Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2013 PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Tel. 603–223–627,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2013 PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Tel. 603–223–627,"— Transkript prezentace:

1 Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2013 PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Tel. 603–223–627, e-mail: vit.richter@nkp.czvit.richter@nkp.cz

2

3 Systém veřejných knihoven Národní knihovna ČR Koordinace, analýzy Standardy Centrální služby 14 krajských systémů 14 krajských knihoven 85 pověřených knihoven 5415 veřejných knihoven + 927 poboček

4 Knihovny jsou součástí systému  Žádná knihovna není schopna ze svých zdrojů uspokojit všechny požadavky uživatelů  Malé knihovny nejsou soběstačné, dlouhodobě nejsou schopny poskytovat služby v odpovídajícím množství a kvalitě  Veřejné zdroje je nezbytné využívat efektivně Využití spolupráce, koordinace a sinergie Základní trend: SDÍLENÍ SLUŽEB A INFORMAČNÍCH ZDROJU  Podpora formou regionálních funkcí (RF)

5 Regionální funkce = služby  Regionální funkce jsou podpůrné služby pro knihovny v malých obcích  Poskytuje je krajská knihovna a další jí pověřené knihovny knihovnám v kraji – stanoví knihovní zákon 257/2001 Sb.  RF je forma dotace menším obcím – místo finančních prostředků se poskytují služby  RF financuje od roku 2005 kraj – knihovní zákon 257/2001  Obdobné systémy podpůrných služeb existují v zahraničí: Německo, Velká Británie… Regionální funkce = důležitý systémový prvek fungování knihoven v malých obcích

6 Obsah regionálních funkcí (služeb)  Jedná se zejména o služby: Vytváření a půjčování výměnných fondů Nákup knih a jejich zpracování pro malé knihovny Vzdělávání, poradenské služby, koordinace Servis knihovních systémů Pomoc při revizi knihovních fondů, statistika  Základní rozsah výkonů RF vymezen standardem Metodický pokyn Ministerstva kultury - doporučení 2005 goo.gl/OTpqQ

7 Cíl: Efektivní veřejná služba  Vyrovnat rozdíly v poskytování knihovnických služeb obyvatelům měst a malých obcí Dostupnost Rozsah Kvalita  Odstranit rozdíly v poskytování knihovnických služeb mezi jednotlivými kraji a okresy  Garance odborného růstu pracovníků knihoven  Efektivní využití veřejných finančních prostředků Dělba práce a koordinace, synergie

8 Rozdíly mezi kraji a regiony  Rozdíly mezi krajskými knihovnami Staré a nové, velikost území Knihovní fondy, prostory, personální, technické, finanční zajištění Různost podílu na výkonu RF-KK a pověr. knihovny  Rozdíly mezi regionálními knihovnami Délka výkonu regionálních funkcí Rozsah výměnných fondů Prostory, personální a technické zajištění  Rozdíly v úrovni veřejných knihoven Různorodost místních podmínek: počet obyvatel, počet obcí, rozloha

9 Problémy  Objem financování  Snižování objemu nákupu literatury  Snižovaní počtu metodiků  Míra centralizace a decentralizace výkonu RF Co je výhodné dělat centrálně a co decentralizovat  Ztráta kontaktu z provozovateli knihoven – starosta, zastupitelé

10

11

12 Snížení o 74% Snížení o 36% Snížení o 23% Snížení o 32% Snížení o 50%

13 Existence knihoven malých obcí je závislá a regionálních funkcích

14 Proč lidé chodí do knihovny?

15 Nová strategie pro knihovny Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 Knihovny pro EVROPU 2020 Usnesení vlády č. 28 z 11.1.2012 goo.gl/Wg2lx

16

17 Příprava krajských koncepcí rozvoje knihoven  Podpora doplňování knihovních fondů Centralizovaný nákup – rabaty Centralizované zpracování Sdružování finančních prostředků  Využití informačních technologií Připojení knihoven k internetu Regionální automatizované knihovní systémy Webová stránka knihovny Online katalogy a služby na webu  Hodnocení efektivnosti Ekonomická efektivnost, sledování výkonu knihoven Hodnocení spokojenosti příjemců služeb Standard pro „dobrou knihovnu“

18 http://goo.gl/2LQGN Knihovna roku 2012 Obecní knihovna Ratíškovice

19 Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2013 Kontakt: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Klementinum 190, 110 00 Praha 1 Tel. 603–223–627, e-mail: vit.richter@nkp.czvit.richter@nkp.cz


Stáhnout ppt "Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2013 PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Tel. 603–223–627,"

Podobné prezentace


Reklamy Google