Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UNIVERZITNÍ INSTITUT SEMINÁŘ K OP VK VÝZVA 2.2 – VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU PROJEKTŮ Zlín, budova VTP, 1. července 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UNIVERZITNÍ INSTITUT SEMINÁŘ K OP VK VÝZVA 2.2 – VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU PROJEKTŮ Zlín, budova VTP, 1. července 2009."— Transkript prezentace:

1 UNIVERZITNÍ INSTITUT SEMINÁŘ K OP VK VÝZVA 2.2 – VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU PROJEKTŮ Zlín, budova VTP, 1. července 2009

2 Žadatel projektu Projekt píšeme v aplikaci BENEFIT7, která je přístupná na: https://www.eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz Max délka trvání projektu je 36 měsíců Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu - NE Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech – NE Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech – NE Přepočtený počet zaměstnanců UTB ve Zlíně: 789 Stručný obsah projektu

3 Klíčové aktivity Je nutné popsat: Jaké činnosti budete v rámci dané KA realizovat? Kteří členové týmu se na realizaci dané KA budou podílet? Jak zde budete pracovat s cílovou skupinou? Popsat konkrétní výstupy dané KA (nejlépe číselně) Důraz na popis cest (zejména zahraničních) Návaznost na rozpočet projektu Zvážit otázku udržitelnosti

4 Realizační tým Mít dopředu rozmyšleno, kdo by mohl zastávat kterou funkci a předběžně projednat s danou osobou (dokládá se výše úvazku za zaměstnavatele) Rozlišení na manažerské a administrativní pozice / odborné pozice Činnosti v projektu vs. standardní pracovní činnost, přístup do SAPu Uvádět mzdu v místě a čase obvyklou, počítat s nárůstem mezd, brát v potaz mzdové limity MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk)http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk Výše mzdy v záložce Realizační tým musí odpovídat výši uvedené v rozpočtu

5 Rozpočet projektu Vyplnit všechny kolonky rozpočtu v Benefit7 Na základě výše celkového rozpočtu určit % nepřímých nákladů a dopsat do políčka pod rozpočtem Tímto % se hradí náklady na: režie, publicitu, místní kancelář, odpisy, tuzemské cestovné, správu počítačových sítí a webu, vedení účetnictví, rozpočtu a personalistiku, … (podrobně příručka pro žadatele, s. 57-59) Využívat možnosti komentáře k rozpočtu Musí mít návaznost na klíčové aktivity

6 Limity rozpočtu Podíl výdajů vynaložených na: Zařízení a vybavení (03):max. 25 % způsobilých výdajů, vč. křížového financování Nákup služeb (04):max. 49 % způsobilých výdajů Přímá podpora (06):max. 20 % způsobilých výdajů Výdaje spojené přímo s klíčovými aktivitami – alespoň 70 % celkových způsobilých výdajů projektu

7 Rozpočet projektu Kapitola 1 – Osobní náklady nezapomínat na Zákonné pojištění zaměstnanců (tj. 0,0042 násobek k vyměřovacímu základu – z hrubé mzdy bez DPP) Kapitola 2 – Služební cesty zahraniční vypisují se nyní jen cesty zahraniční – ty musí být dobře odůvodněné, obecně se za způsobilé výdaje považují jen cesty tuzemské

8 Rozpočet projektu Kapitola 3 – Zařízení Nákup skript v knihkupectví – drobný hmotný majetek Položky dobře rozepisovat, musí mít návaznost na klíčové aktivity Používat přiměřené ceny Směrnice kvestora č. 6/2009; Sdělení kvestora č. 4/2009 Kapitola 4 – Nákup služeb Tisk/vyhotovení skript Možnost zaplatit právníka na veřejné zakázky v případě jejich výše nad 2 mil. Kč

9 Rozpočet projektu Kapitola 7 – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Audit projektu: pokud je rozpočet ≥ 3 000 000 Kč Pokud v reálu nevyčerpáte rozpočet do výše 3 000 000 Kč, avšak schválený rozpočet ≥ 3 000 000 Kč, je nutné audit provést

10 Monitorovací indikátory Nastavovat reálně, jsou závazné Není nutné vyplňovat indikátory v rozložení na muži x ženy (budou se vyplňovat skutečná čísla až při realizaci)

11 Partnerství Doporučujeme před vstupem do projektu s partnery mezi sebou sepsat dohodu, ve které bude specifikován systém spolupráce a finanční otázka. Výhody: Body navíc Skutečný přínos Nevýhody: Zodpovědnost příjemce dotace Otázka kvality spolupráce

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Kontaktní osoba pro OP VK: Ing. Vladimíra Miklová miklova@uni.utb.cz 57 603 8030 Info na webu UNI: organizační členění => Ústav projektových činností => Profil http://web.uni.utb.cz/?id=0_2_4_4&iid=2&lang=cs&type=0


Stáhnout ppt "UNIVERZITNÍ INSTITUT SEMINÁŘ K OP VK VÝZVA 2.2 – VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU PROJEKTŮ Zlín, budova VTP, 1. července 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google