Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_10."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_10 UPOMÍNKY Téma sady:Písemná a elektronická komunikace Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník Datum vytvoření:duben 2013 Anotace:Upomínky, dlužník, věřitel, výzva k zaplacení dluhu Metodický obsah:Výklad učiva, ukázky, osvojení, samostatná práce

2 Kdy napsat upomínky? Kupující nezaplatí včas dohodnutou cenu. Kupující se stává dlužníkem a prodávající je věřitelem k vymáhání dluhu. Věřitel zasílá upomínku (výzvu k zaplacení dluhu) – doporučeně s dodejkou.

3 Obsah upomínky (výzvy k zaplacení dluhu) V upomínce je nutno uvést: číslo a datum nezaplacené faktury, částku této faktury, termín její splatnosti, novou lhůtu splatnosti, žádost o uznání dluhu, případně splátkový kalendář, upozornění na úrok z prodlení za každý den prodlení, upozornění na soudní vymáhání nezaplacené faktury a náklady s tím spojené.

4 Forma upomínky – formulář Ukázka formuláře: Kontrolou účetních zápisů jsme zjistili, že jste dodnes neuhradili naši fakturu čís. ………………………… v částce Kč …………………………... za……………………............................................................................. splatnou dne …………………… Prosíme/žádáme, abyste naši pohledávku uhradili nejpozději do …………………………………………….., případně nám v této době sdělili, kdy a jak jste ji uhradili.

5 Forma upomínky - dopis Pokyn pro nalezení vzoru upomínky: Učebnice: Štiková, S.: Obchodní korespondence, vydalo nakladatelství Ing. Stanislava Štiková – KORESPONDENCE, Plzeň, 2003, ISBN neuvedeno, strana 110

6 Zdvořilostní fráze pro úvod Již před týdnem byla splatná naše faktura čís. …, doposud jsme ale nedostali její úhradu. Naši poslední zásilku hraček jste přijali bez námitek, avšak do dnešního dne jste ji neuhradili. Upozorňujeme Vás, že jste nám dosud neuhradili částku Kč … za dodané zboží podle faktury čís. … Jistě jen pro velké množství jiné práce jste zatím nezaplatili za údržbářské práce ve Vašich provozovnách … Při kontrole účetnictví jsme zjistili, že jste nám dosud nezaplatili za dodávku materiálů podle faktury čís. …

7 Zdvořilostní fráze pro podstatu upomínky Žádáme Vás, abyste zjistili/ověřili, zda jste při úhradě faktury nepřevedli částku faktury na nesprávný účet. Protože svým jednáním přivádíte i nás do platební neschopnosti, očekáváme, že se Váš přístup k úhradám faktur zlepší. Sdělte nám prosím datum, kdy byla platba provedena a číslo účtu, na který jste ji převedli, abychom mohli tuto nemilou záležitost uzavřít.

8 Zdvořilostní fráze v závěru upomínky Věříme, že naši pohledávku za minulou dodávku uhradíte obratem, nejpozději však do pěti dnů. Věříme, že v budoucnu se Vaše obchodní jednání bude opět vyznačovat přesným plněním závazků. Žádáme Vás, abyste nás neprodleně informovali, jak jste provedli platbu za naši fakturu čís. …na Kč … Částku faktury i s 3procentním úrokem z prodlení uhraďte co nejdříve na náš účet u pobočky … banky v …

9 Zadání úlohy k procvičování Údržbářské práce Podnik služeb ve vašem městě provedl v administrativní budově firmy (obchodní jméno stanovte sami) údržbářské práce při rozvodu tepla. Podle faktury č. 484/2013 měla být úhrada za tyto práce provedena do konce minulého měsíce. Dne 10. dalšího měsíce upomíná proto dodavatel odběratele, aby ihned zaplatil dlužnou částku.

10 Prameny a literatura Prameny a literatura: Štiková, S.: Obchodní korespondence, vydalo nakladatelství Ing. Stanislava Štiková – KORESPONDENCE, Plzeň, 2003, ISBN neuvedeno Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_10."

Podobné prezentace


Reklamy Google