Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. finan. nepř. nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2014 -celková ztráta hospodaření vykázána u 2 PO výše ztráty 110.119,99 Kč -rok 20094 POvýše ztráty1.656.980,55 Kč rok 20108 PO3.490.109,95 Kč rok 2011 3 PO 886.434,32 Kč rok 20125 PO 861.864,95 Kč rok 20136 PO1.074.187,47 Kč

3 INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK 2014 - Pokyn bude zveřejněn v lednu 2015 na edulk.cz – Ekonomika -Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření PO ke dni 31. 12. 2014 termín odevzdání přehledu: do 23. ledna 2015 na e-mailovou adresu: lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz a po odsouhlasení v písemné podobělenka.cvrckova@kraj-lbc.cz - důsledně provést inventarizace veškerého majetku - nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2014 POKYNY KE KONCI R. 2014

4 DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2015 -Pokyny budou odeslány příští týden -Termín pro zaslání podkladů: 13. ledna 2015 -Vyřizuje: Lubomír Ťoupalík (lubomir.toupalik@kraj-lbc.cz)lubomir.toupalik@kraj-lbc.cz ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 -Pokyn bude zveřejněn na začátku ledna na edulk.cz – Ekonomika -Předpokládaný datum předání výkazů je 23. ledna 2015 POKYNY KE KONCI R. 2014

5 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍM ZÁVĚRKÁM ZA ROK 2014 -řádné zdůvodnění ztráty z hospodaření HČ/DČ -zdůvodnění nárůstu nákladů u vybraných položek v rámci hlavní činnosti zdůvodnění meziročního nárůstu o 10 % a více Nákladové položky: 541 – Smluvní pokuty a penále 542 – Jiné pokuty a penále 547 – Manka a škody zdůvodnění jakékoliv uvedené částky (stav k 31.12.2014) částku položkově rozklíčujte Účet č.Položka20132014Porovnání 2014/2013 v % 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 511Opravy a udržování 518Ostatní služby

6 POKYNY KE KONCI R. 2014 PŘEHLED VŠECH PŘIJATÝCH DARŮ -zpracování pololetně (k 30.6. a 31.12.) -pokyny vč. tabulky již byly rozeslány -obsah: datum přijetí daru, info o dárci, kontaktní údaje, výše daru, účel daru) -termín odevzdání: do 9. ledna 2015, Ing. Erika Hladíková (erika.hladikova@kraj-lbc.cz)erika.hladikova@kraj-lbc.cz MAPA INVESTIC -odkaz „mapa investic“ je umístěn na webových stránkách LK -zpracování každé čtvrtletí, pokyny zaslány 12.12. -stavební práce investičního charakteru do 500 tis. Kč, opravy neinvestičního charakteru nad 500 tis. Kč (bez DPH) -zpracovává Ing. Jarmila Vítová – jarmila.vitova@kraj-lbc.czjarmila.vitova@kraj-lbc.cz -předmět prací, konkrétní objekt, konečná cena, zhotovitel a 3 fotografie

7 ROZPOČET 2015  schválený rozpočet kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace pro 2015 je 275 066 000Kč (z toho je finanční rezerva ve výši 13.753.000 Kč alokována v kapitole 919)  rezerva odboru na mimořádné výdaje je 0 Porovnání: 2014SR 274 566 tis. KčUR 273.078 tis. Kč 2013SR 260 837 tis. KčUR 266.403 tis. Kč 2012SR 274 566 tis. KčUR 274 973 tis. Kč 2011SR 273 300 tis. KčUR 291 676 tis. Kč  rozpočet kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje: úhrada splátky – výměna otvor. výplní15,2 mil. Kč SUPŠ sklářská, Železný Brod – výměna otvor. výplní 9 mil. Kč SUPŠ sklářská, Kamen. Šenov – rekonstrukce ateliéru 2,7 mil. Kč.

8 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ROK 2014:  rozdělení kladného výsledku hospodaření: rezervní fond a fond odměn (max. 20% kladného HV) PRO ROK 2015:  bude účtován „zálohově“ s povinností finančního vypořádání do období roku poskytnutí  nevyužitý příspěvek („vratka“) bude vrácen zřizovateli ve stanoveném termínu následujícího roku FINANČNÍ DOKUMENTY NA ROK 2015:  součástí 1. návrhu nebude čerpání fondu odměn (v průběhu roku budou žádosti posuzovány individuálně)  byly rozeslány odpisové plány na 2015 (3.12.2014)

9 INFORMACE Semináře pro účetní 2015 – informace na www.edulk.cz,www.edulk.cz zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  leden – DPH pro rok 2015 – změna sazeb (ext.lektor)  7.1. – Účetní závěrka 2014 a účtování provozního příspěvku v r. 2015 (náhradní termín za 3.12.) - POVINNÉ  16.1. – Zákoník práce – novinky v roce 2015  5.3. – Účetnictví ČÚS 703, 709 a 710 – dlouhodobý majetek a transfery - POVINNÉ  8.4. – Odměny předsedům maturit. komisí + cestovní náhrady  6.5. – Účetnictví – vybrané problémové okruhy  17.6. – FKSP, dary účetní i daňové - POVINNÉ

10 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google