Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje Informace o novém programovém období 2014-2020 Brno 16. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje Informace o novém programovém období 2014-2020 Brno 16. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1 Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje Informace o novém programovém období 2014-2020 Brno 16. prosince 2014

2 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014–2020 pro území JMK

3 Regionální akční plán nástroj naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 zpracováním RAP pověřeny kraje nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESIF v regionech vznikající na partnerském principu nutnost podložit RAP reálnými informacemi o přípravě projektů v území Jihomoravského kraje aktuálně zpracováván pro období 2015/2016 a 2017, průběžné aktualizace – 1x za půl roku / 1 za rok (bude upřesněno na základě potřeby) Pilotní verze RAP pro území JMK zaslán na MMR

4 Schéma plnění územní dimenze pro programové období 2014-2020 Informace o projektových záměrech a jejich připravenosti Příjemce Regionální akční plán Strategie reg. rozvoje ČR Indikativní finanční plán a plán plnění indikátorů Regionální stálá konference Sumarizace absorpční kapacity za jednotlivé kraje Doporučení pro nastavení harmonogramu specifických výzev Národní stálá konference Vyhlášení územně specifických výzev Řídící orgány

5 Projekty do regionálního akčního plánu 572 projektů (karty připravenosti projektů) –267 zařazeno do Regionálního akčního plánu jako projekty financovatelných z fondů EU Celkový finanční objem – 15,1 mld. Kč –305 projektů zřejmě nefinancovatelných financovatelné z fondů EU

6 Projekty financovatelné z fondů EU IROP – 142 projektů, 6,2 mld. Kč OP ŽP – 87 projektů, 897 mil. Kč OP VVV – 16 projektů, 97 mil. Kč OP Z – 18 projektů, 57 mil. Kč PRV – 2 projekty, 1 mil. Kč OP PIK – 1 projekt, 10 mil. Kč OP D – 1 projekt, 7,8 mld. Kč (nákup železničních vozů)

7 Aktivity RAP JMK IROP (1. část) Modernizace sítě regionálních silnic Rozvoj cyklostezek a podpora cyklodopravy Modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu (přestupní uzly) Modernizace, rozšíření a výstavba hasičských zbrojnic Modernizace vozového parku hasičů Infrastruktura pro sociální služby – projekty obcí Infrastruktura pro sociální služby - projekty NNO Podpora sociálního podnikání Modernizace regionálních nemocnic

8 Aktivity RAP JMK IROP (dokončení) Investiční projekty SŠ – odborné vzdělávání Investiční projekty SŠ - klíčové předměty Investiční projekty ZŠ a MŠ Regenerace sídlišť Památky v MPR Národní kulturní památky Systémy IKT v nemocnicích Systémy IKT v obecních úřadech Územní plány Územní studie

9 Aktivity RAP JMK OP Životní prostředí Zajištění zásobování pitnou vodou Výstavba ČOV a kanalizací Protipovodňová opatření Zvyšování retenčního potenciálu v povodí Systém varování obyvatelstva Rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování Monitoring kvality ovzduší v sídlech Zkvalitnění nakládání s odpady v obcích Rekultivace starých skládek Obnova a tvorba cenných biotopů Protierozní opatření a prevence sesuvů Zlepšení vodního režimu v krajině, revitalizace rybníků Revitalizace parků Revitalizace vodních ploch v sídlech Snížení energetické náročnosti veřejných budov

10 Aktivity RAP JMK OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti OZP Podpora vzdělávání a poradenství pro ženy na mateřské dovolené, podpora podnikání žen Podpora profesního vzdělávání Podpora dobrovolnictví a prorodinných politik Zvýšení kvality sociálních služeb Zvýšení kvality služeb péče v nemocnicích Zkvalitnění činnosti veřejné správy

11 Aktivity RAP JMK OP Doprava Obnova železničních vozidel v regionální dopravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení Zkvalitnění vzdělávání v klíčových kompetencích Zkvalitnění vzdělávání odborných předmětů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky v metropolitních oblastech Program rozvoje venkova Pozemkové úpravy

12 Představení operačních programů 2014–2020 významných pro podporu rozvoje území JMK

13 Operační programy 2014-2020 plné znění operačních programů na www.kr-jihomoravsky.cz (sekce Evropská unie → Příprava kraje na programové období 2014-2020 → Operační programy)www.kr-jihomoravsky.cz nové programové období a operační programy zavádí řadu nových pojmů (např. investiční priorita) – slovníček pojmů na www.kr- jihomoravsky.cz (sekce Evropská unie → Příprava kraje na programové období 2014-2020)www.kr- jihomoravsky.cz předpoklad vyhlášení prvních výzev dle aktuálních informací řídících orgánů: konec v 1/2 pololetí 2015

14 Koncepční dokumenty JMK Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020

15 Informování o programovém období 2014–2020 Odbory krajského úřadu Koordinátoři meziobecní spolupráce Jednání v 9 znevýhodněných území Mikroregiony Místní akční skupiny Střední školy Tajemníci obcí Hospodářské komory a zástupci Úřadu práce

16 Prezentace aktivit na podporu středního odborného školství

17 Prezentace odborného vzdělávání v OC Olympia Termín konání 4.2.-7.2.2015 (10:00-18:00), záštita hejtmana JMK 30 odborných středních (mimo gymnázia a OA), jednotící prvek koberec, stánek JMK (informační centrum), Centrum vzdělávání všem Cílová skupina - žáci ZŠ a jejich rodiče, učitelé ZŠ, výchovní a karieroví poradci, veřejnost, třídy přihlášených ZŠ Doprovodný program zajišťovaný SŠ na otevřeném podiu Slavnostní zahájení 4.2.2015 v 10:00 Spojení návštěvy ZŠ se zábavním vědeckým centrem VIDA! Publicita – tiskové zprávy, letáky – autobusy Olympia, billboardy, koše, web, facebook, regionální noviny, radia, tajemníci, porady škol

18 Brožura na podporu technického vzdělávání název „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“ Analytická část, vybrané a podporované učební a studijní obory, rozhovory s absolventy, představení vybraných zaměstnavatelů Rozeslána elektronická verze na ZŠ, tisková zpráva, tajemníci, spolupracující zaměstnavatelé 1000 ks tištěná verze – OC Olympia, ZŠ

19 Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31.12.2014

20 Průzkum zaměstnanosti k 31.12.2014 12 v pořadí (od roku 2003) Dotazník odsouhlasený JMK a ÚP ČR 10.12 (doplněna kategorie 55+) Oslovující dopis zaměstnavatelům, sběr dotazníků do ½ února (osloveno cca 4 tis. zaměstnavatelů) VZ v lednu 2015, zpracování do 30.4.2015

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje Informace o novém programovém období 2014-2020 Brno 16. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google