Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Porovnání podmínek Fondu v rámci programu OPPS 2007-2013 a nového programu Interreg V-A 2014-2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Porovnání podmínek Fondu v rámci programu OPPS 2007-2013 a nového programu Interreg V-A 2014-2020."— Transkript prezentace:

1 Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Porovnání podmínek Fondu v rámci programu OPPS 2007-2013 a nového programu Interreg V-A 2014-2020

2 Priority programu OPPS Prioritní osa 1: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Prioritní osa 2: Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních společenství Svou šíří PO zahrnovaly všechny možné aktivity. Analýzou zkušeností 2007-2013 se přišlo k zásadnímu zjištění - přes velmi široké nastavení programu byly fakticky podpořeny akce jen v úzkém tematickém zaměření, reálně byla využita jen polovina témat. Proto se programů příhraniční spolupráce dotkl požadavek Evropské unie na větší tématickou koncentraci jednotlivých programů. Interreg V-A Prioritní osa 1: Společné řízení rizik Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit Tématické zaměření a podpora mikroprojektů v rámci Euroregionu Praděd/Pradziad bude po dohodě partnerů probíhat ve dvou prioritních osách.

3 Tématické zaměření a podpora mikroprojektů Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Mikroprojekty zaměřující se na rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit, opatření směřující k vyššímu zapojení těchto atraktivit do udržitelného cestovního ruchu, obnova a rozvoj místních folklórních tradic, modernizace veřejně dostupné infrastruktury zpřístupňující využití přírodního a kulturního dědictví aj. Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit V rámci této aktivity budou podporovány mikroprojekty zaměřující se na posilování integrace na lokální úrovni, spolupráci občanské společnosti, spolupráce institucí veřejné správy a rozvoje kooperačních sítí, zvýšení úrovně informací o společném území aj. Mohou být realizovány i investiční aktivity doprovodné k jiným neinvestičním záměrům a nezbytné k realizaci cílů mikroprojektu, ale investiční aktivity nemohou být realizovány samostatně. Podrobný popis způsobilých opatření, který obsahuje hlavní zaměření aktivit mikroprojektů v rámci těchto dvou os je uveden v regionální dokumentaci - Směrnici pro žadatele.

4 Druhy mikroprojektů OPPS společné samostatně realizované Interreg V-A společný (s vedoucím partnerem) typ projektu A – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech partnerů partnerský – komplementární typ projektu B – o dotaci žádá každý z partnerů sám samostatný typ projektu C – o dotaci žádá jen jeden z partnerů Mikroprojekty musí naplňovat minimálně 3 kritéria spolupráce, projekty s Vedoucím partnerem typu A pak kritéria 4: společná příprava společná realizace společný personál společné financování přičemž první 2 formy spolupráce musí být naplněny u každého projektu.

5 Princip Vedoucího partnera V Programu je aplikován princip Vedoucího partnera, jehož záměrem je prohloubit příhraniční spolupráci. Princip spočívá především v předkládání společné žádosti a realizaci společného příhraničního projektu. Z tohoto principu dále vyplývá, že na základě vzájemné dohody partnerů převezme jeden z nich odpovědnost za projekt jako celek vůči Řídícímu orgánu a stává se tzv. Vedoucím partnerem projektu. Princip Vedoucího partnera je možné využívat pouze mezi subjekty z území daného euroregionu. Pokud má žadatel partnera na druhé straně hranice z jiného euroregionu, projekt s principem Vedoucího partnera předložit s tímto partnerem nemůže.

6 Rozsah dotace OPPS Minimální částka: 2 000 € Maximální částka: 30 000 € CZV max. dvojnásobek max. částky podpory z Fondu tj. 60 000 € Interreg V-A Specifický mechanizmus realizace Fondu mikroprojektů předpokládá výši dotace z EFRR Minimální částka: 2 000 € Maximální částka: 20 000 EUR (v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 4), Maximální částka: 30 000 EUR (v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 2). V případě mikroprojektů aplikujících princip Vedoucího partnera je max. výše dotace dvojnásobná. Celkový rozpočet projektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace.

7 Další změny Další změnou je pak možnost vykazování výdajů dvěma způsoby: úplné vykazování výdajů a zjednodušené vykazování výdajů. Pokud se žadatel rozhodne pro zjednodušené vykazování, může u režijních a personálních výdajů uplatnit paušál. Hodnocení mikroprojektu: kvalita mikroprojektu: mikroprojekty společné (s VP – mikroprojekt typu A) - 2 hodnotitelé: 1 český a 1 polský samostatné a komplementární/partnerské mikroprojekty (mikroprojekt typu B a C) - 2 hodnotitelé přeshraniční spolupráce a dopad: mikroprojekty společné s VP (typ A) – 2 hodnotitelé: 1 český a 1 polský (pracovníci Správce) samostatné a komplementární/partnerské mikroprojekty (typ B a C) – 2 hodnotitelé: 1 český a 1 polský (pracovníci Správce) Maximální možný počet bodů závisí na typu projektu: mikroprojekt s VP (typ A) – max. počet bodů – 100 mikroprojekt komplementární/partnerský (typ B) – max. počet bodů – 85 mikroprojekt samostatný (typ C) – max. počet bodů – 75

8 Nové e-mailové adresy Ing. Alena Šmigurová – tajemník ER P alena.smigurova@europraded.cz Zdeňka Jarmarová – projektový manažer ER P zdenka.jarmarova@europraded.cz Ing. Světlana Lanči – finanční manažer ER P svetlana.lanci@europraded.cz

9

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Porovnání podmínek Fondu v rámci programu OPPS 2007-2013 a nového programu Interreg V-A 2014-2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google