Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 22.09.2015 Tato konference je financována z Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 22.09.2015 Tato konference je financována z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 22.09.2015 Tato konference je financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 PROGRAM 1.Zahájení – Mgr. Martin Petřík 2.Informace o projektu 3.Shrnutí financování sociálních služeb za dobu realizace projektu 4.Přínos projektu pro realizaci služby- AD,D1/2,IC,STD 5.Diskuze, závěr

3 Informace o projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ v celkové výši 70,9 mil. Kč. Registrační č. projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00081 Realizace IP v období od 1.8.2014 do 31.10.2015, z toho zajištění financování služeb sociální prevence na období od 1.1.2015 do 30.09.2014.

4 Informace o projektu Veřejné zakázky  VZ na zástupce zadavatele – AK Fiala, Tejkal a partneři  Zpracování zadávací dokumentace k VZ na poskytovatele sociálních služeb  Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji – AD, D1/2cesty, IC, STD  Opakování VZ na zajištění služby D1/2 cesty, STD a AD

5 Informace o projektu Smlouvy od 1.1.2015 Smlouvy s vybranými poskytovateli uzavřeny s účinností od 1.1.2015 s celkem 18 poskytovateli na dobu 9 měsíců, tj. do 30.9.2015. V projektu je zapojeno celkem 31 sociálních služeb, z toho je 9 SBD.

6 Informace o projektu Monitorovací zprávy (MZ) ● Vzor průběžné MZ zveřejněn na webových stránkách IP ● Vykazování údajů o službách ● Povinná příloha k MZ „velká kapacitní tabulka“, kde se uvádí skutečný počet uživatelů, kontaktů, intervencí podle toho, o kterou službu se jedná ● Podpořené osoby – kontrola duplicit

7 Informace o projektu Přínos projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ ● Pro Jihomoravský kraj zajištění financování 31 sociálních služeb a tím možnost vyšší podpory ostatním poskytovatelům v JMK, úspora prostředků také v rozpočtech měst a obcí ● poskytnutí služeb 1 860 uživatelům, z toho 794 mužům a 1066 ženám(k 30.6.2015) ● zajištění zaměstnání 214 pracovníkům

8 Informace o projektu Pro poskytovatele sociálních služeb - ekonomická stabilita - personální stabilita - podpora partnerství na místní úrovni Pro uživatele - zlepšení podmínek poskytování služby - zvýšení kvality poskytovaných služeb - větší spokojenost uživatelů

9 Informace o projektu Výstupy projektu: ● Webové stránky ● Webové stránky – zvýšení informovanosti o vybraných sociálních službách ● Vykazování ● Vykazování údajů o sociálních službách v jednotném rozsahu ● Tiskové zprávy, publicita projektu ● Udržitelnost ● Udržitelnost IP musí být JMK zajištěna zařazením služeb do dotačního řízení, případně dalším IP.

10 Informace o projektu Kontroly vnějšími subjekty: ● Duben 2015 – MPSV Kontroly členy RT: Nastavení kontrolní činnosti, jak kontrol MZ a jejich příloh, tak i kontrol v místě poskytování služby

11 Informace o projektu Kontrola textových částí MZ zaměřená na: -informace o podobě sociální práce v daném monitorovacím období -zaměření sociální práce na činnosti podporující schopnosti uživatelů řešit svoji nepříznivou situaci tj. -celkově na nastavení služby směrem k sociálnímu začlenění uživatelů služeb a součastně efektivnímu využití prostředků IP

12 Informace o projektu Kontrola členů RT u poskytovatelů: -u vytipovaných poskytovatelů na základě informací uvedených v MZ -zaměřené na soulad výstupů při vykazování kapacit, popisu sociální práce a naplnění individuálně určených potřeb uživatelů -doporučení pro další monitorovací období

13 Informace o projektu Doporučení pro závěrečnou MZ: -zaměřit se na popis podoby sociální práce s důrazem na proces podpory uživatelů směrem k jejich samostatnému řešení nepříznivé sociální situace -zohlednit přínos pro uživatele v monitorovacím období - popsat stručně formy podpory poskytnuté uživatelům, které vedou k naplnění činností dané služby ze ZSS

14 Informace o projektu nesprávný název a číslo projektu na přílohách k monitorovací zprávě nesoulad výše úvazků v kapacitní tabulce, rozpisu mzdových nákladů a v monitorovací zprávě Nejčastější chyby z kontrol monitorovacích zpráv a kontrol uskutečněných u poskytovatelů:

