Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Communication - , instant messaging, the post Bc. Eva Barnová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Communication - , instant messaging, the post Bc. Eva Barnová."— Transkript prezentace:

1 Communication - email, instant messaging, the post Bc. Eva Barnová

2 Abbreviations and Acronyms in Chat and SMS Communication In English, there are many abbreviations and acronyms used in informal written communication. They can save time while typing. Also, you can express things you are shy to write down (such as: "LUVYA - LU2" meaning "I love you - I love you too"). Various smileys are popular, too. Modern chatting programs have a variety of their own smileys. They can help you express your moods and feelings. If you mean something as a joke, you can add a smiley „ " or ": )" meaning "laugh"

3 Common acronyms and abbreviations: As soon as possible - ASAP By the way - BTW Do it yourself - DIY For your information - FYI Hugs and kisses - XOXO Lots of love/laughs - LOL Message - msg Not Available - n/a Oh my gosh - OMG Please - PLS Rolling on the floor laughing - ROFL Sleeping - ZZZ See you - C.U. Thanks - THX Tomorrow - TMRW

4 List of common smileys: Note: smileys are written without spaces (but here they would get transformed into pictures) Happy : - ) Angry : - | | Very happy : - ) ) Confused % - ) Sad : - ( Laughing : - D Surprised/shocked : - O Kiss : - * Wink ; - )

5

6

7 Present perfect simple Předpřítomný čas (present perfect) je gramatický jev, který v češtině neexistuje. Do našeho jazyka ho většinou překládáme minulým časem, popř. v některých případech časem přítomným. PRESENT PERFECT doslova znamená 'přítomný čas dokonavý'

8 Je to jeden z anglických přítomných časů a jako každý přítomný čas, i tento se především váže k přítomnosti, k současnosti, k tomu, co je tady a teď. V tom je základní rozdíl oproti minulému času. Minulý totiž označuje něco, co už bylo, něco, co nemá s přítomností nic moc společného. Minulý čas - váže se k minulosti, říká, co se stalo tehdy, tam. Předpřítomný - váže se k přítomnosti, mluví o něčem, co je teď. V češtině se často vyznačuje tím, že obsahuje příslovce jako už, ještě (ne), zatím, dosud, teprve apod. a nebo tato příslovce můžeme dosadit.

9 Příklady Včera jsem ho nepotkal. - v angličtině by byl čas minulý, protože to je něco, co nemá s přítomností nic společného. Označuje něco, co se stalo (či nestalo) včera. Ještě jsem ho nepotkal. - V češtině sice minulý čas, ale v angličtině by byl přítomný dokonavý (předpřítomný). Touto větou někomu oznamuji něco současného, něco, co má platnost teď. Říkám tím, že nevím, jak vypadá, nebo že ho neznám apod. Minulý týden jsme dali jen tři góly. - minulý čas, je to něco, co se stalo minulý týden, tedy nemá to se současností nic společného. Dneska hrajeme špatně. Dali jsme teprve tři góly. - zde by byl přítomný čas dokonavý (předpřítomný), říkám, jaké je v tento okamžik skóre. Váže se to tedy k současnosti, nikoliv k minulosti.

10 Tvoření Pro vytvoření předpřítomného času budeme potřebovat přítomný čas pomocného slovesa HAVE a tzv. minulé příčestí významového slovesa. HAVE/HAS + minulé příčestí Minulé příčestí tvoříme buď koncovkou-ED (u pravidelných sloves) a nebo použijeme třetí tvar nepravidelných sloves (built, done, seen apod.)

11 + We have met. Už jsme se setkali. I have finished. Skončil jsem. He has gone out. Odešel ven. They have lost their way. Ztratili se.Už jsme se setkali.Skončil jsem.Odešel ven.Ztratili se. Ve třetí osobě jednotného čísla nezapomeňte používat tvar HAS.

12 zkrácení Sloveso HAVE se zpravidla zkracuje (viz níže). We've met. I've finished. He's gone out. They've lost their way.

