Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje Seminář Greenway Jizera 2008, 20.11.2008, Mladá Boleslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje Seminář Greenway Jizera 2008, 20.11.2008, Mladá Boleslav."— Transkript prezentace:

1 1 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje Seminář Greenway Jizera 2008, 20.11.2008, Mladá Boleslav

2 2 Generel - funkce Generel slouží obcím, městům, svazkům obcí, místním akčním skupinám a ostatním subjektům v kraji pro potřeby souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky a potřebu její koordinace v rámci kraje i v návaznosti na okolní kraje. Sjednocuje základní dokumenty, které se více či méně zabývají cyklistikou, a tvoří strategický podklad pro rozvoj cyklistické dopravy.

3 3 Generel - funkce Slouží jako komplexní podklad pro rozvoj a zkvalitnění sítě cyklotras na území Středočeského kraje Obsahuje analýzu aktuálního stavu sítě cyklistických tras a cyklostezek v kraji. Navrhuje krátkodobá i dlouhodobá řešení vedoucí k rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky na celém území Středočeského kraje s ohledem na programovací období 2007-2013.

4 4 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - aktualizace Duben 2007 - srpen 2008 Dotazníkem s 11 otázkami osloveny všechny obce ve Středočeském kraji Odpovědi zaslalo 140 obcí a 14 mikroregionů a svazků obcí. Získány informace o stávajícím stavu a záměrech cca 25 % obcí ve Středočeském kraji. Koncept dokumentu byl vyvěšen na stránkách kraje a opět byly osloveny všechny obce, aby se účastnily připomínkovacího řízení. Nově se ozvalo 75 subjektů, jejich připomínky byly dořešeny k jejich spokojenosti.

5 5 Generel - vývoj 1. verze v roce 2003 – průzkum tras, zavedení do GIS, analýza pokrytí území, návrhy nových cyklotras (Pražské kolo) a cyklostezek, informace o mezinárodních projektech (Eurovelo, Bypad). Zpracovatel: CityPlan spol. s r.o. Aktualizace v letech 2007 – 2008 – průzkum tras proveden podle metodiky CDV, nově zařazena charakteristika a definování současných potřeb cyklistické dopravy, návrhová část rozšířena o specifické cíle a priority Středočeského kraje, zdroje financování a procesní část, přidán metodický návod k plánování a výstavbě cyklistických komunikací a modelové příklady. Zpracovatel: Sdružením organizací CityPlan spol. s r.o. a Fakulta dopravní ČVUT.

6 6 Analýza - Charakteristika a definování současných potřeb cyklistické dopravy Dojížďka do zaměstnání, za nákupem, do škol, Rekreace a poznávací jednodenní jízdy, Jízdy rodin s dětmi, Dálkové, vícedenní a etapové jízdy, Terénní cyklistika, Závodní silniční cyklistika, Technické cyklistické disciplíny

7 7 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY 20032008rozdíl I. třída 220218-2 II. třída 394333-61 III. třída 46456399 IV. třída 132927521423 Celkem240738661459 Výsledky průzkumu 2003 Délka cyklotras v km

8 8 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY 20032008rozdíl I. třída 220218-2 II. třída 394333-61 III. třída 46456399 IV. třída 132927521423 Celkem240738661459 Výsledky průzkumu 2008 Délka cyklotras v km

9 9 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY Severovýchodní část Středočeského kraje Cyklotrasy v roce 2003

10 10 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY Severovýchodní část Středočeského kraje Cyklotrasy v roce 2008

11 11 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY všechny trasy trasy mimo silnice I., II., a III. třídy Typy povrchu

12 12 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY Vedení cyklotras 12% 51% 36% 1% 0,3% I. třída II. třída III. třída Místní nebo účelová Cyklostezka

13 13 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY 1/3 cyklotras vede částečně po silnicích s vysokou intenzitou motorové dopravy. Hlavní deficit: vedení tras po silnicích neřeší podporu bezpečné cyklistické dopravy Střet cyklotras s motorovou dopravou

14 14 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOTRASY 1/3 cyklotras vede částečně po silnicích s vysokou intenzitou motorové dopravy. Hlavní deficit: vedení tras po silnicích neřeší podporu bezpečné cyklistické dopravy Střet cyklotras s motorovou dopravou

15 15 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOSTEZKY Délka cyklostezek 104,2 km (z toho po 58,5 km vede nějaká cyklotrasa) Cyklostezky tvoří 1,4 % délky cyklotras. Převládající část cyklistických komunikací je tedy ryze formálních, sestávajících z dopravního značení a vyznačení v mapě.