15 Informace o projektu vyúčtování služeb za období roku 2014 a 2015 (např. vodné a stočné při přechodu z roku 2014 do 2015 na jedné faktuře) – v IP uplatněny náklady roku 2014 předplatné časopisů a služeb na období do konce roku 2015 – v IP uplatněny do konce roku 2015 uživatelská podpora zakoupeného softwaru – většinou na celý rok – v IP uplatněna do konce roku 2015 opravy hmotného majetku (např. budov)

16 Financování projektu 85% ESF, 15% SR ČR Celková částka pro služby: 68,693.050,- Kč Poskytnutá 50% záloha: 34,346.525,- Kč Dosud fakturováno: 44,767.330,- Kč Zúčtované zálohy: 18,005.260,- Kč kontrola čerpaných částek, zůstatku záloh a zůstatku čerpání výdajů dle jednotlivých smluv je možná individuálně

17 ev. č.druhčíslo smlouvykapacitaJCcelková cena50% zálohakapacita celkemzůstatek zálohyfakturace celkemvýdaje celkemsoupiska celkemzbývá k čerpání 1IC028102/14/OSV450,004 138,001 862 100,00931 050,00376,00306 212,001 555 888,001 862 100,001 061 351,050,00 450,00 1 862 100,00931 050,00376,00 306 212,00 1 555 888,001 862 100,001 061 351,050,00 2STD028305/14/OSV983,00 6 975,00 6 856 425,003 428 213,00731,00 978 063,005 098 725,006 076 788,003 661 109,85779 637,00 713,004 973 175,002 486 588,00510,00 784 688,003 557 250,004 341 938,001 945 259,85631 237,00 180,001 255 500,00627 750,00141,00 139 500,00983 475,001 122 975,00754 983,10132 525,00 90,00 627 750,00313 875,0080,00 53 875,00558 000,00611 875,00355 994,0015 875,00 3STD028306/14/OSV100,00 697 500,00348 750,0059,00 248 750,00411 525,00660 275,00411 161,3837 225,00 4STD028307/14/OSV100,00697 500,00348 750,0062,00 209 250,00432 450,00641 700,00372 226,2555 800,00 5STD028308/14/OSV127,00885 825,00442 912,0098,00 147 637,00683 550,00831 187,00472 588,4354 638,00 1 310,00 9 137 250,004 568 625,00950,00 1 583 700,00 6 626 250,008 209 950,004 917 085,91927 300,00 6 DPC 028309/14/OSV2 180,00 628,00 1 369 040,00684 520,001 090,00 684 520,00 1 369 040,00754 260,480,00 7028310/14/OSV3 270,002 053 560,001 026 780,002 074,00 526 780,001 302 472,001 829 252,001 175 664,26224 308,00 5 450,00 3 422 600,001 711 300,003 164,00 1 211 300,00 1 986 992,003 198 292,001 929 924,74224 308,00 8 AD I. 028323/14/OSV43 818,00 325,00 14 240 850,007 120 425,0026 063,00 3 131 800,008 470 475,0011 602 275,009 996 025,002 638 575,00 17 222,005 597 150,002 798 575,008 135,00 1 398 575,002 643 875,004 042 450,002 643 875,001 554 700,00 20 056,006 518 200,003 259 100,0012 646,00 1 324 375,00 4 109 950,005 434 325,003 239 409,221 083 875,00 6 540,002 125 500,001 062 750,005 282,00 408 850,001 716 650,002 125 500,001 285 875,91 0,00 9028324/14/OSV6 540,002 125 500,001 062 750,004 837,00 531 375,001 572 025,002 103 400,001 141 868,13 22 100,00 10028325/14/OSV4 360,001 417 000,00708 500,003 046,00 400 000,00989 950,001 389 950,00724 155,00 27 050,00 11028326/14/OSV10 028,003 259 100,001 629 550,005 914,00 689 650,001 922 050,002 611 700,001 270 595,79 647 400,00 12 AD II. 028327/14/OSV6 540,002 125 500,001 062 750,003 270,00 1 062 750,00 2 125 500,001 349 236,950,00 13 AD III. 028328/14/OSV49 922,0016 224 650,008 112 325,0030 883,00 4 000 775,0010 036 975,0014 037 750,0011 626 875,00 2 186 900,00 17 436,005 666 700,002 833 350,008 690,00 1 433 350,002 823 925,004 257 275,002 823 925,00 1 409 425,00 2 620,00851 500,00425 750,001 709,00 175 750,00555 425,00731 175,00658 179,00 120 325,00 8 066,002 621 450,001 310 725,006 157,00 620 425,00 2 001 025,002 621 450,001 560 956,500,00 21 800,007 085 000,003 542 500,0014 328,00 1 771 250,004 656 600,006 427 850,003 617 923,73 657 150,00 14028329/14/OSV4 360,001 417 000,00708 500,003 269,00 354 250,001 062 425,001 416 675,00946 478,89 325,00 15028330/14/OSV10 900,003 542 500,001 771 250,007 287,00 590 416,00 2 368 275,002 958 691,002 023 710,42583 809,00 9 374,003 046 550,001 523 275,006 132,00 532 441,001 992 900,002 525 341,001 599 585,42 521 209,00 1 526,00495 950,00247 975,001 155,00 57 975,00375 375,00433 350,00283 016,13 62 600,00 16028331/14/OSV17 222,005 597 150,002 798 575,0012 201,00 1 398 575,00 3 965 325,005 363 900,003 693 830,78233 250,00 11 481,003 731 325,001 865 662,508 231,00 965 662,50 2 675 075,003 640 737,502 088 493,2890 587,50 5 741,001 865 825,00932 912,503 970,00 432 912,50 1 290 250,001 723 162,501 356 097,04142 662,50 17028332/14/OSV8 720,002 834 000,001 417 000,006 294,00 708 500,00 2 045 550,002 754 050,001 376 818,9879 950,00 18028333/14/OSV4 578,001 487 850,00743 925,003 392,00 371 962,00 1 102 400,001 474 362,00908 091,9813 488,00 54 271 100,0027 135 550,00106 456,00 13 240 053,00 34 598 200,0047 838 253,0035 057 686,926 432 847,00 celkem 68 693 050,0034 346 525,00110 946,0016 341 265,0044 767 330,0061 108 595,0042 966 048,627 584 455,00 Přehled čerpání podle druhů služeb a uzavřených smluv

