Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum19. 8. 2012 NázevVY_52_INOVACE_15_přehradní nádrže Ročník4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum19. 8. 2012 NázevVY_52_INOVACE_15_přehradní nádrže Ročník4."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum19. 8. 2012 NázevVY_52_INOVACE_15_přehradní nádrže Ročník4. Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0835

2 Anotace: Materiál slouží k prezentaci učiva, k upevnění znalostí a orientace v mapě Žáci pracují s interaktivní tabulí nebo samostatně na počítači Nezbytnou pomůckou ke splnění zadaných úkolů je mapa ČR V závěru si žáci sami ověří své znalosti Přechod mezi jednotlivými snímky se děje kliknutím

3 Přehradní nádrže: Přehradní nádrž (přehrada) je vodní dílo, které vzniklo přehrazením vodního toku hrází. Tuto stavbu vybudoval člověk jako ochranu před povodněmi, pro výrobu elektrické energie, zásobování vodou. Přehradu a její okolí lze využít k rekreaci, vodním sportům, rybolovu. Přehrada Les království

4 Přehrady: na řece Vltavě: tzv. Vltavská kaskáda Lipno - je největší přehrada v ČR - její součástí je vodní elektrárna - je často využívána k rekreaci a vodním sportům Orlík - podle množství zadržované vody je to nejobjemnější přehrada ČR - její součástí je vodní elektrárna - leží na soutoku Vltavy a Otavy Slapy - její součástí je vodní elektrárna - je hojně využívána k rekreaci

5 Další významné přehrady: Želivka - je vybudována na řece Želivce - slouží jako zásobárna pitné vody pro Prahu Dalešice - leží na řece Jihlavě - největší přehrada na Moravě - její součástí je vodní elektrárna - je zásobárnou vody pro jadernou elektrárnu Dukovany Dlouhé Stráně - její součástí je vodní elektrárna, která je umístěna v podzemí - byla vybudována v Jeseníkách v nadm. výšce 1 350 m.n.m. - přečerpává vodu z Divoké Desné

6 Vodní elektrárna Elektrárna se obvykle nachází pod přehradní hrází; někdy je do ní rovnou vestavěna. Hráz přehrady bývá většinou tvořena litým betonem, v praxi se vyskytují i menší hráze sypané. Ocelovým potrubím je voda vedena k vodním turbínám. Nejvýkonnější vodní elektrárnou v ČR jsou Dlouhé Stráně. Nejvýkonnější vodní elektrárnou na světě jsou Tři soutěsky v Číně.

7 Průřez vodní elektrárnou A - hladina přehradní nádrže B - Budova elektrárny C - turbína, kolem ní rozváděcí kolo a pod ní odtokový kanál D - generátor na společné ose s turbínou E - česle a uzávěr F - přívodní kanál G - transformátor, napojující elektrárnu do rozvodné sítě H - odtok

8 výhody vodních elektráren Energie vodních toků se počítá k obnovitelným zdrojům - nelze ji vyčerpat. Zároveň její provoz minimálně znečišťuje okolí. Vodní elektrárny vyžadují minimální obsluhu i údržbu a lze je ovládat na dálku. Malé vodní elektrárny prakticky nevytvářejí zaplavenou plochu a jsou velice levné na provoz. Mohou startovat během několika sekund a dispečink je tak může používat jako špičkový zdroj k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie. Přehradní hráz dokáže zabránit i menším povodním, velké katastrofální povodně však ovlivňuje velmi málo. Přehradní jezera mohou sloužit i pro jiné další účely, zejména pro rekreační účely nebo jako zdroje pitné či užitkové vody čili pro vodohospodářské účely, často bývají vhodné i pro říční rybolov.

9 nevýhody U přehradních nádrží značná cena a čas výstavby a nutnost zatopení velkého území. Závislost na stabilním průtoku vody. Přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece, je nutno vybudovat systém plavebních komor resp. Zdymadel. Přehradní hráze a vyšší jezy brání tahu ryb, je nutno vybudovat systém cest pro ryby. Riziko havárie.

