Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2/ Popis obsahu a fungování diplomacie - formy diplomacie a diplomatické nástroje - diplomatické mise, jejich organizace, diplomatické hodnosti, konzulární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2/ Popis obsahu a fungování diplomacie - formy diplomacie a diplomatické nástroje - diplomatické mise, jejich organizace, diplomatické hodnosti, konzulární."— Transkript prezentace:

1 2/ Popis obsahu a fungování diplomacie - formy diplomacie a diplomatické nástroje - diplomatické mise, jejich organizace, diplomatické hodnosti, konzulární služby - subjekty zahraniční politiky a diplomacie - diplomacie ve světových organizacích (OSN, NATO, OBSE, …)

2 Formy diplomacie a diplomatické nástroje veliký rejstřík, zejména: -stálé reprezentace v cizině; jejich každodenní činnost - účast v mezinárodních organizacích -cesty do zahraničí a přijímání zahraničních návštěv (státní/oficiální, pracovní) -příprava cesty/návštěvy (podkladové materiály, složení delegace, protokolární příprava, tlumočení, …) -diplomatická korespondence (hlav států a vlád, ministrů, nóty, prohlášení, memoranda, …); telefonáty mezi státníkyx -kongresy, konference, summity, porady, pravidelná zasedání + setkávání státníků při příležitosti jejich účasti, kuloárová jednání -mezinárodní smlouvy (příprava, pověření k podpisu) -ad hoc diplomacie (mimořádné úkoly, pověřené osoby) -speciální mise a události (inaugurace, pohřby, kyvadlová vyjednávání, pozorovatelské mise)

3 Diplomatické mise -navázání diplomatických styků, dohoda o zřízení diplomatických misí -nejběžněji velvyslanectví (také delegace, zvláštní mise, zastoupení, nunciatura, High Commission, …) -personál mise: šéf mise, další diplomaté (3 třídy, kariérní x nekariérní), nediplomatičtí pracovníci, místní síly -ČR: 1) vedoucí diplomat (velvyslanec, rada-vyslanec, chargé d´affaires, ad interim/en pied), 2) vyšší/seniorní diplomat (velvyslanecký rada), 3)nižší/juniorní diplomat (I.,II.,III. tajemník, attaché) -vnitřní členění mise: oddělení - politické, ekonomické, kulturní, tiskové, konzulární … [all], odd. vojenského přidělence -konzulární služby: konzulární odd. velvyslanectví, generální konzulát, konzulát, vicekonzulát, konzulární jednatelství, honorární konzulát -diplomatický sbor: všichni šéfové misí a další diplomaté akreditovaní u určité vlády (diplomatická listina, doyen, pořadí) -velvyslanec (mimořádný a zplnomocněný, vv. se zvláštním posláním, nerezidentní); jmenuje a odvolává hlava státu, agrément, pověřovací listiny, odvolací listiny)

4 Subjekty zahraniční politiky a diplomacie -v současnosti velké množství: hlavy států, premiéři, vlády, ministři zahraničí, další ministři, parlamenty, jejich zahraniční a jiné výbory, …) -protokolární hierarchie – na mezinárodním poli a uvnitř státu (u nás: prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, předseda vlády, …) -oficiální mezinárodní organizace, integrační seskupení, (zastoupení ve vztahu vůči vlastním členům a ostatním zemím) -diplomatické mise

5 Diplomacie ve světových organizacích -rozvinula se hlavně ve 20. století -univerzální (OSN a její agentury) nebo s výběrovým členstvím (NATO, EU,) -stálá zastoupení členských států při ústředí organizací a často zastoupení organizací v členských zemích -charakteristickou diplomatickou vlastností těchto organizací je intenzivní a masivní vyjednávání -zdroj většiny mezinárodních právních norem


Stáhnout ppt "2/ Popis obsahu a fungování diplomacie - formy diplomacie a diplomatické nástroje - diplomatické mise, jejich organizace, diplomatické hodnosti, konzulární."

Podobné prezentace


Reklamy Google