Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam bible OB21-VVP-HUM-CJL-BUJ-L-1-015. 1) úkol: Vytvoř myšlenkovou mapu (co si vybavíš, když se řekne bible):

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam bible OB21-VVP-HUM-CJL-BUJ-L-1-015. 1) úkol: Vytvoř myšlenkovou mapu (co si vybavíš, když se řekne bible):"— Transkript prezentace:

1 Význam bible OB21-VVP-HUM-CJL-BUJ-L-1-015

2 1) úkol: Vytvoř myšlenkovou mapu (co si vybavíš, když se řekne bible):

3 BIBLE

4 ● „kniha knih“, Písmo svaté ● hebrejská literatura ● vznikala ve 12. st. př. n. l. - 2. stol. n. l.

5 Historie: ● Kočovné hebrejské kmeny se usadily v Palestině ve 13. st. př. n. l. ● Kolem r. 1000 vytvořily judsko-izraelský stát, kterému vládli např. král Saul, David, Šalamoun. ● Později se stát rozpadl na Judsko a Izrael, obě říše byly zničeny Asyřany a Babyloňany. ● Pak přišla nadvláda Řeků a v 1. stol. n. l. Římanů.

6 BIBLE 2 části Starý zákon Nový zákon

7 Starý zákon ● vznikal v 1. tis. př. n. l. ● jazyk: hebrejština a aramejština ● uznáván židovským a křesťanským náboženstvím

8 Starý zákon obsahuje: ● mýtická vyprávění (stvoření světa, …) ● historické knihy (králové David a Šalamoun, babylonské zajetí Židů, římská nadvláda, …) ● pravidla morálky ● náboženské texty a písně

9 Části Starého zákona: ● 5 knih Mojžíšových - Pentateuch (hebrejsky Tóra = Zákon) ● 1. kniha – Genesis – o stvoření světa ● 2. kniha – Exodus – odchod z Egypta ●...

10 Části Starého zákona: ● Knihy prorocké – předpovědi o příchodu Spasitele, (např. prorok Izaiáš, Jeremiáš, Daniel, …) ● Žalmy – modlitby, písně ●…●… ● CELKEM 39 (RESP. 46 KNIH)

11 2) úkol: Znáš některé příběhy nebo postavy ze Starého zákona? Nápověda na další stránce:

12 Nápověda: ● stvoření světa ● Adam a Eva ● Kain a Ábel ● potopa světa ● David a Goliáš ●...

13 3) úkol: Znáš některá umělecká díla inspirovaná příběhy ze Starého zákona? ● obr:

14 Stvoření člověka - Michelangelo

15 Babylonská věž – P. Brueghel st.

16 Socha Davida od Michelangela

17 Úkol pro dobrovolníky: Zkus do příští hodiny zjistit, co jsou tzv. Kumránské svitky.

18 Nový zákon ● vznikal do 2. stol. n. l. ● jazyk: řečtina ● uznáván křesťanským náboženstvím

19 Části Nového zákona: ● 4 evangelia ● evangelium = radostná zvěst ● autoři: Matouš, Marek, Lukáš a Jan ● o životě, učení, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista

20 4) úkol: Co víš o životě, působení, učení a smrti Ježíše Krista? (D. Velázquez - Ukřižování)

21 Učení Ježíše Krista: ● vysvětloval křesťanskou nauku na příbězích = podobenstvích (např. podobenství o marnotratném synu, o dobrém pastýři, o deseti družičkách,...)

22 Rembrandt Návrat ztraceného syna

23 Další části Nového zákona: ● Skutky apoštolů (apoštolové = Ježíšovi učedníci) – šíření křesťanství ● Listy apoštolů (epištoly) – výklady Ježíšova učení určené křesťanům; dohromady 21 listů

24 Další části Nového zákona: ● Apokalypsa – (Zjevení sv. Jana) – popis posledního soudu, konce světa CELKEM 27 KNIH

25 5) úkol - orientace v bibli: Zjisti, co znamenají zkratky: Iz 9, 5 Lk 2, 11 Řešení na další stránce.

26 Řešení úkolu 5: Iz 9, 5 číslo verše číslo kapitoly kniha proroka Izaiáše

27 Iz 9, 5 ● Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

28 Řešení úkolu 5: Lk 2, 11 číslo verše číslo kapitoly evangelium podle Lukáše

29 Lk 2, 11 ● Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

30 6) úkol: Zamysli se nad tím, jaký význam má bible pro dnešní svět (např. v oblasti filosofie, etiky, umění, religionistiky, lidových zvyků, …)

31 Zdroje: ● Polášková, T.: Literatura, přehled středoškolského učiva, Vyuka.cz, 2006

32 Odkazy k obrázkům: ● http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:rQM0aLTJrkaC5M:http://frantisekreka.files.wordpress.com/2009/04/bible1125bw.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:rQM0aLTJrkaC5M:http://frantisekreka.files.wordpress.com/2009/04/bible1125bw.jpg ● http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:XIxAkWSS8FGJ3M:http://www.jewishmuseum.cz/images/exhibitions/osvitku/01.gif http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:XIxAkWSS8FGJ3M:http://www.jewishmuseum.cz/images/exhibitions/osvitku/01.gif ● http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:tCsZ7F02fEmNuM:http://www.gamepark.cz/pictures/00/08/18/81874.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:tCsZ7F02fEmNuM:http://www.gamepark.cz/pictures/00/08/18/81874.jpg ● http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:KqiSzDH3JbatJM:http://www.turisimo.cz/assets/country/italie/socha-davida.jpg http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:KqiSzDH3JbatJM:http://www.turisimo.cz/assets/country/italie/socha-davida.jpg ● http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ef6JMsLLlkWlQM:http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/foto/um_dila/brueghel_baby lonska_vez_1.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ef6JMsLLlkWlQM:http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/foto/um_dila/brueghel_baby lonska_vez_1.jpg ● http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/foto/um_dila/rembrandt_navrat_ztraceneho_syna_.jpg http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/foto/um_dila/rembrandt_navrat_ztraceneho_syna_.jpg ● http://www.katolicka-dekadence.cz/wp-admin/images/velazques.jpg http://www.katolicka-dekadence.cz/wp-admin/images/velazques.jpg ● http://img.radio.cz/pictures/r/vanoce/kuchyne04/betlem_pernikovy4.jpg

33 Prezentaci vytvořila: Mgr. Alena Bujáčková SPŠ Uherský Brod ● OB21-VVP-HUM-CJL-BUJ-L-1-015


Stáhnout ppt "Význam bible OB21-VVP-HUM-CJL-BUJ-L-1-015. 1) úkol: Vytvoř myšlenkovou mapu (co si vybavíš, když se řekne bible):"

Podobné prezentace


Reklamy Google