10 Vezmi si na pomoc mapu ČR a zakresli do mapy přehradní nádrže a očísluj je podle seznamu: 1. Lipno 2. Nechranice 3. Šance 4. Švihov 5. Nové Mlýny 6. Vranov 7. Orlík

11 A tady je řešení: 1. Lipno 2. Nechranice 3. Rozkoš 4. Švihov 5. Nové Mlýny 6. Vranov 7. Orlík 1 2 3 6 7 5 4

12 Vyber správná řešení: přehrada Lipno leží na Šumavě vodní nádrž Kružberk leží na řece Moravici nejvýkonnější vodní elektrárnou je Rožmberk je přehradní nádrž anone anone Orlík Dlouhé Stráně anone

13 Použité zdroje: TOMIA. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydroelectric_dam-letters.svg AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna TT, ČTK. www.televize.cz [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=p%C5%99ehrada%20les%20kr%C3%A1lovstv%C3%AD&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1 &resNum=17&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=bdpH99JGEHHA4Mg- S0xP40_4ieKvQYNZxDr2J0KjA8U&imgURL=http%3A//media.televize.cz/article/xixnfgw1pefk.jpg&pageURL=http%3A//ww w.televize.cz/clanky/prehrada-jako-hrad- 14998&imgX=350&imgY=312&imgSize=89&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FbdpH99JGEHHA4Mg- S0xP40_4ieKvQYNZxDr2J0KjA8U&thX=128&thY=114&qNoSite=p%C5%99ehrada%2Bles%2Bkr%C3%A1lovstv%C3%AD&site WWW=&sId=odIr5FX3wzubtRz6jLWJ HONZA GROH. http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Orl%C3%ADk [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Orlik-prehradni_hraz.jpg HYNEK MORAVEC. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Slapy [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slapy_prehrada_7179.JPG AUTOR NEUVEDEN. boubinsky-prales.cz [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=vodn%C3%AD%20n%C3%A1dr%C5%BE%20lipno&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&res Num=17&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dvodn%25C3%25AD%2Bn%25C3%25A1dr%25C5%25BE%2Blipno%26from%3 D39&resID=PnzA15r3m4VG-Cj4sjVBRk7jpMjmxZYQdFaRR4efWko&imgURL=http%3A//boubinsky-prales.cz/fotky/vylety- lipno.jpg&pageURL=http%3A//boubinsky-prales.cz/vylety- okoli.php&imgX=783&imgY=500&imgSize=80&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FPnzA15r3m4VG- Cj4sjVBRk7jpMjmxZYQdFaRR4efWko&thX=128&thY=81&qNoSite=vodn%C3%AD%2Bn%C3%A1dr%C5%BE%2Blipno&siteW WW=&sId=odIr5FX3wO6btjTwq0JH

14 TONYSUK. www.mrk.cz [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=vodn%C3%AD%20n%C3%A1dr%C5%BE%20%C5%BEelivka&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&re sNum=18&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DodIr5FX3wO6btjTwq0JH %26orientation%3D%26q%3Dvodn%25C3%25AD%2Bn%25C3%25A1dr%25C5%25BE%2B%25C5%25BEelivka%26from%3D19&resI D=bHqyG3pe8EO- TwmBKLtZsDJL5gReG9ET1aioX6SorNw&imgURL=http%3A//www.mrk.cz/Data/FotkyIco/7388.jpg&pageURL=http%3A//www.mrk.c z/fotky.php3%3Fid%3D7389&imgX=145&imgY=110&imgSize=4&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3FbHqyG3pe8EO- TwmBKLtZsDJL5gReG9ET1aioX6SorNw&thX=128&thY=97&qNoSite=vodn%C3%AD%2Bn%C3%A1dr%C5%BE%2B%C5%BEelivka&sit eWWW=&sId=odIr5FX3wxEa5Zg3hqmX CS:WIKIPEDISTA:Z.E.O. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Dale%C5%A1ice [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DalesicePowerStation.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.pampeliska.cz [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.pampeliska.cz/db- images/TC/TCZ061906_1.jpg PROFIMEDIA.CZ. www.novinky.cz [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/detail?q=t%C5%99i%20sout%C4%9Bsky&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=1&ref=http%3A//w ww.seznam.cz/&resID=0y8jloByi1bwv1YptHOOZZzXda6JuYdVh3MzoYPIaAA&imgURL=http%3A//media.novinky.cz/830/318309- top_foto1-wmisy.jpg&pageURL=http%3A//www.novinky.cz/zahranicni/svet/265224-cina-vystehuje-od-tri-soutesek-100-000- lidi.html&imgX=600&imgY=338&imgSize=77&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3F0y8jloByi1bwv1YptHOOZZzXda6JuYd Vh3MzoYPIaAA&thX=128&thY=73&qNoSite=t%C5%99i%2Bsout%C4%9Bsky&siteWWW=&sId=odIr5FX3wcQdsRTyZfbH galerie Microsoft Office vlastní zdroj


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorHana Krejčová Datum19. 8. 2012 NázevVY_52_INOVACE_15_přehradní nádrže Ročník4."

Podobné prezentace


Reklamy Google