18 Financování projektu Shrnutí informací k závěru projektu: náklady měsíce září 2015 lze hradit až do data předání závěrečné monitorovací zprávy podmínkou způsobilosti záloh je jejich vyúčtování nejpozději k 30.9.2015 případný doplatek nebo vratka přeplatku musí být uvedeny na soupisce účetních dokladů s příslušným znaménkem do doby odevzdání MZ musí být doplaceny případné doplatky z vyúčtování

19 Financování projektu kontrola čerpání dovolené – za období realizace IP lze čerpat maximálně ¾ nároku na dovolenou, přičemž je nutné krátit dovolenou podle skutečného zapojení do projektu (tzn. podle doby a výše úvazku v rámci IP) kontrola předplatného časopisů apod. nebo nájemného placeného na celý rok (pololetí) – pouze do 30.9.2015 kontrola počtu hodin školení – z 24 hodin za rok 18 hodin za 3 čtvrtletí soupisky subdodavatelů za 2. MZ – nezpůsobilé výdaje kontrola počtu vykázaných podpořených osob – 100 %

20 Financování projektu vykázaná kapacita – součet fakturace kapacit za celé období realizace musí být podložen způsobilými výdaji tzn. součtem soupisek účetních dokladů (viz smlouva oddíl V. Cena a platební podmínky bod 4.) nákup zařízení a vybavení ve výjimečných případech (výměna nefunkčního a neopravitelného vybavení)

21 Financování projektu Informace pro poskytovatele se subdodavateli: zálohové a čtvrtletní faktury subdodavatelů jsou uplatňovány do soupisky účetních dokladů dodavatele průběžně podle data úhrad, vyúčtovací faktury musí být v soupisce účetních dokladů uvedeny s příslušným znaménkem (doplatek plus, vratka přeplatku mínus) zálohy subdodavatelům musí být zúčtovány k 30.9.2015 (doplatek musí být uhrazen do data předání závěrečné monitorovací zprávy, případný přeplatek musí být uveden v soupisce účetních dokladů s mínusovým znaménkem)

22 Obecné informace k závěrečné monitorovací zprávě: poslední průběžná monitorovací zpráva je nahrazena závěrečnou - se stručným shrnutím celého období (viz smlouva oddíl VIII. Průběžná a závěrečná monitorovací zpráva a příloha smlouvy č. 1 oddíl III. Zpracování monitorovacích zpráv) termín odevzdání závěrečné MZ je 20.10.2015 (viz smlouva oddíl VIII. Průběžná a závěrečná monitorovací zpráva), fakturu je nutné vystavit a doručit do 15.10.2015 (viz zákon o účetnictví) k faktuře přiložte kopii soupisky účetních dokladů dodavatele i jednotlivých subdodavatelů

23 DISKUSE

24 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Přejeme vám příjemný den


Stáhnout ppt "Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 22.09.2015 Tato konference je financována z Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google