Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského uprchlického fondu Praha 11. října 2012 Evropský uprchlický fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského uprchlického fondu Praha 11. října 2012 Evropský uprchlický fond."— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského uprchlického fondu Praha 11. října 2012 Evropský uprchlický fond

2 Azylová a migrační politika EU Obecný program Solidarita a řízení migračních toků –posílení prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti Cílové skupiny projektu: –azylanté a osoby s doplňkovou ochranou; –žadatelé o udělení mezinárodní ochrany; –přesídlené osoby. Evropský uprchlický fond

3 Projekty Období realizace: max. 18 měsíců (1.1.2013 – 30.6. 2014) Příjemci: orgány veřejné správy, vzdělávací a výzkumné instituce, sociální partneři, vládní agentury, nestátní neziskové organizace, mezinárodní organizace. Financování: dotace 75 %, spolufinancování 25 % Rozpočet projektu: zaokrouhlit na celé tisíce Minimální výše příspěvku: 300 000 Kč Evropský uprchlický fond

4 1.Informace o žadateli 2.Popis projektu 3.Partneři žadatele 4.Rozpočet projektu Projektová žádost Evropský uprchlický fond

5 Změny: Projektová žádost  v části II.7 odstraněna územní působnost: Celá ČR;  v části II.17 uvedeny monitorovací ukazatele souhrnně;  uvádět monitorovací ukazatel Počet podpořených osob celkem;  uvádět celkový počet hodin poskytnutého jednotlivého typu poradenství a pomoci (právní, sociální, psychologické). Evropský uprchlický fond

6 Změny: Závěrečná monitorovací zpráva RP 2011 a RP 2012:  stanovení počtu nezletilých bez doprovodu a počtu osob ze zranitelné skupiny. Evropský uprchlický fond

7 Přílohy projektové žádosti 1.Stanovy organizace, zakládací/zřizovací listina; 2.Strukturovaný životopis statutárního zástupce a vedoucího projektu; 3.Osvědčení o registraci plátce DPH; 4.Podpisové vzory oprávněných osob. Evropský uprchlický fond

8 1.Formální hodnocení náležitostí nedostatky méně závažné –nejsou přiloženy povinné přílohy; –projektová žádost není podepsaná statutárním zástupcem atd. nedostatky závažné –projektová žádost není v souladu s operačním cílem, prioritou, opatřením atd. Hodnocení projektů Evropský uprchlický fond

9 2. Kvalitativní hodnocení výběrová komise; hodnocení dle kritérií zveřejněných ve výzvě; potřebnost projektu, reálná proveditelnost a celkový dopad; přínosnost pro cílové skupiny; kvalita projektu a efektivnost nákladů. Hodnocení projektů Evropský uprchlický fond

10 Ke studiu Víceletý program EUF na období 2008 - 2013 Roční program EUF na rok 2012 Výzva k předkládání projektových žádostí –specifikace operačních cílů, priorit a opatření Příručka pro žadatele –vyplnění žádosti, hodnocení a výběr projektu a jeho financování Metodika monitorovacích ukazatelů –seznam monitorovacích ukazatelů (název a popis ukazatele) Příloha č. 11 „Pravidla pro způsobilost výdajů“* –Rozhodnutí Komise 2011/152/EU Evropský uprchlický fond

11 Opatření RP 2012 Opatření č. 1 Komplexní podpora žadatelů o udělení MO Opatření č. 3 Poskytování komplexních služeb souvisejících s integrací osob s udělenou MO a)Integrace osob s udělenou MO b)Integrace přesídlených osob Evropský uprchlický fond

12 Cíl: zajištění základních, doplňkových a doprovodných služeb Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany Opatření č. 1 Komplexní podpora žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Evropský uprchlický fond

13 právní, sociální poradenství a psychologické poradenství; zajištění zdravotní pomoci, pomoci při zajišťování léků, základní, doplňková a materiální pomoc, zajištění volnočasových aktivit, rekonstrukce a dovybavení azylových zařízení, utajované ubytování pro zranitelné skupiny osob. Opatření č. 1 Komplexní podpora žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Evropský uprchlický fond

14 PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 171 110,82 EUR = 4 277 770 Kč Opatření č. 1 Komplexní podpora žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Evropský uprchlický fond

15 Opatření č. 3 Poskytování komplexních služeb souvisejících s integrací osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob Cíl: zajištění komplexní podpory při integraci osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob Cílová skupina: a)osoby s udělenou mezinárodní ochranou a osoby s doplňkovou ochranou b)přesídlené osoby Evropský uprchlický fond

16 a)integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou (osoby s doplňkovou ochranou) zajišťování bytů nájemní smlouvou; jednorázové vybavování bytů; asistence v obci po dobu 6 měsíců; zajištění kurzů českého jazyka v rámci a nad rámec SIP; podpora školních a mimoškolních volnočasových aktivit dětí (včetně doučování); Opatření č. 3 Poskytování komplexních služeb souvisejících s integrací osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob Evropský uprchlický fond

17 a)integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou (osoby s doplňkovou ochranou) pracovní poradenství, zajištění rekvalifikace; zajištění pracovního místa; právní, sociální a psychologické poradenství; zajištění volnočasových aktivit; komplexní péče nezletilým s mezinárodní ochranou bez doprovodu zákonného zástupce. Opatření č. 3 Poskytování komplexních služeb souvisejících s integrací osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob Evropský uprchlický fond

18 b) integrace přesídlených osob jednorázové vybavování bytů; asistence v obci po dobu 12 měsíců; hledání zaměstnání, pracovní poradenství; zajišťování rekvalifikací a dalšího vzdělávání; jazykové kurzy nad rámec SIP; Opatření č. 3 Poskytování komplexních služeb souvisejících s integrací osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob Evropský uprchlický fond

19 b) integrace přesídlených osob sociálně-právní poradenství; socio-kulturní vzdělávání; zajišťování dalšího vzdělávání; podpora školních a mimoškolních volnočasových aktivit dětí včetně doučování; Opatření č. 3 Poskytování komplexních služeb souvisejících s integrací osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob Evropský uprchlický fond

20 b) integrace přesídlených osob PŘÍSPĚVEK Z FONDU: 383 972,36 EUR = 9 599 309,- Kč Opatření č. 3 Poskytování komplexních služeb souvisejících s integrací osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob Evropský uprchlický fond

21 UZÁVĚRKA: 31. října 2012 do 24 h včetně Evropský uprchlický fond

22 Děkujeme za pozornost! Evropský uprchlický fond


Stáhnout ppt "Informační schůzka k 1.výzvě pro předkládání projektů pro roční program 2012 Evropského uprchlického fondu Praha 11. října 2012 Evropský uprchlický fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google