Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací oblast:"— Transkript prezentace:

1 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Strojní obrábění Název učebního materiálu: NC a CNC obráběcí stroje Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová Datum vytvoření: 10. 3. 2013 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: číslicová řídící technika, informace, partprogram, NC, CNC, klasifikace systémů, zpětná vazba, odměřování, interpolace. Anotace: Prezentace je určena žákům 3. ročníku oboru Strojírenství pro výuku v předmětu Strojírenská technologie. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace. Metodické pokyny: Tento materiál uplatní učitel při výkladu dané látky, použité obrázky, videa, fotografie zvýší názornost výkladu. Prezentaci mohou žáci použít i v rámci samostatné domácí přípravy na výuku.

3  Číslicová řídící technika  Co jsou to NC a CNC stroje  Základní schémata NC a CNC strojů  Klasifikace NC a CNC systémů

4  Číslicové řízení je činnost systému při řízení podle přímo vložených číslicových dat  Data potřebná k obrábění součásti na požadovaný tvar jsou dána ve formě řídícího programu, který je zaznamenán na médiu - děrné pásce, magnetofonové pásce……v paměti počítače  Řídící program = part program, jsou v něm uložené tyto druhy informací: 1. Geometrické informace – udávají rozměry součásti dráhy nástroje 2. Technologické informace – určují funkce, které obráběcí stroj musí vykonávat při vzájemném pohybu nástroje vůči obrobku řezné podmínky

5 3. Pomocné informace - informace potřebné pro řízení programu – znaky pro začátek a ukončení programu… Pro číslicové řízení je charakteristickým znakem právě to, že v číselné formě jsou zaznamenány geometrické informace

6  NC – číslicově řízený stroj ( Numerical Control )  CNC – počítačem řízený obráběcí stroj ( Computerized Numerical Control ), tedy obráběcí stroj využívající CNC řídící systém k tomu, aby dokázal obrábět součást dle předem připravených technologických NC programů  V dnešní terminologii je NC strojem převážně myšlen CNC stroj  První NC stroj – 1952 Massachusetts Institute of Technology  Výhody: - výroba tvarově velmi složitých součástí, které na konvenčních strojích nelze vyrobit, zkrácení výrobních a vedlejších časů, vyšší přesnost výroby nižší zmetkovitost, menší nároky na obsluhu a kontrolu stroje, rychlé přizpůsobení při přechodu na nový obrobek

7  Nevýhody: - Vysoké pořizovací náklady na stroj včetně měřícího zařízení, kvalifikační nároky na techniky pro vytváření programu, vyšší náklady na údržbu

8 Souvislé řízení pro frézky a vyvrtávačky i pro obráběcí centra http://www.heidenhain.cz/cs_CZ/produkty-a-pouziti/rizeni- obrabecich-stroju/frezovani/tnc-640/http://www.heidenhain.cz/cs_CZ/produkty-a-pouziti/rizeni- obrabecich-stroju/frezovani/tnc-640/, http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AuH8 OoC0JrI http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AuH8 OoC0JrI http://youtu.be/xfOV565PAKc http://youtu.be/dx-ndeBo8Ng

9

10

11 1. Dle způsobu generování dráhy a/ narážkové systémy - bez odměřování b/ stavěním souřadnic – nastavení polohy obrobku vůči nástroji do určitých bodů (otvorů) vrtačky, vyvrtávačky, dráha není definována, neexistuje vztah mezi pohyby nelze řídit rychlost ani tvar dráhy

12 1. Dle způsobu generování dráhy c/ pravoúhlé řízení – řezný pohyb je řízen postupně, pouze v jedné souřadnici, po dráze rovnoběžné s jednou ze souřadných os stroje, během pohybu se obrábí, rychlost pohybu a dráha nejsou funkčně vázány frézky, soustruhy

13 1. Dle způsobu generování dráhy d/ souvislé řízení – nástroj vůči obrobku je řízen současně nejméně ve dvou osách obecné tvary, mezi pohyby a mezi dráhou a rychlostí posuvu je funkční závislost dána rovnicí přímky nebo kružnice, ke generování dráhy je třeba interpolátor – lineární, kruhový, hélický, parabolický, spline frézky, obráběcí centra

14 2. Dle počtu současně řízených os a/ 1 osé – CNC vrtačky b/ 2 osé – CNC soustruhy c/ 3 osé – CNC frézka d/ 4 a více osé – obráběcí centra výroba forem 5 osé obráběcí centrum

15 3. Dle způsobu programování cílového bodu a/ absolutní programování – souřadnice cílového bodu jsou vztaženy k předem zvolenému počátku souřadnic

16 3. Dle způsobu programování cílového bodu b/ přírůstkové=inkrementální – souřadnice cílového bodu jsou vztaženy k předcházejícímu bodu

