vodě nebo s aditivy? Když aditiva, pak jaká? –energie X účinnost –účinnost X znečištění odpadních vod –povrchově aktivní látky X pěnivost

23 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201523 Praní jen ve vodě nebo s aditivy? Když aditiva, pak jaká? Smáčedlo > PROČ? Vlastní mycí látka > PROČ? Odpěňovač > PROČ? –VÝROBCI V TUZEMSKU?

24 Kde zůstala chemie? Jaké má parametry odpadní voda? Je to vůbec důležité? Proč? Vlastní čistička versus veřejná ČOV 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201524

25 Parametry pro odpadní vody 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201525 ČOV nebo nebezpečný odpad? Nebezpečný odpad > nesmí být pouštěna do ČOV > zvláštní režim likvidace > zvýšení nákladů

26 Kde zůstala chemie? Co může způsobit vyšší hodnoty extrahovatelných látek? –Co jsem jako provizórium poradil? –NALIJTE TAM KAŽDÝ DEN LITR PŘÍPRAVKU SAVO –Za cca. rok a půl problém vymizel sám Kam dát vstup čisté vody? > PROČ? Kde se voda může „ztrácet“? 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201526

27 Kde zůstala chemie? Kolik vody se spotřebuje na 1 kg vstupu? Kdy si pořídit vlastní ČOV? VYUŽITÍ PRACÍ VODY > JZD Slušovice …… ? 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201527

28 Kde zůstala chemie? Jaké další odpady vznikají? –Nerozpustné látky > forma, sušina, složení ….. –Rozpustné látky > odpadní voda Jak s nim i nakládat? –Nebezpečný odpad nebo běžný odpad (skládkovatelný)? –Lze je dále využít? Pokud ano, tak na co? 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201528

29 Parametry pro recyklované polyolefiny – možný příklad pro LDPE fóliový typ PARAMETRJEDNOTKAHODNOTAPOZNÁMKA Index toku taveninyg/10 minut 190 °C, 2.16 kg 0,2 – 0,5Obvykle se udává rozmezí Sypná hmotnost granulí g/l (kg/m 3 ) 400 - 550V případě napěněných granulí je nízká Barva----------Podle standardu Věc dohody Filtrační test, 200 mesh Kg/cm 2 Min. 2Za daných podmínek (teplota, otáčky, extruder, …) Obsah jinobarevných granulí Kusů/kgMax. 3 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201529 Zatím je to spíše věcí dohody dodavatel – odběratel, i když normy jsou připravovány

30 Recyklace PP a PE versus recyklace PET PP a PE Odtřídění cizích plastů a kovů Mletí MOKRÉ ČI SUCHÉ Frikční pračka, chemie, obvykle bez NaOH Separace flotační a sedimentační Odstřeďování, sušení PET Odtřídění cizích plastů a kovů Mletí MOKRÉ či SUCHÉ Frikční pračka, chemie, obvykle s NaOH Separace flotační a sedimentační Odstřeďování, sušení 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201530

31 Recyklace PET – surovina a produkt > PŘÍKLAD Surovina Polyolefiny – max. 7 % Lepidlo – max. 1 % Papírové etikety – max. 3 % Inertní nečistoty (mimo kovů) – max. 0,5 % Hliník – max. 0,02 % Železo – max. 0,02 % PVC – bez detektoru není uvažováno Produkt PVC – bez detektoru není garantováno Papír – 20 ppm Polyolefiny – 50 ppm Lepidlo – 20 ppm Vlhkost – 0,7 % Filtrovatelnost – 100 bar/hod/cm 2 pH vodného výluhu z vyprané drti - < 10 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201531

32 Recyklace PET – produkt >DALŠÍ MOŽNÉ UKAZATELE JAKOSTI Sypná hmotnost (před a po teplotní expozici) Obsah prachu (např. částice pod 250  m) Barva po teplotní expozici (např. 150 °C a 1 hodina) Jiné nečistoty (dřevo, písek, ….) …………… 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201532

33 Recyklace PET a mladý vzdělanec CHEMIE –Spektrální metody třídění –Chemikálie –Odpadní vody –Využití odpadů z recyklace CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ AUTOMATIZACE A MĚŘENÍ ŘÍDÍCÍ SOFTWARE 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201533

34 Recyklace PET – odpady a jejich využití Polyolefiny – znečištění PET > rozdíly v …? Papír a plastové etikety - ????????? Filtrační křemelina se zbytky lepidel - ? Anorganické materiály – písek, … VŠECHNO JE MOKRÉ! 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201534

35 KŘEMELINA 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 2015 35 TENTO PŘÍRODNÍ PRODUKT SE PŘED POUŽITÍM MELE

36 Recyklace PET – technologie AMUT a SOREMA jako příklady AMUT – samostatná prezentace Power Point SOREMA – samostatná prezentace VIDEO Firmy v Číně 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 201536


Stáhnout ppt "Kam čert nemůže, tam strčí PET 23. 9. 2015RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ PŘF MU 1 20151."

Podobné prezentace


Reklamy Google