13 - We haven't met. (Ještě) jsme se nesetkali. I haven't finished. (Ještě) jsme neskončili. He hasn't gone out. Nešel ven. They haven't lost their way. Neztratili se(Ještě) jsme se nesetkali.(Ještě) jsme neskončili.Nešel ven.Neztratili se

14 ? Otázka se tvoří tak, že sloveso HAVE přesuneme před podmět: Have you two met? Už jste se vy dva setkali? Have you finished? Už jsi skončil? Where has he gone? Kam šel? Have they lost their way?Už jste se vy dva setkali?Už jsi skončil?Kam šel?

15 Použití minulý čas mluví o minulosti, tedy o tom co se už kdysi stalo, zatímco předpřítomný čas vždy mluví spíše o přítomnosti. Větou v předpřítomném čase vždy sdělujeme něco s platností v přítomnosti, něco, co je tady a teď.

16 1) Zkušenosti, "již dosažené skóre" I've been to the USA twice. - Nesdělujeme, že jsme kdysi byli v minulosti, není zde ani kdy, pouze oznamujeme, že jsme tam již byli, že nyní máme tu zkušenost se dvěma návštěvami USA. I was in the USA last year. - Tato věta naopak nesděluje, jakou zkušenost mám nyní, kolikrát jsem již v USA byl, ale pouze oznamuje, co se stalo loni. Je zde tedy nutné použít minulý čas, nikoliv předpřítomný. I haven't seen the film. - Tato věta říká, že jsem ten film neviděl, tedy oznamuji něco o přítomnosti - nevím o čem je, neznám ho. Věta neříká, co jsem nedělal v minulosti. I didn't see the film yesterday. - Zde pouze říkáme, že jsem ten film neviděl včera, ale mohl jsem ho vidět kdykoliv jindy, např. včera dávali film Brave Heart, a protože jsem ho již předtím mnohokrát viděl, nebo protože nemám rád český dabing, nedíval jsem se, neviděl jsem ho (I didn't see it). Viděl jsem ho však již mnohokrát (I have seen it many times) - tím oznamujeme, jakou nyní máme zkušenost.

17 2) Změny, "dnes je něco jinak" I've become a teacher. - Stal jsem se učitelem = dříve jsem nebyl učitel, ale dnes jsem učitel. Dáváme tím informaci v přítomnosti - nyní jsem učitel. I finished my studies and then I became a teacher. - Tato věta pouze říká, co se stalo potom (po ukončení studií). Nesděluje, čím jsem teď, ale spíše co se tehdy stalo. I've lost my keys. - Tato věta říká, že nemám klíče, jsou ztracené, opět tedy sděluje něco o přítomnosti. Neříká, kdy se to stalo, jak se to stalo apod, pouze, že teď mám problém, teď to tak je. I lost my keys but somebody found them and returned them. - Zde říkáme, jak se to tehdy stalo, jsou zde celkem tři události, které proběhly, ale k přítomnosti žádný vztah nemají, neříkám touto větou, že nemám klíče, ani to, že už jsou nalezené apod. Od té doby jsem je mohl zase ztratit apod.

18 3) Nedávné děje, v poslední době se stalo I haven't seen her recently. - Zde říkáme, že jsme ji již dlouho neviděli, v poslední době, tedy v současnosti. Opět tedy sdělujeme informaci týkající se přítomnosti (např. v minulosti jsem ji vídal často, nyní - v poslední době - nikoliv) I didn't see her at the party. - Tato věta nemá z přítomností nic společného, pouze říká, že jsem ji neviděl v té konkrétní cituaci či chvíli. Jinak jsme se např. vídali hodně i předtím a vídáme se i nyní.

19 ALREADY, STILL, YET Příslovce already, yet a still se často pojí s předpřítomným časem. Znamenají "už" a "ještě". Pomáhají zdůraznit, že: (už) něco se už alespoň jednou někdy v minulosti stalo (ještě) něco se ještě nestalo.

20 Použití: already Něco se už děje, něco se už stalo - dříve, než jsme čekali. Příslovce already se v anglické větě vždy klade za pomocné sloveso. U předpřítomného času tedy za HAVE: I've already seen the film twice. Ten film jsem viděl už dvakrát. I've already spent the week's money and it's only Tuesday. Už jsem utratil všechny peníze na tento týden a je teprve úterý.

