Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit zdravotnické dokumentace jako nástroj řízení bezpečnosti pacientů Ing. Gabriela Franková foto: Marie Psotková, Jana Gojová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit zdravotnické dokumentace jako nástroj řízení bezpečnosti pacientů Ing. Gabriela Franková foto: Marie Psotková, Jana Gojová."— Transkript prezentace:

1 Audit zdravotnické dokumentace jako nástroj řízení bezpečnosti pacientů Ing. Gabriela Franková foto: Marie Psotková, Jana Gojová

2 Současné požadavky na SMJ Základním pilířem všech SMJ je „spokojený zákazník“ - člověk, pacient. Se zvyšujícími se dopady „moderního světa“ rostou požadavky na kvalitu. Nároky na řídící a kontrolní procesy jsou úměrné složitosti systému. Pouhé bazální systémy pro řízení kvality jsou již překonány. Trend - TQM a bezpečnostní a etické nadstavby manažerských systémů.

3 Člověk musí být smyslem každého SMJ

4 Rozvoj úzké specializace v medicíně vyžaduje funkční mezioborovou spolupráci a plynulou návaznost poskytované péče. Poskytovat komplexní, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči není možné bez zajištění komplexních, srozumitelných, informací, předávaných správnému člověku, na správném místě, správným způsobem, ve správném čase. Kvalitní zdravotnická dokumentace

5 Požadavky SAK ČR Z celkového počtu 5O akreditačních standardů se téměř 50% zabývá kvalitou informací a vedení zdravotnické dokumentace.

6 Naše strategie

7 Jak na kvalitu ve FN Ostrava Akreditace nemocnice součástí strategie „Jedinou jistotou je neustálá změna“ Změna = riziko = nutnost řízení rizik Nekvalitní informace = velké riziko = ZD –Kvalita, bezpečnost a kontinuita péče –Právní bezpečnost FNO –Vzor pro zdravotnický „dorost“ Počet lůžek 1.500 Počet hospitalizací/rok 46.000 Počet ambulantních ošetření 600.000

8 Krok za krokem

9 Provedení procesního auditu s cílem analyzovat stav vedení ZD. Auditní tým - zaměstnanec úseku manažera jakosti, lékař, sestra Závěry: –Nejednotná dokumentace, zvyková práva ZP –Složitá orientace –Chybějící data, identifikace osob, podpisy, –Špatná čitelnost

10 zavedení jednotné ZD a systému pro cyklické audity zdravotnické dokumentace (otevřené, uzavřené, ambulantní). Opatření

11 Fáze I. Zpracování a vydání předpisu pro vedení ZD (SAK, legislativa) –Pozitiva - jednotné formuláře předzpracování povinných údajů – urychlení rychlejší a lepší orientace – např. konzília jednodušší a časově méně náročný audit vyšší podniková kultura – vizitka FNO –Negativa odpor zdravotnických pracovišť nutnost zvýšených argumentačních aktivit – zbytečná byrokracie

12 Fáze II Fáze II. Sestavení jednotného kontrolního listu Vyškolení týmů interních auditorů – lékař, sestra, zaměstnanec úseku manažera jakosti –Z každého ZP minimálně 1 lékař a 1 sestra –Provádění křížových auditů –Základem filosofie edukace v rámci ZP –Zaměstnanec ÚMJ - „dozor“, výcvik, metodika –Týdenní cyklus auditů

13 Rozsah auditu

14 Formální stránka ZD Včasnost a rozsah provedení příjmu: –Anamnéza a fyzikální vyšetření dle oborů, –Bolest, výživový stav pacienta, plán péče Průběh péče – povinné vizity, epikríza, plnění plánu ošetřovatelské péče, standardy péče Rozsah informovanosti – IS, edukační list Rozsah a průběh chirurgické a anestez. péče Příprava a průběh překladu a propuštění Farmakoterapie, imobilizace

15 Fáze III. Závěry interních auditů presentovány a komentovány v rámci sborů přednostů a VS, zprávy distribuovány: –přednosta/primář, vrchní sestra, NLP, NOP, Ř Zafixování změny – vedení ZD zohledněno jako parametr motivačního systému zdravotnických zaměstnanců. Hodnocení jednou za 6 měsíců –Možnost vedení časových přehledů o zlepšování dle ZP

16 Předpoklad úspěchu Vhodná volba auditorů, Udržování kvalifikace auditorů, Nutnost důsledného vyžadování nápravných opatření – práce se závěry IA, Nutnost opakovaného provádění auditů – „udržování provozní teploty zaměstnanců“ Vysvětlovat, vysvětlovat...

17 Závěrem

18 Lékař je člověk, který koná dobro. A protože často zapomíná na sebe, je třeba mu to jeho vlastní dobro občas vnutit.

19 Děkuji Vám za pozornost a přeji TOP kvalitu, především ve Vašem osobním životě.


Stáhnout ppt "Audit zdravotnické dokumentace jako nástroj řízení bezpečnosti pacientů Ing. Gabriela Franková foto: Marie Psotková, Jana Gojová."

Podobné prezentace


Reklamy Google