16 16 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOSTEZKY Cyklostezky v severovýchodní části Středočeského kraje

17 17 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOSTEZKY

18 18 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – analýza CYKLOSTEZKY

19 19 Návrhy obcí a dalších subjektů 937 km cyklostezek 3802 km cyklotras 115 km terénních tras 8 km tras pro in line bruslení

20 20 Návrhy dopravně obslužných cyklostezek

21 21 Návrhy dopravně obslužných cyklostezek

22 22 Návrhy dopravně obslužných cyklostezek Severovýchodní část Středočeského kraje

23 23 Návrhová část - podklady Poznatky z analýzy Návrhy a připomínky obcí, regionů a dalších zainteresovaných Národní strategie cyklistické dopravy Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Společný regionální operační program Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji Cyklistika pro města Rozvoj cyklistické dopravy v České republice I. a II. díl Zákony, TP, normy

24 24 Návrhová část - podklady Poznatky z evropského projektu BYPAD-Platform (Bicycle Policy Audit = audit cyklistické politiky), který byl vyvinut na základě zkušeností se zaváděním cyklodopravy v západní Evropě. Cílem projektu bylo přenést maximální informace o různých možnostech podpory cyklistické dopravy na regionální úroveň a doporučit jednotlivým krajům zásady pro plánovací a rozhodovací proces v souvislosti s cyklistickou dopravou. Projekt byl současně realizován v 15 státech EU.

25 25 Návrhová část - strategie Priorita 1. Rozvoj cyklistické dopravy CÍL 1.1. Podpora budování cyklostezek v obcích a krajině 1.1.1. Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek v obci a krajině 1.1.2. Realizace opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcí pozemních komunikací, které patří kraji i obcím 1.1.3. Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek 1.1.4. Úprava víceúčelových komunikací ve prospěch cyklistiky CÍL 1.2. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému 1.2.1. Podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS 1.2.2. Podpora vzniku bezpečných cyklistických zařízení sloužící pravidelné dojížďce

26 26 Návrhová část - strategie Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky v kraji CÍL 2.1. Komplexní prezentace cykloturistiky 2.1.1. Zajištění souhrnné prezentace kraje v oblasti cykloturistiky CÍL 2.2. Podpora prioritní sítě dálkových cyklistických tras na území kraje 2.2.1. Podpora projektové přípravy páteřní sítě dálkových cyklotras na území kraje 2.2.2. Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových cyklotrasách CÍL 2.3. Podpora budování regionálních a místních cyklotras a související infrastruktury 2.3.1. Podpora aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky, terénní cyklistiky a in-line bruslení 2.3.2. Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras a stezek, bezpečného vybavení a vodorovného značení

27 27 Návrhová část - strategie Priorita 3. Koordinace a partnerství Cíl 3.1 Koordinace aktivit kolem cyklistické dopravy a cykloturistiky 3.1.1. Zpracování průzkumů, analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy a cykloturistiky na území kraje 3.1.2. Aktualizovat a doplňovat databázi sítě cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS Cíl 3.2 Poradenství a propagace 3.2.1 Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky 3.2.2 Propagační akce na podporu cyklodopravy a cykloturistiky. 3.2.3.Poradenské a konzultační služby

28 28 Krajský cyklokoordinátor jmenovaný či pověřený, který by měl na starosti koordinaci plnění priorit, cílů a opatření dle schváleného Generelu. Krajský cyklokoordinátor by měl realizovat politiku podpory každodenní cyklistické dopravy a vytváření reálných podmínek pro její bezpečné provozování s cílem přejít od extenzivního přístupu cyklotras k bezpečným cyklostezkám pro denní použití podle jasných vzorů sousedních zemí a mělo by to být jeho hlavní pracovní náplní a pověřením. musí spolupracovat s jednotlivými obcemi a mikroregiony a zajišťovat tak široký rozsah aktivit, metodických a koordinačních činností s cílem realizovat a podporovat priority jednotlivých obcí v souladu s programem kraje. Krajský koordinátor musí mít přehled o záměrech jednotlivých obcí a sdružení v oblasti cyklistiky a usměrňovat jejich projekty tak, aby na sebe logicky navazovaly, tam kde je to třeba. V rámci organizační struktury Krajského úřadu může jít o stávající pozici referenta odboru, kterému je přidána další pracovní povinnost a kompetence. Měl by mít pravomoc předávat tyto informace a schválené závěry z pracovní skupiny vedoucím jednotlivých odborů, náměstkům a hejtmanovi kraje.