21 yet Při oznámení, že ještě nestalo. Také při kladení otázky, jestli se něco už stalo. Yet se v anglické větě klade na konec věty - za významové sloveso. I haven't read the book yet. Ještě jsem tu knihu nečetl. Has the postman come yet? No, not yet. Přišel už pošťák? Ne, ještě ne.

22 still Ve spojení s předpřítomným časem se still používá hlavně v záporných větách (ve významu "ještě ne"). Znamená, že mám něco v plánu, ale ještě jsem to neudělal. Still se v záporné větě klade před pomocné sloveso v záporu I still haven't found your book. Tvou knihu jsem ještě nenašel. He still hasn't arrived home. Ještě nepřišel domů.

23 JUST Ve spojení s předpřítomným časem příslovce just znamená "právě", "zrovna". Pomáhá zdůraznit, že se něco stalo těsně před chvílí a důsledky toho jednání stále trvají. Just se klade za pomocné sloveso HAVE. I've just come back from Spain. Právě jsem se vrátil ze Španělska. The rain has just stopped. Zrovna přestalo pršet.

24 Předpřítomný čas v běžných podobách I have never been to the USA. - říkáme, k čemu vůbec nikdy nedošlo (nikdy za mého života) ale stále se to může změnit - je to jen současný stav Have you ever eaten caviar? - tento příklad se podobá předchozí větě: zajímá nás, zda k tomu již vůbec někdy došlo I have always wanted to be a doctor. (vždycky jsem chtěl a stále ještě chci) I've just finished my work. - právě teď se to stalo, je to tedy velice nedávná minulost, skoro přítomnost Have you taken out the rubbish yet? - Ptáme se, jestli už to je udělané nebo ne. YET naznačuje, že se něco očekává, že tedy ty odpadky měl vynést a nás zajímá, zda to již udělal nebo ne, tedy zajímá nás současný stav. No, I haven't done it yet. - Tato věta odpovídá na předchozí - oznamuje, že požadovaný úkon (vynesení odpadků) ještě neudělal

25 Can you feed the dog? - I've already fed him. - oznamujeme, že již je to uděláno. ALREADY používáme, pokud něco proběhlo dříve, než někdo očekával. I still haven't found the keys that I lost last week. - Stále ještě se to nepodařilo. STILL používáme takto v záporných větách v případě, že se někdo o něco snaží a stále ještě to neudělal. I've seen two films today. - Dnešek je ještě součástí přítomnosti, dnešek je nyní. Daná situace se tedy ještě může změnit - můžu se ještě na nějaké filmy podívat - proto předpřítomný čas I've met five famous people in my life. - Za svůj život ještě nějaké možná potkám, jedná se tedy o otevřenou přítomnost, je to jen současný stav, nikoliv něco co už je nenávratně pryč.

26 I've recently visited the USA. - Recently/lately naznačuje, že se jedná o nedávnou minulost (v poslední době). How many books by Shakespeare have you read? - ptáme se, kolik jich již četl, tedy na současný stav - ten se může ještě libovolně měnit How many times have I told you? - ptáme se na to, kolikrát již to proběhlo, opět tedy současný stav, který se může měnit How long have you lived here? (or How long have you been living here?) - ptáme se, jak již je to dlouho, opět na současný stav, který je stále otevřený I've lived here all my life. - celý můj život, jeto stále ještě otevřená věc, ještě tu pravděpodobně bydlet budu I've loved U2 since I bought their first album. - od té doby až do dnes, stále je miluju, te to tedy ještě otevřená přítomnost, neříkám tedy jen to, co bylo, ale i to, co je nyní I've been a teacher for eight years. - je to tak již osm let, stále to tak je, stále jsem ještě učitel, neříkám tedy jen to, co bylo, ale i to, co je nyní

27 Předpřítomný čas nelze použít: 1) Pokud ve větě je příslovečné určení času týkající se minulosti (yesterday, last year, in September, in winter, at the party, in his lifetime apod.) či daná věta se jinak týká minulosti. Srovnejte: Shakespeare never visited Prague. (Shakespeare již nežije, tedy never je myšleno pouze pro minulost) Stephen King has never visited our town. (Stephen King ještě žije, never je tedy myšleno až do současnosti) When I was a child, I was never late for school. (I když je zde NEVER, jedná se o minulost, tedy o mé dětství. Neříkáme, že jsem nikdy nepřišel do školy pozdě, ale pouze v dětství. které už bylo.)

