Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení místních samospráv ČR Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně SMS ČR „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení místních samospráv ČR Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně SMS ČR „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“"— Transkript prezentace:

1 Sdružení místních samospráv ČR Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně SMS ČR „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

2 Co předcházelo vzniku Sdružení místních samospráv ?  Prvním krokem byla Petice proti diskriminaci občanů menších měst a obcí – INICIATIVA ZA ŽIVÝ VENKOV, která vznikla 21. dubna 2006 ve Zlíně a podepsalo ji kromě mě dalších šest starostů ze Zlínského kraje  Petici podepsalo přes 1000 představitelů místních samospráv a byla pak součástí ústavní stížnosti na zákon o rozpočtovém určení daní

3 „INICIATIVA ZA ŽIVÝ VENKOV“  Důvodem vzniku petice byl fakt, že po změně zákona o dani z příjmů fyzických osob od roku 2005 se ulevilo peněženkám občanů, ale na úkor rozpočtů jejich obcí ( např. společné zdanění manželů) a také změna zákona o DPH – kdy se od roku 2004 snížená sazba začala vztahovat pouze na stavby na bydlení  Petice žádala o nastavení spravedlivého systému rozdělování daní pro obce, hodnota občana z malé obce proti občanovi žijícímu v Praze byla 6,5krát menší

4 Ústavní stížnost na zákon o rozpočtovém určení daní  V květnu 2006 podaly tři obce ze Zlínského kraje – Rokytnice, Suchá Loz a Vysoké Pole stížnost k Ústavnímu soudu ČR proti diskriminaci  Volební rok 2006 – komunální volby, senátní volby  Přesun aktivit ze Zlínského kraje do Prahy – starostové mají svou senátorku

5 Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci  12. června 2007 byla v Senátu podepsána Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, kterou založily obce ze Zlínského kraje, hned v počátku se k ní připojilo téměř 100 obcí a měst ze Středočeského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje  V období června až srpna 2007 se ke Smlouvě připojilo přes 1500 obcí a měst z celé České republiky

6 Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci  Podle smlouvy mělo vzniknout nové sdružení obcí a měst, protože Svaz měst a obcí podle iniciátorů příliš nadržuje 4 největším městům  V srpnu 2007 byla po odmítnutí ústavní stížnosti podána obcemi Suchá Loz a Vysoké Pole stížnost na stát kvůli daňové diskriminaci k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku

7 Ledy se hnuly……  23. 8. 2007 – ministr financí si kvůli stížnosti do Štrasburku pozval na jednání mě a zástupce těchto dvou obcí, přislíbil změnu RUD, kterou chtěl v září 2007 předložit ke schválení  24. 8. 2007 – následovalo první společné jednání MF ČR, SMO, „Zlínské iniciativy“ a Asociace krajů ČR

8 Jednání pokračovala..  30. 8. 2007 – zástupci obou obcí se dohodli s ministrem financí, že stáhnou stížnosti proti státu, ministr přislíbil účast zástupcům Iniciativy v pracovních skupinách a na jednáních, která budou mít za cíl spravedlivé sdílení centrálně přerozdělovaných daní s motivem podpory venkova  24. 9. 2007 ministr financí předložil vládě novelu RUD, kde navrhl snížit rozdíl mezi Prahou a ostatními obcemi, ODS však projednávání blokovala

9 Nespokojení představitelé místních samospráv se ozvali  V září 2007 vydal Svaz měst a obcí leták proti Zlínské iniciativě  3. 10. 2007 se po vlně protestů vláda shodla nad návrhem změny RUD, rozdíl v příjmech se sníží ze 6,5 násobku na 4,5 násobek, jsou zavedeny nové koeficienty – rovnosti a velikosti území, obce získávají navíc 4,5 miliardy. Změna začala platit od 1. 1. 2008

10 Příprava Ustavujícího Republikového shromáždění SMS ČR  V listopadu 2007 obce ze Zlínské iniciativy oznamují, že Svaz měst a obcí neprosazuje zájmy všech obcí a měst a založí vlastní sdružení  Ustavující Republikové shromáždění SMS ČR proběhlo 31. 1. 2008 v Jihlavě, do Sdružení vstoupilo téměř 1000 obcí

11  Moje tehdejší role skončila přednesením zprávy o činnosti Smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci, provedením volbami a zvolením předsednictva SMS ČR  Prvním předsedou SMS ČR byl zvolen starosta obce Vlčnov ve Zlínském kraji Jan Pijáček, RS schválilo Stanovy, Zásady organizačních principů a prosazování zájmů členů SMS ČR  Byl dán impuls ke vzniku krajských organizací Ustavující Republikové shromáždění SMS ČR

12 Poslání SMS ČR  Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní).  Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

13 Základní cíle SMS ČR  a) hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje  b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem  Sdružení místních samospráv je dle čl. 5 odst. 1 písm. c), čl. 8 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády řádným připomínkovým místem legislativních návrhů a jejich věcných návrhů, které se týkají obcí a měst. Své pozice využívá a připomínkuje nejrůznější připravované normy

14 Rok 2009  Republikové shromáždění proběhlo 21. 4. 2009 opět v Jihlavě  Novým předsedou byl zvolen Ing. Josef Bartoněk, starosta Osvětiman  Jedním z hlavních cílů Sdružení pořád zůstává spravedlivější rozpočtové určení daní  26. 5. 2009 se na cedulích, označujících začátek obce, napříč celou republikou objevily stovky cedulí: Daňově diskriminovaná obec nebo město

15 Rok 2010  SMS ČR upozornilo předsedy parlamentních politických stran na vleklé problémy samospráv: Změna financování samospráv Zjednodušení administrace čerpání prostředků ze strukturálních fondů Řešení financování přenesené působnosti. Další z priorit se pro SMS stalo regionální školství.

