Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. finan. nepř. nákladů

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 3. ČTVRTLETÍ celková ztráta hospodaření vykázána u 2 PO výše ztráty ,99 Kč -rok POvýše ztráty ,55 Kč rok PO ,95 Kč rok PO ,32 Kč rok PO ,95 Kč rok PO ,47 Kč

3 INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK Pokyn bude zveřejněn v lednu 2015 na edulk.cz – Ekonomika -Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření PO ke dni termín odevzdání přehledu: do 23. ledna 2015 na ovou adresu: a po odsouhlasení v písemné - důsledně provést inventarizace veškerého majetku - nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2014 POKYNY KE KONCI R. 2014

4 DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK Pokyny budou odeslány příští týden -Termín pro zaslání podkladů: 13. ledna Vyřizuje: Lubomír Ťoupalík ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Pokyn bude zveřejněn na začátku ledna na edulk.cz – Ekonomika -Předpokládaný datum předání výkazů je 23. ledna 2015 POKYNY KE KONCI R. 2014

5 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍM ZÁVĚRKÁM ZA ROK řádné zdůvodnění ztráty z hospodaření HČ/DČ -zdůvodnění nárůstu nákladů u vybraných položek v rámci hlavní činnosti zdůvodnění meziročního nárůstu o 10 % a více Nákladové položky: 541 – Smluvní pokuty a penále 542 – Jiné pokuty a penále 547 – Manka a škody zdůvodnění jakékoliv uvedené částky (stav k ) částku položkově rozklíčujte Účet č.Položka Porovnání 2014/2013 v % 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 511Opravy a udržování 518Ostatní služby

6 POKYNY KE KONCI R PŘEHLED VŠECH PŘIJATÝCH DARŮ -zpracování pololetně (k a ) -pokyny vč. tabulky již byly rozeslány -obsah: datum přijetí daru, info o dárci, kontaktní údaje, výše daru, účel daru) -termín odevzdání: do 9. ledna 2015, Ing. Erika Hladíková MAPA INVESTIC -odkaz „mapa investic“ je umístěn na webových stránkách LK -zpracování každé čtvrtletí, pokyny zaslány stavební práce investičního charakteru do 500 tis. Kč, opravy neinvestičního charakteru nad 500 tis. Kč (bez DPH) -zpracovává Ing. Jarmila Vítová – -předmět prací, konkrétní objekt, konečná cena, zhotovitel a 3 fotografie

7 ROZPOČET 2015  schválený rozpočet kapitoly – příspěvkové organizace pro 2015 je Kč (z toho je finanční rezerva ve výši Kč alokována v kapitole 919)  rezerva odboru na mimořádné výdaje je 0 Porovnání: 2014SR tis. KčUR tis. Kč 2013SR tis. KčUR tis. Kč 2012SR tis. KčUR tis. Kč 2011SR tis. KčUR tis. Kč  rozpočet kapitoly – kapitálové výdaje: úhrada splátky – výměna otvor. výplní15,2 mil. Kč SUPŠ sklářská, Železný Brod – výměna otvor. výplní 9 mil. Kč SUPŠ sklářská, Kamen. Šenov – rekonstrukce ateliéru 2,7 mil. Kč.

8 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ROK 2014:  rozdělení kladného výsledku hospodaření: rezervní fond a fond odměn (max. 20% kladného HV) PRO ROK 2015:  bude účtován „zálohově“ s povinností finančního vypořádání do období roku poskytnutí  nevyužitý příspěvek („vratka“) bude vrácen zřizovateli ve stanoveném termínu následujícího roku FINANČNÍ DOKUMENTY NA ROK 2015:  součástí 1. návrhu nebude čerpání fondu odměn (v průběhu roku budou žádosti posuzovány individuálně)  byly rozeslány odpisové plány na 2015 ( )

9 INFORMACE Semináře pro účetní 2015 – informace na zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  leden – DPH pro rok 2015 – změna sazeb (ext.lektor)  7.1. – Účetní závěrka 2014 a účtování provozního příspěvku v r (náhradní termín za 3.12.) - POVINNÉ  – Zákoník práce – novinky v roce 2015  5.3. – Účetnictví ČÚS 703, 709 a 710 – dlouhodobý majetek a transfery - POVINNÉ  8.4. – Odměny předsedům maturit. komisí + cestovní náhrady  6.5. – Účetnictví – vybrané problémové okruhy  – FKSP, dary účetní i daňové - POVINNÉ

10 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2014 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google