29 29 Návrhová část – financování Krajský grant – Výběrové dotační řízení. Od roku 2005 každoročně PD na cyklostezky Nový dotační titul 40 – 60 mil. kč každoročně z rozpočtu kraje

30 30 Návrhová část – priority financování 1. Dopravně-obslužní cyklostezky 2a. Hlavní páteřní trasy 2b. Ostatní páteřní trasy 3. Ostatní turistické trasy

31 31 1. Dopravně-obslužné cyklostezky Priorita dopravně-obslužných cyklostezek je dána potřebou zabezpečit celoroční bezpečné propojení obyvatel a sídel v každodenním rytmu. To však neznamená, že všechny dopravně obslužné cyklostezky jsou stejného významu a že všechny mají mít prioritu vyšší než páteřní cyklostezky. Vyšší prioritu mají pouze ty, které jsou užívány denně min. 10 osobami, tj. je po nich vedeno 20 jízd v pracovním dni. Poptávku po cyklistické stezce jako dopravně-obslužní je třeba řešit samostatně pro každou cyklostezku (soustavu cyklostezek) při zdůvodnění záměru. Minimální požadavky: - bezpečná komunikace, sjízdná i při horším počasí a snížené viditelnosti - co nejkratší spojení bez ztracených spádů - minimalizovat kontakt s motorovou dopravou, nepřehledné úseky nebo prudká klesání.

32 32 2a. Hlavní páteřní trasy (Eurovelo 4&7) Minimální požadavky: - cyklostezka - trasa bez prudkých klesání/stoupání - trasa bez bariér (schody a úzké profily) - šířka 3 m - zpevněný povrch - kvalitní značení - informace o okolní krajině - možnost občerstvení, ubytování, opravy jízdních kol - možnost ubytování – tábořiště, kempy, penziony - bezpečné napojení na železniční dopravu

33 33 2b. Ostatní páteřní trasy Pražské kolo, Sázavská, Pražská, Jizerská, Praha – Berlin, Kladenská, GW Berounka Střela, Vltavská jižní, Velké středočeské kolo Minimální požadavky: - cyklostezka nebo cyklotrasa separovaná od automobilové dopravy - s minimálním převýšením, trasa bez prudkých klesání a stoupání - trasa bez bariér (schody, úzké profily) - průjezdná v celé délce pro cyklistu s přívěsným vozíkem na přepravu dětí v předškolním věku - děti ve školním věku - dálkové cykloturisty s bagáží - kvalitní značení - informace o okolní krajině, přírodě a památkách - možnost občerstvení – odpočívadla s lavičkami a stolkem

34 34 2b. Ostatní páteřní trasy Pražské kolo, Sázavská, Pražská, Jizerská, Praha – Berlin, Kladenská, GW Berounka Střela, Vltavská jižní, Velké středočeské kolo Minimální požadavky: - cyklostezka nebo cyklotrasa separovaná od automobilové dopravy - s minimálním převýšením, trasa bez prudkých klesání a stoupání - trasa bez bariér (schody, úzké profily) - průjezdná v celé délce pro cyklistu s přívěsným vozíkem na přepravu dětí v předškolním věku - děti ve školním věku - dálkové cykloturisty s bagáží - kvalitní značení - informace o okolní krajině, přírodě a památkách - možnost občerstvení – odpočívadla s lavičkami a stolkem

35 35 Usnesení č. 19-28/2008/ZK ze dne 10.10.2008 Zastupitelstvo Středočeského kraje I. b e r e n a v ě d o m í informaci o dokončení Aktualizace Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje II. s c h v a l u j e dokončenou Aktualizaci Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje HLASOVÁNÍ:PRO: 58PROTI: 0ZDRŽELI SE: 0 NÁVRH BYL PŘIJAT. Důvodová zpráva: Aktualizace Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (dále jen Generel) popisuje a analyzuje aktuální stav sítě cyklistických tras a cyklostezek v kraji a navrhuje opatření vedoucích k rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky na celém území Středočeského kraje s ohledem na programové období 2007 - 2013. Aktualizace Generelu byla zpracovávána v období od dubna 2007 do srpna 2008 Sdružením organizací City Plan spol. s r.o. a Fakulta dopravní ČVUT. Do Generelu byly zahrnuty návrhy a rozvojové plány v oblasti cyklodopravy a rekreační cyklistiky 155 obcí a měst ve Středočeském kraji. Schválení Aktualizace Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje podpoří obce, svazky obcí, místní akční skupiny a ostatních subjekty v kraji při jejich rozvojových aktivitách v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklistiky. Bude vyjádřena podpora Kraje cyklistice jako zdravému, operativnímu, úspornému a k životnímu prostředí přátelskému způsobu dopravy i jako aktivitě vhodné pro odpočinek a relaxaci s významným přínosem pro rozvoj cestovního ruchu.

36 36 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje ke stažení na webu www.kr-stredocesky.cz:


Stáhnout ppt "1 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje Seminář Greenway Jizera 2008, 20.11.2008, Mladá Boleslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google