16 III. Republikové shromáždění  se konalo 17. 6. 2011 v Benešově a byly přijaty programové zásady na léta 2011 – 2013: Reforma financování samospráv Příprava efektivního dotačního systému 2014+ Boj proti korupci ve veřejné správě Hájení zájmů členských obcí v ostatních sférách činnosti Prosazování udržitelného a důstojného postavení venkovských oblastí

17 Klíčové dopisy  Od počátku září 2011 začaly na Úřad vlády přicházet tzv. „Klíčové dopisy“ – starostové zasílali premiérovi klíče od svých obecních úřadů na protest proti daňové diskriminaci, např. z Olomouckého kraje dorazil i klíč tvarůžkový  21. 9. 2011 se uskutečnil v Praze protestní pochod starostů – za změnu zákona RUD.  Na obecních úřadech se objevily vlajky na podporu změny RUD

18 Rok 2012  Od března 2012 začal fungovat Starostovský informační servis – bezplatná právní poradna pro členské obce a města  V rámci tohoto servisu jsou i v rámci jednotlivých krajů organizovány odborné semináře  Pokračovala jednání se zástupci České pošty, která se snaží omezovat provoz pošt na venkově  29. 8. 2012 podepsal prezident zákon o spravedlivějším RUD, který vstoupil v platnost 1. 1. 2013

19 Druhá zlínská výzva  29. 1. 2013 vznikla Druhá zlínská výzva, kterou jsem spolu s dalšími signatáři vyzvala vládu ČR, aby neudělala stejnou chybu při dělení peněz EU jako vlády minulé a aby se peníze dostaly přímo obcím, městům a jejich sdružením. Tuto výzvu podpořilo i Sdružení místních samospráv ČR. Pod peticí je 1538 signatářů  10. 4. 2013 SMS ČR zorganizovalo opět cedulovou akci „Máme nárok na evropské peníze !,“ která proběhla cca v 600 obcích

20 IV. Republikové shromáždění SMS ČR  Proběhlo 12. 4. 2013 v Havlíčkově Brodě  Předsedkyní SMS ČR jsem byla zvolena já, za občanské sdružení „Iniciativa za živý venkov“  Byly přijaty programové zásady na léta 2013 – 2015 – zásady předcházející byly rozšířeny o návrat zdravého selského rozumu do veřejné správy (nárůst objemu výkonu veřejné správy a byrokracie)

21 Demonstrace 15. 5. 2013 odložena  Vyjednávání se zástupci vlády o přípravě a startu efektivního dotačního systému 2014+ bylo neúčinné, proto byla ohlášena demonstrace na Staroměstském náměstí.  Po vstřícném jednání s ministrem MMR byla demonstrace odložena a nahradila ji recesistická akce „Vyvěšování hrábí“ na budovách obecních úřadů

22 Aktuální stav  SMS ČR sdružuje téměř 1100 obcí a měst, sedm místních akčních skupin s dalšími 40 obcemi a pět občanských sdružení, zastupuje více jak 850 000 obyvatel.  SMS ČR bylo přizvána k jednání o budoucím programovacím období a je jedním ze signatářů tzv. Dohody ze Špindlu.  Horkým tématem je zachování dostupnosti školské sítě pro všechny žáky bez přenášení nákladů na rodiče a zřizovatele.  Bylo přijato usnesení, aby vláda zajistila dostupnost poštovních a telekomunikačních služeb v území, nejméně v rozsahu 2012.

23 Aktuální úkoly  Dokončení reformy veřejné správy bez omezení dostupnosti služeb na venkově a bez nárůstu byrokracie  Požadavky na změnu volebního zákona – odstranění diskriminace pro nezávislé kandidáty a nezávislá uskupení  Výzva vládě, aby odpadové hospodářství vnímala jako službu nezbytnou pro širokou veřejnost a nepřipustila nekontrolovatelný růst nákladů

24 Aktuální úkoly  Výzva MPSV, aby posílilo nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a aby došlo ke sjednocení pravidel poskytování těchto podpůrných nástrojů (VPP)  Výzva vládě k urychlení příprav novely zákona o dani z nemovitosti, která by efektivněji umožnila zdaňovat nemovitosti v závislosti na jejich poloze a způsobu využití

25 Cena naděje pro živý venkov  Od roku 2009 SMS ČR vyhlašuje v rámci soutěže Vesnice roku ČR Cenu naděje pro živý venkov a je oceněním především pro občany venkovských regionů, kteří jsou iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Celostátní vítěz obdrží vždy 100. 000,- Kč. V letošním roce vyhrála obec Valšov z Moravskoslezského kraje.

26 I tak může vypadat Cena naděje pro živý venkov  Krajský vítěz ve Zlínském kraji 2013: Obec Drnovice

27 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jana Juřenčáková předsedkyně SMS ČR jana@jurencakova.cz predseda@smscr.cz


Stáhnout ppt "Sdružení místních samospráv ČR Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně SMS ČR „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“"

Podobné prezentace


Reklamy Google