Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WaterRisk.cz strana 1 /20 WaterRisk Registrační číslo: 2B06039 Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WaterRisk.cz strana 1 /20 WaterRisk Registrační číslo: 2B06039 Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou Národní."— Transkript prezentace:

1 WaterRisk.cz strana 1 /20 WaterRisk Registrační číslo: 2B06039 Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou Národní program výzkumu II, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav vodního hospodářství obcí Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

2 WaterRisk.cz strana 2 /20 Obsah prezentace Trendy, legislativní změny Základní údaje o projektu WaterRisk Používané metodické postupy Aplikace v praxi

3 WaterRisk.cz strana 3 /20 Revize Směrnice Rady 98/83/EC (DWD)  Pilotní projekt EC a WHO - trvání 1 rok „Podpora pro vývoj rámcové metodiky implementace plánů pro zajištění bezpečnosti vody v Evropské unii“  Deset doporučení expertů EC: 1) Přistoupit k revizi současné Směrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a zavést do ní přístup založený na tvorbě plánů pro zajištění bezpečnosti vody (WSP), nebo podobný princip, v rámci širšího holistického kontextu rámce pro bezpečnou pitnou vodu. celý text na www.WaterRisk.cz – český překlad s komentářem

4 WaterRisk.cz strana 4 /20 WaterRisk – 2B06039 – Identifikační údaje Název: Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou Akronym: WaterRisk Poskytovatel: Národní program výzkumu II, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Registrační číslo: 2B06039 Doba řešení: 1.7.2006 - 30.6.2010 Cíl projektu: Metodika pro identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik při výrobě a distribuci pitné vody.Její součástí bude i způsob implementace této metodiky v ČR a návrh potřebných legislativních změn.

5 WaterRisk.cz strana 5 /20 WaterRisk – 2B06039 – Struktura Metodika analýzy rizik jednotlivých základních části SZV ob zdroje až po spotřebitele Metodika implementace a používání metody analýzy rizik a metody kontrolních kritických bodů (HACCP) při výrobě a distribuci pitné vod speciální pozornost také malým (jednoduchým) systémům Testovaní na konkrétních vodárenských systémech Odborná monografie, veřejné webové stránky projektu a prezentace výsledků projektu vývoj SW aplikace

6 WaterRisk.cz strana 6 /20 WaterRisk – 2B06039 – Partneři Vysoké učení technické v Brně Státní zdravotní ústav, Odborná skupina hygieny vody Vodárenská akciová společnost, a.s. Návaznost na COST C19 TECHNEAU WA4

7 WaterRisk.cz strana 7 /20 WaterRisk – 2B06039 – Harmonogram prací Doba řešení: 1.7.2006 - 30.6.2010

8 WaterRisk.cz strana 8 /20 Základní principy metodiky RA  Metodika → SW  Otevřený systém  Nedostatek vstupních dat pro kvantitativní analýzu → FMECA  DSS → Koncový uživatel = odborník  Aplikace pravidla 80/20  Postup od předběžné analýzy k hloubkové –Metoda první volby = kontrolní seznam –Následně metody podrobné  Rozlišení jednoduchých a komplexních systémů  Interpretace výsledků v kontextu –Scénář –Nejistoty –Čas

9 WaterRisk.cz strana 9 /20 Rámec analýzy rizika SZV Databáze prvků systému Vstupní informace Katalog nežádoucích stavů Katalog nebezpečí a rizikových faktorů (RIF) Koncový uživatel Analýza četností Analýza následků Nežádoucí stavR = P x C Identifikace nebezpečí Odhadování rizika RIF Zranitelnost systému Databáze nápravných opatření