28 2) V rámci vyprávění děje v minulosti. Předpřítomný čas není jeden z tzv. narrative tenses, tedy časů určených pro vypravování. Častá chyba studentů je, že při vyprávění příběhu používají tu a tam předpřítomný čas. Vyprávění je vesměs sled událostí, které se již staly, a proto se zde předpřítomný čas nemůže objevit takřka nikdy.

29 BEEN x GONE Slovesa been (III. tvar od TO BE) a gone (III. tvar od TO GO) v předpřítomném čase znamenají: been to: už jsem tam byl (a vrátil jsem se zpátky) gone to: odešel jsem tam (a ještě jsem se nevrátil nebo jsem tam zůstal) She's been to the airport. Už byla na letišti (a zase se vrátila zpět). She's gone to the airport. Odjela na letiště (a ještě se nevrátila). He's been to Australia. Byl v Austrálii (např. na výletě, zase z Austrálie odjel). He's gone to Australia Odjel do Austrálie (ještě se nevrátil z výletu, nebo se tam např. odstěhoval za prací).

30 How long...? "since", "for" How long: Jak dlouho...? since: od... for: už... HOW LONG...? Otázka pomocí "How long" se tvoří pomocí předpřítomného času. Ptáme se na něco, co začalo v minulosti a trvá do teď. How long have you known John? - Jak dlouho se znáš s Johnem? How long have you been married? - Jak dlouho jsi ženatý/vdaná? SINCE "since" se vztahuje k určitému bodu v minulosti (den, datum, čas, okolnost) since last monday - od (minulého) pondělí since I was a child - od doby, kdy jsem byl dítě FOR "for" vyjadřuje časový úsek a jak dlouho trvá for a week - už týden for five years - už pět let

31 zdroj: http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slove sa/casy/predpritomny/c2006030602- Predpritomny-cas.html http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slove sa/casy/predpritomny/c2006030602- Predpritomny-cas.html http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slove sa/casy/predpritomny/c2008101805- Predpritomny-cas--Uvod-a-tvoreni.html

32

33 Předpřítomný průběhový čas (Present perfect continuous) Tvorba: – Jak se tento čas tvoří lze logicky odvodit od toho, jak obecně tvoříme průběhové časy BE + -ING sloveso BE + sloveso s koncovkou ING (be swimming, be working apod.) – a toho, jak se tvoří předpřítomný čas, HAVE + -ED sloveso HAVE + minulé příčestí (třetí tvar) slovesa (have gone, has seen, have finished) Dáme-li tyto dva principy dohromady, vznikne nám HAVE + BEEN + -ING sloveso HAVE + minulé příčestí slovesa be: BEEN + významové sloveso s koncovkou ING (have been working, has been listening atd.)

34 Použití předpřítomného průběhového času když mluvíme o něčem co je tady a teď, nikoliv o tom co bylo tehdy, tam studenti mají tendenci používat ho více, než je dobré mluví spíše o činnostech, u kterých dáváme důraz na trvání či průběh děje, nikoliv na hotový výsledek, jak tomu bývá u předpřítomného času prostého.

35 1) Jak dlouho už něco probíhá (často s údaji FOR - jak již dlouho, a SINCE - od kdy) I have been learning English for three years. - Učím se již tři roky, tedy učení již tři roky probíhá. How long have you been waiting for me? - Ptám se, jak dlouho už tu čeká, tedy jak dlouho ten děj již probíhá.

36 Časová osa Tato ilustrace ukazuje děj, který před třiceti minutami začal a v tento moment (bod NOW) stále ještě trvá, a dále může pokračovat či skončit. Říkáme prostě, že teď je tomu už třicet minut, co se učím. Na tomto obrázku vidíte jiný děj, který (podobně jako tomu bylo na předchozím obrázku) již nějakou dobu probíhá. V tomto případě však neříkáme po jak dlouhou dobu, ale od kdy. V podstatě se však jedná o to samé. Prší již ode dvou hodin, v tento moment ještě prší, a možná bude pršet i dál (ale nemusí).

