Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.. Obecné informace  Vznikl jako pracoviště ČSAV r. 1953  Je přímým pokračovatelem Státního ústavu geofyzikálního, založeného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.. Obecné informace  Vznikl jako pracoviště ČSAV r. 1953  Je přímým pokračovatelem Státního ústavu geofyzikálního, založeného."— Transkript prezentace:

1 Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

2 Obecné informace  Vznikl jako pracoviště ČSAV r. 1953  Je přímým pokračovatelem Státního ústavu geofyzikálního, založeného r. 1920  Zabývá základním výzkumem fyziky Země.  Cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí.  Provozuje několik observatoří (seismické, gravimetrickou, geomagnetickou), které jsou součástí globálních sítí  Řeší projekty GAČR, MŠMT, EU, …  Pravidelně prezentuje na velkých kongresech (např., EGU, AGU, IUGG, WGC, …).  Organizuje mezinárodní konference, od malých (60-100 účastníků) až po velký kongres IUGG v roce 2015 (4200 účastníků)  Vydává mezinárodní časopis Studia Geophysica et Geodaetica (IF 0,8) Geofyzikální ústav AV ČR

3 Obecné informace  Kolem 50 vědeckých pracovníků, celkem ca 100 pracovníků  Spolupráce s PřF UK, MFF UK, PřF MUNI, ČZU, FEL ČVUT  Bohatá spolupráce se zahraničními partnery (jak projekty tak přednášky) Geofyzikální ústav AV ČR

4 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Seismický monitoring –Česká regionální síť (10 stanic) –Lokální síť WEBNET (21 stanic) –Mobilní síť (60 stanic) Teorie šíření seismických vln Modelování narušení horninového masivu Struktura a anizotropie kontinentální litosféry Struktura a vlastnosti zemské kůry Geodynamika v oblasti západních Čech Geofyzikální ústav AV ČR

5 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Seismický monitoring –Česká regionální síť (10 stanic) –Lokální síť WEBNET (21 stanic) –Mobilní síť (60 stanic) Teorie šíření seismických vln Modelování narušení horninového masivu Struktura a anizotropie kontinentální litosféry Struktura a vlastnosti zemské kůry Geodynamika v oblasti západních Čech Geofyzikální ústav AV ČR

6 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Seismický monitoring –Česká regionální síť (10 stanic) –Lokální síť WEBNET (21 stanic) –Mobilní síť (60 stanic) Teorie šíření seismických vln Modelování narušení horninového masivu Struktura a anizotropie kontinentální litosféry Struktura a vlastnosti zemské kůry Geodynamika v oblasti západních Čech Geofyzikální ústav AV ČR

7 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Seismický monitoring –Česká regionální síť (10 stanic) –Lokální síť WEBNET (21 stanic) –Mobilní síť (60 stanic) Teorie šíření seismických vln Modelování narušení horninového masivu Struktura a anizotropie kontinentální litosféry Struktura a vlastnosti zemské kůry Geodynamika v oblasti západních Čech Geofyzikální ústav AV ČR

8 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Seismický monitoring –Česká regionální síť (10 stanic) –Lokální síť WEBNET (21 stanic) –Mobilní síť (60 stanic) Teorie šíření seismických vln Modelování narušení horninového masivu Struktura a anizotropie kontinentální litosféry Struktura a vlastnosti zemské kůry Geodynamika v oblasti západních Čech Geofyzikální ústav AV ČR

9 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Seismický monitoring –Česká regionální síť (10 stanic) –Lokální síť WEBNET (21 stanic) –Mobilní síť (60 stanic) Teorie šíření seismických vln Modelování narušení horninového masivu Struktura a anizotropie kontinentální litosféry Struktura a vlastnosti zemské kůry Geodynamika v oblasti západních Čech Geofyzikální ústav AV ČR

10 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Vulkanické a magmatické procesy na zemi a terestrických planetách; Sedimentární záznamy klimatických změn a modelování cyklů skleníkových plynů; Dynamika procesů deskové tektoniky, studována metodami seismologie, petrologie, analogovým modelováním a analýzou sedimentárních záznamů; Petrofyzikální vlastnosti důležité např. pro úložiště radioaktivního odpadu; Monitorování geohazardu (např. u povrchových dolů). Geofyzikální ústav AV ČR

11 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Vulkanické a magmatické procesy na zemi a terestrických planetách; Sedimentární záznamy klimatických změn a modelování cyklů skleníkových plynů; Dynamika procesů deskové tektoniky, studována metodami seismologie, petrologie, analogovým modelováním a analýzou sedimentárních záznamů; Petrofyzikální vlastnosti důležité např. pro úložiště radioaktivního odpadu; Monitorování geohazardu (např. u povrchových dolů). Geofyzikální ústav AV ČR

12 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Vulkanické a magmatické procesy na zemi a terestrických planetách; Sedimentární záznamy klimatických změn a modelování cyklů skleníkových plynů; Dynamika procesů deskové tektoniky, studována metodami seismologie, petrologie, analogovým modelováním a analýzou sedimentárních záznamů; Petrofyzikální vlastnosti důležité např. pro úložiště radioaktivního odpadu; Monitorování geohazardu (např. u povrchových dolů). Geofyzikální ústav AV ČR migration rate 0.25 km/hour

