Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká koncepce oboru ošetřovatelství.  Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká koncepce oboru ošetřovatelství.  Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených."— Transkript prezentace:

1 Česká koncepce oboru ošetřovatelství

2  Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizace, Světové zdravotnické organizace, směrnic Evropské unie, směrnic Evropské unie, doporučení Evropské komise, doporučení Evropské komise, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní rady sester a porodních asistentek. Mezinárodní rady sester a porodních asistentek. Koncepce ošetřovatelství České republiky

3 Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: - náročnější práce vyžaduje vytvoření nové a lépe kvalifikované kategorie sester a řadu změn v dosavadní ošetřovatelské péči

4 Potřeba změn našeho ošetřovatelství   Nevyhraněnost profesionální podoby nekonkrétnost kompetencí nutnost legislativního změn přesun jiných činností odvádějí od samotného ošetřovatelství hledání profesionální identity zohledňuje požadavky pro vstup do EU

5 Potřeba změn našeho ošetřovatelství   1.5.2004 vstoupila ČR do EU závazek k přijmutí řady opatření vypracovat právní předpisy, které budou řešit specifické oblasti mající přímý vztah k výkonu povolání všeobecné sestry splnění těchto požadavků důležité pro volný pohyb sester na trhu práce v rámci členských států EU

6 Koncepce ošetřovatelství  Metodické opatření MZ k zajištění jednotného postupu při poskytování ošetřovatelské péče: - ve zdravotnických zařízeních lůžkové nebo ambulantní péče - v sociálních zařízeních - ve vlastním sociálním prostředí jednotlivců, rodin a skupin osob.

7  na náročnější a samostatnější práci  zdůrazňuje nutnost práce metodou ošetřovatelského procesu doprovázeného řádně vedenou zdravotnickou dokumentací  zajištění kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelských standardů, které stanovují kritéria k jejímu poskytování a hodnocení Koncepce klade důraz

8  osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu NLZP a jejich zápisu do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu  systematické používání této koncepce v praxi se odrazí ve zkvalitnění celkové péče  vývoje českého ošetřovatelství k výraznému doplnění od současného pojetí ošetřovatelské péče zaměřené převážně na splnění lékařských ordinací a zajištění základní ošetřovatelské péče o náročnější a samostatnější práci sester orientovanou na podporu zdraví člověka a jeho potřeby

9 Cíle nové koncepce ošetřovatelství Zaměřené na zdraví  pomáhat jednotlivci, rodině, skupinám a komunitám dosáhnout tělesného, duševního a sociálního zdraví a pohody v souladu s jejich sociálním a ekologickým prostředím  podpořit jejich pozitivní zdraví (podporovat člověka jako aktivního účastníka péče o vlastní zdraví, který je tímto směrem vzdělán, poučen a ochoten o své zdraví pečovat)  maximalizovat lidský potenciál v péči o sebe sama  provádět prevenci onemocnění

10 Zaměřené na nemoc  snižovat negativní vliv onemocnění na celkový stav člověka (předcházet komplikacím)  nacházet a uspokojovat potřeby lidí s porušeným zdravím, lidí zdravotně postižených, lidí nevyléčitelně nemocných Cíle nové koncepce ošetřovatelství

11 Koncepce obsahuje  Úvod  Definice, cíle a charakteristika oboru - definice - cíle - charakteristické rysy ošetřovatelství

12 Koncepce obsahuje  Pracovníci v oboru a jejich vzdělávání - Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru ošetřovatelství - Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace) - Průkaz odbornosti

13 Koncepce obsahuje  Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace  Ošetřovatelský management  Hodnocení kvality ošetřovatelské péče  Komunitní ošetřovatelství  Ošetřovatelský výzkum

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Česká koncepce oboru ošetřovatelství.  Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených."

Podobné prezentace


Reklamy Google