Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a mateřská škola Libchavy Název a číslo projektu EU peníze pro ZŠ Libchavy CZ.1.07/1.4.00/21.3403 Číslo a název klíčové aktivityIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a mateřská škola Libchavy Název a číslo projektu EU peníze pro ZŠ Libchavy CZ.1.07/1.4.00/21.3403 Číslo a název klíčové aktivityIII/2."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a mateřská škola Libchavy Název a číslo projektu EU peníze pro ZŠ Libchavy CZ.1.07/1.4.00/21.3403 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu: Starověká literatura. Úvod do starověké literatury, řecká literatura Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_14_4 Autor:Mgr. Hana Pleváková Datum vytvoření:10. 9. 2012 Vyučovací předmět:Český jazyk a literatura Ročník:6. - 9. Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Tematický okruh:Literatura Téma:Starověká literatura. Úvod do starověké literatury, řecká literatura Druh učebního materiálu:Prezentace Potřebný čas pro výuku DUM:30 - 40 min Anotace / Metodický list: Prezentace žákům poskytuje informace o starověké literatuře, zaměřuje se na antickou řeckou literaturu. Je vhodná pro seznámení s učivem i pro opakování. V rámci prezentace jsou úkoly pro žáky, na které žáci odpovídají ústně. Na snímku (následujícím po zadání úkolu) je vždy odpověď. Prezentaci lze využít pro projekci na interaktivní tabuli, přes datový projektor ad. Potřebný čas pro výuku je závislý na rychlosti odpovědí žáků.

2 S TAROVĚKÁ LITERATURA Úvod do starověké literatury, řecká literatura

3 S TAROVĚKÁ ORIENTÁLNÍ LITERATURA : Vznik písma – 4. – 3. tisíciletí př. n. l. EGYPTSKÉ PÍSEMNICTVÍ - z Egypta pochází nejstarší milostná lyrika, báje, mýty, naučná literatura (lékařství, mumifikace) - písmo: hieroglyfy MEZOPOTÁMSKÉ PÍSEMNICTVÍ - psali na hliněné tabulky - na hliněné tabulce objevili archeologové Epos O Gilgamešovi - písmo: klínové mezopotámský Epos O Gilgamešovi Epos o Gilgamešovi – Wikipedie INDICKÉ PÍSEMNICTVÍ: védy = posvátné knihy obsahující náboženské texty. ČÍNSKÉ PÍSEMNICTVÍ: Dílo: Kniha písní – obsahuje milostné verše, lidovou poezii, kritické básně – např. o neúrodě.

4 S TAROVĚKÁ ORIENTÁLNÍ LITERATURA : PERSKÉ PÍSEMNICTVÍ: posvátná kniha Avesta = náboženské texty HEBREJSKÉ PÍSEMNICTVÍ: židovské náboženské texty, shrnula je křesťanská církev a určila je součástí Bible → Starý zákon. Starý zákon – umělecká literatura, náboženské texty, dějiny Židů, končí očekáváním Mesiáše, nejznámější je část Tóra. nejznámější je TÓRA = 5 knih Mojžíšových: O stvoření světa, O stvoření člověka, Kain a Ábel, O potopě světa, O Noemově arše, O stavbě Babylónské věže, Desatero božích přikázání

5 A NTICKÁ LITERATURA (Ř ECKO, Ř ÍM ): 8. století př. n. l. – 5. století př. n. l. - období starověkého Řecka a Říma Řecko: vynikalo vzdělaností, kulturou, literaturou, architekturou Architektura starověkého Řecka – Wikipedie Řím: převzali od Řeků kulturu a vzdělanost. Řekové dobyli Řím duchem. Prostřednictvím latiny se antická vzdělanost šíří do západní a střední Evropy. Architektura starověkého Říma – Wikipedie

