Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 22.09.2015 Tato konference je financována z Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 22.09.2015 Tato konference je financována z Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ Tato konference je financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 PROGRAM 1.Zahájení – Mgr. Martin Petřík 2.Informace o projektu 3.Shrnutí financování sociálních služeb za dobu realizace projektu 4.Přínos projektu pro realizaci služby- AD,D1/2,IC,STD 5.Diskuze, závěr

3 Informace o projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ v celkové výši 70,9 mil. Kč. Registrační č. projektu CZ.1.04/3.1.00/ Realizace IP v období od do , z toho zajištění financování služeb sociální prevence na období od do

4 Informace o projektu Veřejné zakázky  VZ na zástupce zadavatele – AK Fiala, Tejkal a partneři  Zpracování zadávací dokumentace k VZ na poskytovatele sociálních služeb  Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji – AD, D1/2cesty, IC, STD  Opakování VZ na zajištění služby D1/2 cesty, STD a AD

5 Informace o projektu Smlouvy od Smlouvy s vybranými poskytovateli uzavřeny s účinností od s celkem 18 poskytovateli na dobu 9 měsíců, tj. do V projektu je zapojeno celkem 31 sociálních služeb, z toho je 9 SBD.

6 Informace o projektu Monitorovací zprávy (MZ) ● Vzor průběžné MZ zveřejněn na webových stránkách IP ● Vykazování údajů o službách ● Povinná příloha k MZ „velká kapacitní tabulka“, kde se uvádí skutečný počet uživatelů, kontaktů, intervencí podle toho, o kterou službu se jedná ● Podpořené osoby – kontrola duplicit

7 Informace o projektu Přínos projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ ● Pro Jihomoravský kraj zajištění financování 31 sociálních služeb a tím možnost vyšší podpory ostatním poskytovatelům v JMK, úspora prostředků také v rozpočtech měst a obcí ● poskytnutí služeb uživatelům, z toho 794 mužům a 1066 ženám(k ) ● zajištění zaměstnání 214 pracovníkům

8 Informace o projektu Pro poskytovatele sociálních služeb - ekonomická stabilita - personální stabilita - podpora partnerství na místní úrovni Pro uživatele - zlepšení podmínek poskytování služby - zvýšení kvality poskytovaných služeb - větší spokojenost uživatelů

9 Informace o projektu Výstupy projektu: ● Webové stránky ● Webové stránky – zvýšení informovanosti o vybraných sociálních službách ● Vykazování ● Vykazování údajů o sociálních službách v jednotném rozsahu ● Tiskové zprávy, publicita projektu ● Udržitelnost ● Udržitelnost IP musí být JMK zajištěna zařazením služeb do dotačního řízení, případně dalším IP.

10 Informace o projektu Kontroly vnějšími subjekty: ● Duben 2015 – MPSV Kontroly členy RT: Nastavení kontrolní činnosti, jak kontrol MZ a jejich příloh, tak i kontrol v místě poskytování služby

11 Informace o projektu Kontrola textových částí MZ zaměřená na: -informace o podobě sociální práce v daném monitorovacím období -zaměření sociální práce na činnosti podporující schopnosti uživatelů řešit svoji nepříznivou situaci tj. -celkově na nastavení služby směrem k sociálnímu začlenění uživatelů služeb a součastně efektivnímu využití prostředků IP

12 Informace o projektu Kontrola členů RT u poskytovatelů: -u vytipovaných poskytovatelů na základě informací uvedených v MZ -zaměřené na soulad výstupů při vykazování kapacit, popisu sociální práce a naplnění individuálně určených potřeb uživatelů -doporučení pro další monitorovací období

13 Informace o projektu Doporučení pro závěrečnou MZ: -zaměřit se na popis podoby sociální práce s důrazem na proces podpory uživatelů směrem k jejich samostatnému řešení nepříznivé sociální situace -zohlednit přínos pro uživatele v monitorovacím období - popsat stručně formy podpory poskytnuté uživatelům, které vedou k naplnění činností dané služby ze ZSS

14 Informace o projektu nesprávný název a číslo projektu na přílohách k monitorovací zprávě nesoulad výše úvazků v kapacitní tabulce, rozpisu mzdových nákladů a v monitorovací zprávě Nejčastější chyby z kontrol monitorovacích zpráv a kontrol uskutečněných u poskytovatelů:

15 Informace o projektu vyúčtování služeb za období roku 2014 a 2015 (např. vodné a stočné při přechodu z roku 2014 do 2015 na jedné faktuře) – v IP uplatněny náklady roku 2014 předplatné časopisů a služeb na období do konce roku 2015 – v IP uplatněny do konce roku 2015 uživatelská podpora zakoupeného softwaru – většinou na celý rok – v IP uplatněna do konce roku 2015 opravy hmotného majetku (např. budov)