13 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Vulkanické a magmatické procesy na zemi a terestrických planetách; Sedimentární záznamy klimatických změn a modelování cyklů skleníkových plynů; Dynamika procesů deskové tektoniky, studována metodami seismologie, petrologie, analogovým modelováním a analýzou sedimentárních záznamů; Petrofyzikální vlastnosti důležité např. pro úložiště radioaktivního odpadu; Monitorování geohazardu (např. u povrchových dolů). Geofyzikální ústav AV ČR (m s -1 )

14 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Vulkanické a magmatické procesy na zemi a terestrických planetách; Sedimentární záznamy klimatických změn a modelování cyklů skleníkových plynů; Dynamika procesů deskové tektoniky, studována metodami seismologie, petrologie, analogovým modelováním a analýzou sedimentárních záznamů; Petrofyzikální vlastnosti důležité např. pro úložiště radioaktivního odpadu; Monitorování geohazardu (např. u povrchových dolů). Geofyzikální ústav AV ČR

15 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Geomagnetická observatoř Budkov Opakovaná terénní měření geomagnetického pole Předpovědi geomagnetické aktivity a kosmické počasí Elektromagnetické studie (terénní měření, teoretické řešení inverzních problémů) Modelování geodynama Magnetizmus hornin a životní prostředí Geofyzikální ústav AV ČR

16 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Geomagnetická observatoř Budkov Opakovaná terénní měření geomagnetického pole Předpovědi geomagnetické aktivity a kosmické počasí Elektromagnetické studie (terénní měření, teoretické řešení inverzních problémů) Modelování geodynama Magnetizmus hornin a životní prostředí Geofyzikální ústav AV ČR Input quantities of the neural network, consisting of both CME and X-ray flare data described in Section 3.1, (l.h.s. of figure), architecture of the neural network, and the output quantity, the forecast C9 index

17 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Geomagnetická observatoř Budkov Opakovaná terénní měření geomagnetického pole Předpovědi geomagnetické aktivity a kosmické počasí Elektromagnetické studie (terénní měření, teoretické řešení inverzních problémů) Modelování geodynama Magnetizmus hornin a životní prostředí Geofyzikální ústav AV ČR

18 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Geomagnetická observatoř Budkov Opakovaná terénní měření geomagnetického pole Předpovědi geomagnetické aktivity a kosmické počasí Elektromagnetické studie (terénní měření, teoretické řešení inverzních problémů) Modelování geodynama Magnetizmus hornin a životní prostředí Geofyzikální ústav AV ČR

19 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Geomagnetická observatoř Budkov Opakovaná terénní měření geomagnetického pole Předpovědi geomagnetické aktivity a kosmické počasí Elektromagnetické studie (terénní měření, teoretické řešení inverzních problémů) Modelování geodynama Magnetizmus hornin a životní prostředí Geofyzikální ústav AV ČR

20 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Měření teploty ve vrtech (2-3 km) –Impaktní struktura Chicxulub, Yucatan, Mexico Měření termofyzikálních vlastností hornin –Simulace dynamiky permafrostu a uhlovodíků v arktické Kanadě Modelování tepelného toku v zemské kůře –Rekonstrukce historie povrchové teploty Dlouhodobé monitorování teploty hornin a půd –Vazby mezi teplotou vzduchu, různých povrchů a půdy/horniny Geofyzikální ústav AV ČR

21 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Měření teploty ve vrtech (2-3 km) –Impaktní struktura Chicxulub, Yucatan, Mexico Měření termofyzikálních vlastností hornin –Simulace dynamiky permafrostu a uhlovodíků v arktické Kanadě Modelování tepelného toku v zemské kůře –Rekonstrukce historie povrchové teploty Dlouhodobé monitorování teploty hornin a půd –Vazby mezi teplotou vzduchu, různých povrchů a půdy/horniny Geofyzikální ústav AV ČR

22 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Měření teploty ve vrtech (2-3 km) –Impaktní struktura Chicxulub, Yucatan, Mexico Měření termofyzikálních vlastností hornin –Simulace dynamiky permafrostu a uhlovodíků v arktické Kanadě Modelování tepelného toku v zemské kůře –Rekonstrukce historie povrchové teploty Dlouhodobé monitorování teploty hornin a půd –Vazby mezi teplotou vzduchu, různých povrchů a půdy/horniny Geofyzikální ústav AV ČR

23 Seismické oddělení Oddělení tektoniky a geodynamiky Geomagnetické oddělení Geotermické oddělení Měření teploty ve vrtech (2-3 km) –Impaktní struktura Chicxulub, Yucatan, Mexico Měření termofyzikálních vlastností hornin –Simulace dynamiky permafrostu a uhlovodíků v arktické Kanadě Modelování tepelného toku v zemské kůře –Rekonstrukce historie povrchové teploty Dlouhodobé monitorování teploty hornin a půd –Vazby mezi teplotou vzduchu, různých povrchů a půdy/horniny Geofyzikální ústav AV ČR

24 DEPARTMENT of GEOMAGNETISM Děkujeme za pozornost Geofyzikální ústav AV ČR


Stáhnout ppt "Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.. Obecné informace  Vznikl jako pracoviště ČSAV r. 1953  Je přímým pokračovatelem Státního ústavu geofyzikálního, založeného."

Podobné prezentace


Reklamy Google