6 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A RCHAICKÉ OBDOBÍ : ústní lidová slovesnost – báje, mýty, hrdinské písně Homér Homér – Wikipedie - autor eposů Ilias a Odyssea - někteří historikové o jeho autorství pochybují - tyto eposy jsou nejrozsáhlejší souborem řecké mytologie - postavy - řečtí bohové: Zeus (pozor! 2. p. bez Dia), Héra, Pallas Athéna, Dionýsos, Afrodita

7 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA - A RCHAICKÉ OBDOBÍ : Úkol pro žáky: Přiřaďte ke jménům řeckých bohů jejich přívlastky: A) Zeus, B) Héra, C) Pallas Athéna, D) Dionýsos, E) Afrodita 1) bohyně moudrosti, vítězné války, ochránkyně práva, statečnosti, umění a spravedlnosti 2) bohyně a ochránkyně manželství, vládla počasí (mlhám, bouřím) 3) bohyně lásky a krásy 4) bůh počasí a blesků, nejvyšší bůh 5) bůh vína a veselí

8 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A RCHAICKÉ OBDOBÍ : Správné odpovědi: A) Zeus – 4) nejvyšší bůh, bůh počasí, blesků B) Héra – 2) bohyně a ochránkyně manželství, vládla počasí (mlhám, bouřím) C) Pallas Athéna – 1) bohyně moudrosti, vítězné války, ochránkyně práva, statečnosti, umění a spravedlnosti D) Dionýsos – 5) bůh vína a veselí E) Afrodita – 3) bohyně lásky a krásy

9 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A RCHAICKÉ OBDOBÍ : epos Ilias (i tvar Ílias) - Ílion = Trója - je o Trojské válce, o jejím závěru, střetnutí Řeků a Trojanů. - postavy – Řekové: vůdce Agamnenon, král Menelaos, žena Helena, Odysseus, Achileus - postavy – Trojané: král Priamos, synové Paris (pozor! 2. p. bez Parida), Hektor - příčina války: únos Heleny (nejkrásnější ženy) Paridem. Trvala století se střídavými úspěchy. - Trojská válka končí lstí Řeků: Trojský kůň = danajský dar (dar, který přinese zkázu, Danáové = Řekové) Úkol pro žáky: Proč byl Trojský kůň danajským darem (v čem spočívala lest)? Využijte znalosti z dějepisu.

10 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A RCHAICKÉ OBDOBÍ : Odpověď: V Trojském koni se ukrývali bojovníci, kteří své nepřátelé porazili nečekaným útokem.

11 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A RCHAICKÉ OBDOBÍ : epos Odyssea navazuje na Iliadu, líčí Odysseův návrat z Trojské války domů na ostrov Ithaku návrat trval 10 let, během cesty domů zažíval dobrodružství (mytologie) dobrodružství: Kyklopové (jednoocí obři), Sirény (zpívaly, pokud je někdo zaslechl, na všechno zapomněl), čarodějnice Kirké (kdo se napil jejího nápoje, opět zapomněl, proměnil se v prase, ale moudrost mu byla ponechána), obludy Skylla a Charybda (žily ve skalách, ničili lodě, Skylla = 6 hlav, 3 zuby, několik noh; Charybda = vyvíjela mořský vítr a tím ničila) při návratu Odysseus zjistil, že se o ruku jeho ženy uchází celá řada nápadníků, kradou jeho majetek. Jeho manželka Penelopa (zásadní charakterová vlastnost = VĚRNOST) se chtěla nápadníků zbavit a dala jim úkol s lukem. Odysseus byl jediný, který úkol splnil. Pak všechny nápadníky zabil.

