Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZIS ČR Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend Ladislav Dušek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZIS ČR Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend Ladislav Dušek."— Transkript prezentace:

1 ÚZIS ČR Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend Ladislav Dušek

2 Plán prezentace 1) Stav a využitelnost současných datových agend ÚZIS 2) „Nový ÚZIS“ – šance na vývoj a budoucnost činnosti 3) „Nový ÚZIS“ = nové agendy? 4) Datová základna DRG – plán dalšího vývoje

3 I. Stav a využitelnost současných datových agend ÚZIS

4 Současné datové agendy ÚZIS ČR – hlavní kategorie Národní zdravotnické informační systémy (NZIS) (cca 49 dílčích databází) Klinické a populační registry (např. registr intenzivní péče) Statistické zjišťování (klinické výkazy, ekonomické výkazy) Mezinárodní spolupráce a projekty (Health Data OECD, Eurostat, EHIS, EHLEIS, …)  >120 aktivních projektů

5 Současné datové agendy ÚZIS ČR –> problém? Kvalita dat OBSAH DAT TECHNOLOGIE ANALÝZA DAT

6 Statistické zjišťování –> Stone Age of Informatics  ročně - ručně >69 000 výkazů Ekonomické výkazy Výkazy o přístrojích Výkazy o specializovaných činnostech (záchranná služba, krizová centra, apod.) ! Klinické výkazy o činnosti ?

7 Statistické zjišťování: ukázky klinické části Gynekologie a porodnictví

8 Statistické zjišťování: ukázky klinické části Urologie Gastroenterologie

9 NZIS registry na ÚZIS ČR Registry mapující určitý segment péče Registry epidemiologické hygienické Registry „organizační“ Registry „exekutivní“ Základní registry e-Health systému

10 NZIS registry na ÚZIS ČR Registry mapující určitý segment péče Registry epidemiologické hygienické Registry „organizační“ Registry „exekutivní“ Základní registry e-Health systému Národní onkologický, kardiochirurgický a intervenční, kloubních náhrad, reprodukčního zdraví, úrazů, pohlavních nemocí, tuberkulózy, hospitalizovaných Pandemie, R. akutní respirační nemoci, hygieny výživy, hygieny dětí a mládeže, chem. látek a prostředků, hygieny obecné a komunální R. léčby uživatelů drog, hlášení nežádoucích událostí, transplantační, tkáňový, LPZ – zemřelých, výkazů, úložiště vybraných dat ZP Národní registr ZP Národní registr PZS ? ? Budoucnost ?

11 II. „Nový ÚZIS“ – šance na vývoj a smysl činnosti

12 Šance na nový ÚZIS: elektronizace a spolupráce s PZP Old New Projekt eREG Centrální elektronické úložiště dat Napojení na základní registry ČR Moderní vedení agend Zabezpečení Úložiště dat PZP Validace obsahu stávajících NZIS Nahrazení až 40% sběrů dat Řešení klinické části DRG Automatizace agend

13 III. „Nový ÚZIS“ = nové sběry dat ?

14 Opatrně s novými agendami – vždy zatěžují PZS Zaměřme se na automatizaci sběru a vytěžování již existujících dat ?

15 Příklad – Národní onkologický registr: analytické webové portály http://www.svod.cz

16 Již existující data ožijí a odborníci v reálném čase získají prostor k analýzám, které nejsou na lokální úrovni možné. Stejným způsobem je možné informovat veřejnost. Příklad – Národní onkologický registr: analytické webové portály …. a široce využívané služby

