Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr smluv JUDr. Vít Šťastný vedoucí oddělení civilně-správní legislativy; odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra Plzeň 26. března.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr smluv JUDr. Vít Šťastný vedoucí oddělení civilně-správní legislativy; odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra Plzeň 26. března."— Transkript prezentace:

1 Registr smluv JUDr. Vít Šťastný vedoucí oddělení civilně-správní legislativy; odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra Plzeň 26. března 2015

2 Stávající stav Povinnost veřejného zadavatele uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků, jejichž hodnota převyšuje 500.000 Kč bez DPH. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/technicke-sluzby-horni-slavkov-s-r-o_1326/porizeni-svozoveho-vozu-pro-ts-horni-slavkov_7801/

3 Stávající stav Elektronické tržiště veřejné správy Plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě Zveřejňování nabídkových cen, údajů z uzavřených smluv apod. https://www.tendermarket.cz/dodavatel/verejne/zverejneneVysledkyVz.seam?cid= 256977

4 Priorita vlády Programové prohlášení vlády Část 9 – Demokratický právní stát 9.7 – Rekonstrukce státu a opatření proti korupci Předložíme zákon o centrálním registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit, zveřejnění se nebude týkat citlivých dat (osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Tento registr bude dostupný na internetu.

5 Projednání ve výborech Sněmovny Jedná se o poslanecký návrh zákona (sněmovní tisk 42). Zmíněný poslanecký návrh zákona se nachází mezi prvým a druhým čtením v Poslanecké sněmovně. V období od března do června 2014 byl projednáván v několika jejích výborech (hospodářský výbor, kontrolní výbor, ústavně-právní výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj), a to často opakovaně. Ve výborech zazněla řada námětů na úpravy návrhu.

6 Koordinační úloha Ministerstva vnitra Ministerstvo vnitra bylo požádáno, aby legislativně-technicky koordinovalo pozměňovací návrhy a úpravy textu, které vzejdou z politického zadání. V návaznosti na to bylo připraveno několik variant komplexního pozměňovacího návrhu, které projednávala i koaliční rada.

7 Pracovní skupina Byla zřízena poslanecká pracovní skupina, do její činnosti byli zapojeni také zástupci Ministerstva vnitra a Rekonstrukce státu. Dohoda nad zněním komplexního pozměňovacího návrhu a žádost o zpracování dopadové studie.

8 Navrhované znění - Registr smluv Má být utvořen (centrální) elektronický registr smluv, v němž bude povinné uveřejňovat písemné soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené státem nebo územními samosprávnými celky nebo určitými právnickými osobami spojenými se státem nebo územními samosprávnými celky.

9 Navrhované znění - Registr smluv Smlouva bude účinná pouze po uveřejnění této smlouvy a metadat v registru smluv, jinak bude po 3 měsících zrušena od počátku. Předpokládá se možnost oprav smluv a výjimky z tohoto pravidla.

10 Dopadová studie V návaznosti na schválení komplexního pozměňovacího návrhu poslaneckou pracovní skupinou Ministerstvo vnitra oslovilo ostatní ústřední správní úřady a jiné orgány veřejné moci, aby provedly zhodnocení dopadů, které má komplexní pozměňovací návrh v jejich působnosti. Formulář a parametry dopadové studie diskutovány s Rekonstrukcí státu.

11 Dopadová studie Stanoviska ústředních správních úřadů a jiných orgánů byla Ministerstvu vnitra zaslána do 15. února 2015. Dopadová studie byla vypracována koncem února 2015 a následně byla projednána koaliční radou.

12 Dopadová studie Z reakcí připomínkových míst vyplývá, že jako rizikové jsou v komplexním pozměňovacím návrhu vnímány především následující záležitosti: 1) navázání účinnosti smlouvy na její uveřejnění a existence sankce zrušení smlouvy při jejím neuveřejnění; 2) navázání rozsahu uveřejňovací povinnosti na zákon o svobodném přístupu k informacím, resp. obecná problematika rozsahu údajů uveřejňovaných v registru smluv; 3) duplicity při uveřejňování existující mezi zákonem o registru smluv a některými jinými zákony.

13 Dopadová studie Některé úpravy návrhu vycházející z projednání dopadové studie v koaliční radě 9. a 25. března 2015 (I.): finanční limit zakládající výluku z uveřejňování smluv je stanoven přímo v zákoně, a to pro smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší; stanoven dvouletý odklad uplatňování zákona pro smlouvu, jestliže alespoň jednou její stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, nebo „její“ právnická osoba.

14 Dopadová studie Některé úpravy návrhu vycházející z projednání dopadové studie v koaliční radě 9. a 25. března 2015 (II.): sankce neúčinnosti a zrušení smlouvy při neuveřejnění bude aplikována až po skončení jednoletého přechodného období; upravena problematika duplicit s jinými zákony upravujícími uveřejňování smluv nebo údajů ze smluv (uveřejnění smlouvy v registru smluv znamená splnění povinnosti uveřejnit ji podle jiného zákona, přičemž případné sankce za neuveřejnění smlouvy podle jiného zákona tím nejsou dotčeny).

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Registr smluv JUDr. Vít Šťastný vedoucí oddělení civilně-správní legislativy; odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra Plzeň 26. března."

Podobné prezentace


Reklamy Google