16 Financování projektu 85% ESF, 15% SR ČR Celková částka pro služby: 68, ,- Kč Poskytnutá 50% záloha: 34, ,- Kč Dosud fakturováno: 44, ,- Kč Zúčtované zálohy: 18, ,- Kč kontrola čerpaných částek, zůstatku záloh a zůstatku čerpání výdajů dle jednotlivých smluv je možná individuálně

17 ev. č.druhčíslo smlouvykapacitaJCcelková cena50% zálohakapacita celkemzůstatek zálohyfakturace celkemvýdaje celkemsoupiska celkemzbývá k čerpání 1IC028102/14/OSV450, , , ,00376, , , , ,050,00 450, , ,00376, , , , ,050,00 2STD028305/14/OSV983, , , ,00731, , , , , ,00 713, , ,00510, , , , , ,00 180, , ,00141, , , , , ,00 90, , ,0080, , , , , ,00 3STD028306/14/OSV100, , ,0059, , , , , ,00 4STD028307/14/OSV100, , ,0062, , , , , ,00 5STD028308/14/OSV127, , ,0098, , , , , , , , ,00950, , , , , ,00 6 DPC /14/OSV2 180,00 628, , , , , , ,480, /14/OSV3 270, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8 AD I /14/OSV43 818,00 325, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 0, /14/OSV6 540, , , , , , , , , /14/OSV4 360, , , , , , , , , /14/OSV10 028, , , , , , , , ,00 12 AD II /14/OSV6 540, , , , , , ,950,00 13 AD III /14/OSV49 922, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,500, , , , , , , , , , /14/OSV4 360, , , , , , , ,89 325, /14/OSV10 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /14/OSV17 222, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /14/OSV8 720, , , , , , , , , /14/OSV4 578, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 celkem , , , , , , , ,00 Přehled čerpání podle druhů služeb a uzavřených smluv

18 Financování projektu Shrnutí informací k závěru projektu: náklady měsíce září 2015 lze hradit až do data předání závěrečné monitorovací zprávy podmínkou způsobilosti záloh je jejich vyúčtování nejpozději k případný doplatek nebo vratka přeplatku musí být uvedeny na soupisce účetních dokladů s příslušným znaménkem do doby odevzdání MZ musí být doplaceny případné doplatky z vyúčtování

19 Financování projektu kontrola čerpání dovolené – za období realizace IP lze čerpat maximálně ¾ nároku na dovolenou, přičemž je nutné krátit dovolenou podle skutečného zapojení do projektu (tzn. podle doby a výše úvazku v rámci IP) kontrola předplatného časopisů apod. nebo nájemného placeného na celý rok (pololetí) – pouze do kontrola počtu hodin školení – z 24 hodin za rok 18 hodin za 3 čtvrtletí soupisky subdodavatelů za 2. MZ – nezpůsobilé výdaje kontrola počtu vykázaných podpořených osob – 100 %

20 Financování projektu vykázaná kapacita – součet fakturace kapacit za celé období realizace musí být podložen způsobilými výdaji tzn. součtem soupisek účetních dokladů (viz smlouva oddíl V. Cena a platební podmínky bod 4.) nákup zařízení a vybavení ve výjimečných případech (výměna nefunkčního a neopravitelného vybavení)

21 Financování projektu Informace pro poskytovatele se subdodavateli: zálohové a čtvrtletní faktury subdodavatelů jsou uplatňovány do soupisky účetních dokladů dodavatele průběžně podle data úhrad, vyúčtovací faktury musí být v soupisce účetních dokladů uvedeny s příslušným znaménkem (doplatek plus, vratka přeplatku mínus) zálohy subdodavatelům musí být zúčtovány k (doplatek musí být uhrazen do data předání závěrečné monitorovací zprávy, případný přeplatek musí být uveden v soupisce účetních dokladů s mínusovým znaménkem)

22 Obecné informace k závěrečné monitorovací zprávě: poslední průběžná monitorovací zpráva je nahrazena závěrečnou - se stručným shrnutím celého období (viz smlouva oddíl VIII. Průběžná a závěrečná monitorovací zpráva a příloha smlouvy č. 1 oddíl III. Zpracování monitorovacích zpráv) termín odevzdání závěrečné MZ je (viz smlouva oddíl VIII. Průběžná a závěrečná monitorovací zpráva), fakturu je nutné vystavit a doručit do (viz zákon o účetnictví) k faktuře přiložte kopii soupisky účetních dokladů dodavatele i jednotlivých subdodavatelů

23 DISKUSE

24 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Přejeme vám příjemný den


Stáhnout ppt "Závěrečná konference k projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 22.09.2015 Tato konference je financována z Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google