17 4. Dle způsobu odměřování dráhy nástroje a/ absolutní – udává v každém okamžiku údaj o poloze nástroje vůči obrobku k počátku souřadnicového systému. Absolutní odměřování poskytuje řídicímu systému okamžitě po zapnutí informaci o poloze os stroje vzhledem k souřadnému systému stroje b/ cyklicky absolutní odměřování – více poloh odpovídá jedné hodnotě výstupního signálu c/ inkrementální –během pohybu nástroje vůči obrobku udává periodický signál. U tohoto odměřování dostává řídicí systém informaci ve formě impulzů, které počítá od pevně stanovené polohy, referenční polohy. Po zapnutí stroje se nejprve musí najet referenční body ve všech osách, aby se inicializoval souřadný systém, až potom je stroj připraven k práci Systémy odměřování můžeme dělit také na základě fyzikálního principu získávání informace o poloze. Jedná se zejména o odměřování indukční, magnetické a optické

18 Odměřování vřetena přímé - indukční

19 Odměřování vřetene přímé – magnetické

20 Odměřování nepřímé – optické

21 Lineární snímač inkrementální Dotyková měřidla

22 Inkrementální úhlové a rotační snímače

23  Odměřovací systémy mohou být:  nepřímé – u nepřímého odměřování se neodměřuje poloha pohybující se části obráběcího stroje přímo, ale pouze poloha pohybového mechanismu, např. úhel natočení kuličkového šroubu. Tento způsob odměřování se používá u méně náročných aplikací nebo u os, které mají malé zdvihy. Velkou nevýhodou je, že přesnost dosažené polohy je ovlivněna zejména teplotními dilatacemi pohybových mechanismů  přímé - odměřovací systémy jsou přímo namontovány na pohybujících se částech strojů. Umisťují se co nejblíže pohybujícímu se nástroji, aby se vyloučily teplotní dilatace konstrukce. Toto řešení je však konstrukčně náročnější a ve svém důsledku i dražší

24 Nepřímé odměřování Přímé odměřování

25 5. Dle druhu zpětné vazby a/ bez zpětné vazby – každému impulzu odpovídá pootočení hřídele krokového motoru, který posune saně stroje o přesné dráhové přemístění b/ se zpětnou vazbou – většina systémů Dle práce vyhodnocovacího obvodu přemístění může být vazba přetržitá ( pravoúhlé řízení a stavění souřadnic ) nebo trvalá ( souvislé řízení – servopohony )

26 6. Dle modernosti konstrukce stroje a/ NC 1. vývojového stupně – konvenční obráběcí stroje upravené pro připojení NC systému b/ 2. vývojového stupně – polohové servosystémy pro pohon posuvů a rychlostní servosystémy pro vřeteno c/ 3. stupně – polohové servomotory pro oba druhy pohonu, zásobník nástrojů, posuvový šroub s kuličkovou maticí d/ 4. stupně – 3. vývojový stupeň + rozšířené vlastnosti např.velkokapacitní zásobník nástrojů, manipulátor, aktivní kontrola přesnosti rozměrů, tyto stroje zařazujeme do automatizovaných výrobních systémů

27 Lineární jednotka se servomotorem

28  Posuvný stůl s krokovým motorem Šroub s kuličkovou maticí

29 7. Dle modernosti elektrických a elektronických součástek a/ systémy 1. generace – řídící obvody jsou sestavené z elektronek b/ systémy 2. generace – tranzistory, rezistory, kondenzátory c/ systémy 3. generace – integrované obvody Stupeň složitosti integrovaných obvodů se označuje zkratkami, které vyjadřují počet hradel na 1 čip: SSI – 12 NC systémy MSI – 100 NC systémy LSI – více než 100 CNC systémy

30 Zdroje obrázků: AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/Gekapselte_LMG.jpg, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/Ebene_3_1_3_Messtaster.j pg, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/Winkel_messen.jpg, http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/Gekapselte_LMG.jpg http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/Ebene_3_1_3_Messtaster.j pg http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/Winkel_messen.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/WZM_steuern.jpg, http://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Imagemotive/WZM_steuern.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.cnc-inaxes.cz/DATA/images/icon/19_85.jpg http://www.cnc-inaxes.cz/DATA/images/icon/19_85.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_03.j pg http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_03.j pg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://lin- tech.hennlich.cz/typo3temp/pics/SKR_01_989f988db7.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://lin- tech.hennlich.cz/typo3temp/pics/SHT_Anw_01_a9fadbf12e.jpghttp://lin- tech.hennlich.cz/typo3temp/pics/SHT_Anw_01_a9fadbf12e.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://lin- tech.hennlich.cz/typo3temp/pics/EBA251_04_7d6863acc9.png

31 AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_01b. jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_02.j pg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_03.j pg http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_02.j pg http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_03.j pg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_04.j pg http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_04.j pg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_05.j pg http://www.mmspektrum.com/content/image/gallery/03_2013_24_1362482291/kovosvit_obr_05.j pg ING. PETR KELLER, PH.D.. Programování a řízení CNC strojů [online]. [cit. 21.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.kvs.tul.cz/syscadcam, Hlásek M. a kolektiv: Strojírenská technologie Praha 1986 SNTL, KOPAL, Miroslav. Odměřovací systémy a jejich vliv na přesnost [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/clanek/odmerovaci-systemy-a-jejich-vliv-na- presnost.html


Stáhnout ppt "Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 3. ročník oboru Strojírenství Vzdělávací oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google