Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možné problematické body hodnocení projektových žádostí přijatých v rámci výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možné problematické body hodnocení projektových žádostí přijatých v rámci výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru."— Transkript prezentace:

1 Možné problematické body hodnocení projektových žádostí přijatých v rámci výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru implementace programů ESF

2 Obsah 1.Základní problémy 2.Cílové skupiny 3.Klíčové aktivity 4.Rozpočet projektu 5.Monitorovací indikátory

3 Základní problémy Nedostatečné promyšlení způsobu realizace projektu –návaznost aktivit, vhodnost aktivit pro cílovou skupinu. Realizace prostřednictvím dodavatelů – jasné vymezení aktivit, které budou zajištěné dodavatelsky, nedělit zakázky. Návaznost rozpočtu na klíčové aktivity projektu. Detailní popis klíčových aktivit, vazba na analýzu a monitoring.

4 Základní problémy Nedostatečné vymezení rizik projektu a jejich omezení. Přímá podpora – rozpočet v kapitole 7 musí odpovídat velikosti cílové skupiny v souvislosti s popisem přímé podpory v KA. Publicita – dostatečný popis publicity projektu, rozlišení aktivit zaměřených na cíl. skupinu a proti tomu publicita projektu v tisku a s tím související zařazení do přímých či nepřímých nákladů.

5 Cílové skupiny Popis cílové skupiny – kolik, kdo, kdy → analýza + monitoring. Nevhodně zvolené aktivity ve vazbě na cílovou skupinu a situaci na trhu práce.

6 Klíčové aktivity Příliš obecné vymezení aktivit. Nenavazující aktivity, nahodilost aktivit. Aktivity netvoří logický celek. Absence vazby na trh práce → chybí tvorba pracovních míst nebo umisťování na volná pracovní místa. Neoprávněné aktivity (vzdělávání realiz. týmu). Aktivity nezaměřené na práci s cílovou skupinou (metodiky, analýzy, studie,…).

7 Rozpočet projektu Nepřehledný rozpočet: –Příliš obecný (popis položky, jednotka, počet, cena); –neprovázaný s aktivitami – neodůvodněné položky; –nadhodnocený (využívat doporučené ceny a výši mezd a platů, příp. zdůvodnit výši); –obsahuje položky spadající do nepřímých nákladů; –mzdové příspěvky – max. trojnásobek minimální mzdy.

8 Rozpočet projektu Nejčastější chyby (kapitoly a položky): Vysoká částka v evaluační položce; PC – HW a základní SW = jedna položka; nezdůvodněná nebo předražená technika realizačního týmu (fotoaparát, notebooky); chybějící audit – při rozpočtu projektu nad 3 miliony Kč je audit povinný.

9 Monitorovací indikátory Extrémní hodnoty (příliš nízké nebo vysoké). Nejasné hodnoty – chybí popis, co je danou hodnotou míněno (např. nové / inovované produkty). Do indikátoru „Počet podpořených organizací“ se zahrnuje jen příjemce podpory. Termín dosažení stanovené hodnoty → vazba na harmonogram aktivit (doporučení stanovit termín dosažení až ke konci realizace projektu).

10 Děkuji za pozornost. Milan Kvapil E-mail: milan.kvapil@mpsv.cz tel: 22192 3377


Stáhnout ppt "Možné problematické body hodnocení projektových žádostí přijatých v rámci výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Ing. Milan Kvapil Odborný referent odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google