17 neuvedeno objektivně Příklad: Ukázka výstupů informačního systému Národního onkologického programu ČR: analýza populačních dat Doloženo na příkladu kolorektálního karcinomu (KRK, C18 – C20) Monitoring hlavních epidemiologických trendů: incidence a mortalita Monitoring hlavních epidemiologických trendů: prevalence Záchyt klinických stadií onemocnění v době primární diagnózy Hodnocení 5letého přežití pacientů dle klinických stadií Predikce epidemiologické zátěže: incidence a prevalence Predikce léčebné zátěže: počet léčených pacientů Počet na 100000 osob incidence mortalita Počet na 100000 osob Rok TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání dělení do stadií není defino- váno Stadium onemocnění: 1234 neuvedeno bez vysvětlení Rok IncidenceMortalita Absolutní počet v roce 20108 1363 810 Počet na 100 tis. osob v roce 201077,236,2 Trend 2001-2010+ 5,6 - 10,1 Prevalence (k 31.12.2010) Absolutní počet49 470 Počet na 100 tis. osob469,7 Kolorektální karcinom (C18-C20)* Predikované hodnoty pro rok 2013 IncidencePrevalence Stadium I 1980 (1808; 2150)18152 (17843; 18461) Stadium II 1939 (1797; 2081)16643 (16356; 16930) Stadium III 2222 (2070; 2373)12237 (11986; 12488) Stadium IV 2177 (2022; 2332)7557 (7361; 7753) Stadium neznámo z objektivních důvodů 360 (237; 483) 2661 (2543; 2779) Stadium neznámo bez udání důvodu 86 (56; 115) Celkem 8764 (7990; 9534)57250 (56089; 58411) *Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Kolorektální karcinom (C18-C20)* Počty pacientů nově léčených v roce 2013 Stadium I 1786 (1630; 1939) Stadium II 1834 (1700; 1968) Stadium III 2105 (1961; 2248) Nově dg. stadia IV 1483 (1376; 1589) Relapsy a progrese do stadia IV 1892 (1730; 2053) Celkem 9100 (8397; 9797) *V případě stadia I-III se jedná o nově dg. pacienty v roce 2013. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Kolorektální karcinom (C18-C20) 5leté celkové přežití (95% IS) v daném období* 2000-20042005-2009 Všichni pacienti 37.6 (36.6-38.7)43.3 (42.3-44.4) Protinádorově léčení pacienti 44.7 (43.4-45.9)50.1 (48.9-51.3) Léčení pacienti – stadium 1 66.8 (64.3-69.1)73.3 (71.1-75.4) Léčení pacienti – stadium 2 54.0 (51.9-56.0)61.2 (59.2-63.1) Léčení pacienti – stadium 3 38.2 (35.6-40.9)46.8 (44.4-49.1) Léčení pacienti – stadium 4 9.9 (8.2-11.7)12.6 (10.8-14.4) * Analýza metodou period zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období.

18 IV. Nový úkol: datová základna DRG

19 DRG 2014 – 201x: metodika – data – kvalita 1.Identifikace reprezentativního souboru zdravotnických zařízení s ohledem na lůžkovou péči v ČR. 2.Redefinice klasifikačního systému hospitalizačních případů s ohledem na jejich klinickou příbuznost. 3.Redefinice metodiky ekonomického oceňování hospitalizačních případů. 4.Validace klasifikačního systému hospitalizačních případů a ekonomického ocenění jejich nákladovosti v kalibrační studii spojené se sběrem reálných dat ve vybraných ZZ. Klinická část řešení Ekonomická část řešení

20 Jednotlivé skupiny budou v reprezentativním souboru referenčních nemocnic zastupovat vybraní zástupci. Skupina ZZ číslo 4 Skupina ZZ číslo 2 Skupina ZZ číslo 1 Skupina ZZ číslo 3 Skupina ZZ číslo 5 Podobnost ZZ z hlediska Infrastruktury a kapacity Podobnost ZZ z hlediska struktury a komplexnosti poskytované péče Fáze 1. Definice a ustavení referenční sítě ZZ

21 Fáze 2 - x. Generování reálných klinických a ekonomických dat Všechny hospitalizační případy MDC skupina Chirurgický výkon ano/ne Vedlejší dg, výkony, věk, pohlaví, délka hospitalizace, ukončení hospitalizace, typ ZZ → Vývoj klasifikačního systému pomocí exaktních statistických metod → Metodika strukturovaného oceňování hospitalizačních případů → Standardizace: manuály a datový standard → Pilotní implementace

22 DRG 2014 – 201x: plánovaný projektový tým XXXX Organizační a systémové vedení Hlavní manager projektu XXXX xxx Administrace Projektový tým xxx IT podpora, datové a informační centrum xxx Metodika - Ekonomický tým (nákladové ocenění případů, implementace do úhrad) xxx Klinické klasifikace (primární klasifikace, seznam procedur, case-mix klasifikace, prováděcí manuály) xxx Analytický tým Modelování xxxx

23 Další postup řešení – návrh: 2014 ……………. červenzáříprosinec 07/201408/201410/201411/2014 Validace NR-HOSP Výběr reprezentativní sady ZZ Metodické řešení klasifikace bazí (grouper) Zahraniční komunikace, G-DRG (?) Redefinice klasifikačního systému klinických bazí Optimalizace prediktivní síly systému Jednání se ZZ vybranými v referenčním souboru Ustavení řídící ekonomické rady projektu Redefinice metodiky ekonomického oceňování hospitalizací Standardizace metodiky el. oceňování Manuál elektronického sběru dat Příprava sběru ekonomických dat ve vybraných ZZ Rozpočet a zázemí projektu Klinická část Ekonomická část Ustavení a konsolidace základního týmu, projektové řízení

24 Navržená koncepce a změny řízení Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ÚZIS ČR Současný stav –> možný vývoj Koncepce hlavních agend Ladislav Dušek."

Podobné prezentace


Reklamy Google