37 POZOR! Tento typ vět nelze překládat pomocí přítomného průběhového času! I am waiting here for two hours. - takto ne. I am waiting here. - Čekám tu - pouze říkám, co probíhá právě teď I have been waiting here for an hour. - Čekám tu už hodinu. - Kromě toho, že tu právě teď čekám, říkáme i to, jak dlouho již to trvá, tedy ne jen to, co je teď, ale i to, co už bylo.

38 Časová osa It's wet because it's been raining. - Je mokro a vedlo k tomu to, že pršelo (i když už asi neprší). Říkáme však, že děj (déšť) vedl k současnému výsledku (mokru). POZOR: Předpřítomný prostý čas by v tomto případě měl trochu jiný význam. It's rained. - Zapršelo. Říkáme, co prostě proběhlo, co se stalo před chvilkou apod. I've repaired my car. - Opravil jsem auto. Tedy: je opravené, už jezdí. Tato věta vyjadřuje výsledek, a ten není důvodem, abych byl špinavý. She's written a book. - napsala knihu, je napsaná. She's been writing a book. - psala knihu, pouze říkáme, co se dělo, ne co se stalo

39 Vid dokonavý a nedokonavý Někteří studenti používají pomůcku pro určování toho, zda použít předpřítomný prostý nebo průběhový čas: Prostý použijeme tehdy, když v češtině použijeme vid dokonavý, a průběhový použijeme, když v češtině je vid nedokonavý: udělal jsem - I have done dělal jsem - I have been doing spravil auto - He has repaired his car. spravoval auto - He has been repairing his car. Tento 'trik' ve většině případů funguje, ale jsou případy, kdy ne. Další nevýhodou této metody je fakt, že vás bude nutit věty si neustále překládat do češtiny a z češtiny.

40 Pozor na stavová slovesa! Předpřítomný čas nelze použít u tzv. stavových sloves, neboli u sloves, která vyjadřují spíše stav, postoj a podobně. Probíhat mohou pouze činnosti, ne stavy. Předpřítomný průběhový čas tedy nikdy neuvidíte se slovesy jako LIKE, BELIEVE, KNOW apod. I've been knowing her for two years. - Tak takto je to právě špatně. Nenechte se zmást údajem FOR TWO YEARS! I've known her for two years.

41 Záporné věty V záporných větách se předpřítomný průběhový čas většinou neobjevuje. Řekneme-li: Již dva roky hraji závodně tenis, použijeme předpřítomný průběhový ( I have been playing tennis for two years.), pokud ale řekneme Již dva roky nehraji tenis, použijeme předpřítomný prostý ( I haven't played tennis for two years.) Záporná věta totiž nedává důraz na dobu probíhání děje, ale spíše říká, že za celou dobu daný děj vůbec neproběhl. Záporný průběhový čas by byl použit spíše v případě, kdybychom se snažili dát nějaký záporný děj dát do kontrastu s jiným: You have been surfing the net for two hours? -- No, I haven't been surfing the net, I've been doing my homework. I haven't been reading the book for two hours, I have been reading it for two days.

42 SINCE vždy s předpřítomným časem? Častou chybou, které se student angličtiny dopouští je automatické používání předpřítomného průběhového času, když ve větě je slůvko SINCE. Samozřejmě platí, že pokud věta vyjadřuje děj trvající od určité doby, použijeme předpřítomný průběhový čas. Problémem však jsou ty věty, kdy je časové určení vyjádřeno pomocí vedlejší časové věty: Since you came back from school, you've only been watching TV. V této větě vidíme, že za SINCE je vlastně minulý čas, nikoliv předpřítomný. To, že se člověk vrátil ze školy zde bereme jako něco, co se v minulosti stalo, a odkdy měříme ten probíhající děj, tedy dívání se na televizi.Podobně je tomu v následující větě: It's ten years since I left school. Zde říkáme, že nyní je tomu deset let (proto přítomný) od doby, kdy jsem dokončil školu - tedy, školu jsem dokončil před deseti lety - proto minulý čas. Tato věta nemluví o ničem, co již nějakou dobu trvá či probíhá. Prostě oznamuje, co se stalo před deseti lety.