12 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A RCHAICKÉ OBDOBÍ : Ezop = Aisópos byl otrokem nejznámější autor bajek v jeho bajkách jsou kritizovány špatné lidské vlastnosti, např. pýcha, tvrdohlavost, lež,... jsou nadčasové = jejich téma a poučení platí i v dnešní době BAJKA = kratší příběh o zvířatech nebo věcech, která se chovají jako lidé. V závěru bajky je mravní poučení. Osel a cikády

13 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A TTICKÉ OBDOBÍ : v tomto období se rozvíjelo drama a próza drama = divadelní hry vznikly z her, které se konaly na počest boha Dionýsa (byly to soutěže básníků) na konci každé divadelní hry byl sbor (chór) pěvců oblečených do kozí kůže, ženy nikdy nehrály, ženské postavy hráli muži kozel = tragos → tragédie tragédie: věnovány jim byly 3 dny, divadelní hra s vážným obsahem, střet hlavní postavy s bohy (příp. jinými mocnějšími bytostmi) → hl. postava umírá komedie: divadelní hra s veselým obsahem smírným koncem, hl. hrdina vyhrává v hrách je důležitá SUDBA = OSUD. Člověk, který se snaží vyhnout osudu, umírá. Osudovost je přenesena na příbuzné.

14 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A TTICKÉ OBDOBÍ : Sofokles (5. století př. n. l.) autor, který čerpá z trojských bájí, postavy nechává žít v městě Théby a popisuje jejich životy psal tragédie pro zajímavost - dílo: Král Oidipus – věštba předpověděla Láiovi (králi), že ho zabije jeho vlastní syn a pak se ožení s vlastní matkou. Láios se snažil věštbě vyhnout. Svého malého syna Oidipa odložil u pastevce v nedalekém království. Když Oidipus dospěl, odešel do Théb, aby tam zničil nestvůru. Cestou do Théb zabil člověka – Láiose. Pak zničil nestvůru, oženil se se svou matkou a stal se králem. Město pak postihl mor. Město mohl zachránit jen, když najde vraha svého otce. Zjistil, že on je vrah. Jeho matka = manželka spáchala sebevraždu, Oidipus si propíchl oči a odešel z království. Oidipovský komplex – Wikipedie

15 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A TTICKÉ OBDOBÍ : Euripides (5. století př. n. l.) jeho postavy jsou psychologicky propracované v jeho dílech se objevuje DEUS EX MACHINA = síla, která vyřešila problém (bůh zavěšený na stroji) psal tragédie pro zajímavost - dílo: Élektra (i Elektra) – sestrou Orestea. 7 let připravovala pomstu na svou matku a milence za smrt svého otce. Orestés jí pomohl a pomstu uskutečnili. Elektřin komplex – Wikipedie

16 A NTICKÁ ŘECKÁ LITERATURA – A TTICKÉ A H ELÉNISTICKÉ OBDOBÍ : Další spisovatelé attického období: Hérodotos – otec dějepisu Démosthenes - Kdo byl Demosthenes | MLADÝ DEMOSTHENESKdo byl Demosthenes | MLADÝ DEMOSTHENES Platon – filozof, vypracoval návrh ústavy Aristoteles - filozof, zabýval se poetikou a rétorikou, více na Aristotelés – WikipedieAristotelés – Wikipedie Helénistické období: město Alexandrie – významná knihovna Alexandrijská knihovna – Wikipedie v tomto období – vznik a rozvoj tzv. NOVÉ KOMEDIE = komedie, která nereaguje na politické otázky, vystupují v ní ustálené typy postav: lakomý stařec, chytří otroci, zamilovaný mladík, chlubivý voják

17 P OUŽITÉ ZDROJE : SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004, ISBN 80-7200-965-6. BAUER, Alois. Čeština na dlani - přehled světové a české literatury. Olomouc: Rubico, 2007, ISBN 80-7346-068-8. LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr; JANÁČKOVÁ, Jaroslava; HOLÝ, Jiří. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, ISBN 80-7106-308-8.


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a mateřská škola Libchavy Název a číslo projektu EU peníze pro ZŠ Libchavy CZ.1.07/1.4.00/21.3403 Číslo a název klíčové aktivityIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google