10 WaterRisk.cz strana 10 /20 Identifikace nebezpečí … screening Kód Název nebezpečíPopis nebezpečíMožné následky 1.01Přívalový déšť Prudká přívalová srážka vysoké intenzity zhoršení kvality surové vody; zatopení a/nebo zanesení objektů; zatékání dešťové vody do konstrukcí; mechanické poškození 1.02Kyselé deštěchemická koroze nadzemních konstrukcí 1.03 Sníh, kroupy, led, námraza zamrzání vody; ledové nápěchy; mechanické poškození konstrukcí; zatékání do konstrukcí 1.04 Zásah bleskem, elektrický výboj elektrický zkrat; poškození telekomunikací; mechanické poškození objektů; přerušení dodávky el.en.; požár 1.05Silný vítr mechanické poškození objektů; přerušení dodávky el.en.; poškození telekomunikací 1.06Sucho Dlouhodobé období bez výrazných srážek snížení kapacity vodních zdrojů; 1.07Požár požár elektroinstalace; hoření chemikálií; lesní požár

11 WaterRisk.cz strana 11 /20 Rámec analýzy rizika SZV Databáze prvků systému Vstupní informace Katalog nežádoucích stavů Katalog nebezpečí a rizikových faktorů (RIF) Koncový uživatel Analýza četností Analýza následků Nežádoucí stavR = P x C Identifikace nebezpečí Odhadování rizika RIF Zranitelnost systému Databáze nápravných opatření

12 WaterRisk.cz strana 12 /20 3.1 Vodojem 3.1.1Akumulační komora 3.1.2Armaturní / manipulační komora 3.1.3Odvětrání 3.1.4Trubní vedení … 3.1.5Dávkování dezinfekce 3.1.6Čerpací agregát 3.1.7Manipulační zařízení … 3.1.8Ovládání, signalizace, telemetrie 3.1.9Měření a monitoring 3.1.10Kamerový a zabezpečovací systém 3.1.11Záložní zdroj el. energie 3.1.12Ukotvení (věžový VDJ) 3.1.13Základová konstrukce (věžový VDJ) 3.1.14Jiný … Databáze prvků SZV - ukázka Katalog nežádoucích stavů NS 01 porušení/destrukce stavební konstrukce akumulační nádrže vodojemu NS 02 zhoršení kvality vody v akumulační nádrži vodojemu NS 03 kontaminace vody v akumulační nádrži vodojemu NS 04 akumulace sedimentů na dně akumulační nádrže vodojemu NS 05 nedostatečná zásoba vody v nádrži

13 WaterRisk.cz strana 13 /20  Přívalový déšť  Podzemní voda  Zemětřesení, sesuvy půdy, poklesy terénu, sedání  Nedostatečná údržba  Nevhodný způsob provozování  ……. Nežádoucí stav – analýza četností NS 01 porušení/destrukce stavební konstrukce akumulační nádrže vodojemu STOP

14 WaterRisk.cz strana 14 /20 Nežádoucí stav – analýza četností

15 WaterRisk.cz strana 15 /20 Nežádoucí stav – analýza následků  Jednotně pro všechny NS  Následky –Zdravotní –Ekonomické –Sociálně ekonomické –Enviromentální

16 WaterRisk.cz strana 16 /20 Ohodnocení rizika nežádoucího stavu Riziko R = P x C

17 WaterRisk.cz strana 17 /20 Výstupy analýzy rizika  Pro každý nežádoucí stav –Pravděpodobnost vzniku –Následky –Nejistoty –Časová platnost analýzy Riziko NS s doprovodnou informací Návrh nápravných opatření

18 WaterRisk.cz strana 18 /20 Vyhodnocení rizik napříč systémem NS 03 NS 11NS 14NS 01 VDJ 1Rozvodná síť Vodovod Horní Lhota VDJ 2 Vodní zdroje Úprava vody Distribuční část pro technického ředitele pro pana generálního pro provoz

19 WaterRisk.cz strana 19 /20 Další postup  Vytipování problematických míst  Návrh nápravných opatření – bezprostřední řešení  Tvorba plánů zajištění bezpečnosti vody (WSP, HACCP) – dlouhodobé řešení

20 WaterRisk.cz strana 20 /20 Děkuji za pozornost Kontakt: rucka.j@fce.vutbr.cz WaterRisk – 2B06039 www.WaterRisk.cz


Stáhnout ppt "WaterRisk.cz strana 1 /20 WaterRisk Registrační číslo: 2B06039 Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google