43 Závěrem předpřítomný čas používáme především v případě, že: říkáme, jak dlouho již nějaký děj probíhá (po jak dlouhou dobu či od kdy) říkáme, jaký děj vedl k nějaké současné situaci zdůrazňujeme samotný děj spíše než výsledek tohoto děje Nezapomínejte, že v některých případech přesto tento čas použít nelze, a to např. pokud se jedná o stavová slovesa či některé záporné věty.

44 cvičení 1.Look! Somebody ________ the window. has been breaking /has broken 2.'Oh, I'm late! I'm terribly sorry.' -- 'Don't worry, I ______________ long. haven't been waiting / haven't waited 3.I started reading the book last week and I still _________ it. haven't been finishing /haven't finished 4.She __________ Jack for five years. has been knowing / has known 5.Your eyes are red and you look terrible! ______________? Have you been crying / Have you cried 6.I ________________ the film for half an hour but I still don't know what's happening. 've been watching /'ve watched 7.How long _______________ in this company? have you been working /have you worked 8.I'm exhausted. I _____________. 've been working out / 've worked out 9.They _____________ since they were born. 've been living here /'ve lived here 10.________________ a fast sports car? Have you ever been driving / Have you ever driven

45 Look! Somebody ________ the window. has been breaking nejde říci, že ho někdo rozbíjel, že rozbité okno je výsledkem činnosti 'rozbíjení' has broken Okno už je rozbité, proto prostý čas, vidíme hotový výsledek, někdo ho rozbil 'Oh, I'm late! I'm terribly sorry.' -- 'Don't worry, I ______________ long. haven't been waiting říkám sice, že tu nějakou dobu čekám, ale že ta doba nebyla dlouhá haven't waited toto by znamenalo, že jsem nepočkal... I started reading the book last week and I still _________ it. haven't been finishing taková věta by dávala důraz na činnost 'dokončování', tedy 'nedokončoval jsem ji', což je nesmysl haven't finished stále ještě jsem ji nedokončil, tedy dáváme důraz na výsledek činnosti (dokončení četby) She __________ Jack for five years. has been knowing KNOW - nemůže být v průběhovém čase has known jedná se o stavové sloveso 'znát', ketré nemůže být v průběhovém čase Your eyes are red and you look terrible! ______________? Have you been crying ptám se, co vedlo k současnému stavu: 'ty jsi brečela'?

46 I ________________ the film for half an hour but I still don't know what's happening. 've been watching zdůrazňujeme dobu trvání děje, proto průběhový 've watched neříkám, že jsem ten film už viděl How long _______________ in this company? have you been working práme se na dobu trvání děje, tedy průběhový have you worked prostý by byl např. kdybych se ptal, zda v té společnosti už někdy pracoval I'm exhausted. I _____________. 've been working out říkáme, která činnost vedla k mé současné vyčerpanosti, ne co jsem již udělal 've worked out neříkám, co jsem v poslední době udělal, ale zdůrazňuji činnost, která vedla k mému současnému stavu They _____________ since they were born. 've been living here toto by bylo možné, kdybychom zdůrazňovali, jak dlouho to (teprve) probíhá, např. kdyby byl časový údaj 'for a year' 've lived here říkáme, že tu žijí od narození, je to tedy něco jako stálá pravda, údaj, který říká, že jsou tu doma, jsou odtud ________________ a fast sports car? Have you ever been driving nedáváme důraz na dobu probíhání děje, ale ptáme se na děj jako celek, tedy jestli vůbec se to někdy stalo Have you ever driven ptáme se, jestli se daná věc vůbec někdy přihodila

47 Please, do all the exercises in the Elf – week 3

48 Have a nice day!


Stáhnout ppt "Communication - , instant messaging, the post Bc. Eva Barnová."

Podobné prezentace


Reklamy Google