Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik 3. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik 3. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná."— Transkript prezentace:

1 Podnik 3

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-17-03_Podnik 3 Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 01.09.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Podnik ? Klíčová slova Výhody a nevýhody FO a PO, zrušení a zánik podniku, likvidace, konkurz

4 Výhody podniků jednotlivců - FO 1. Snadnost a nízké náklady na založení a likvidaci podniku 2. Pružnost a přizpůsobivost podniku 3. Svoboda v použití zisku 4. Utajení stavu a záměrů podniku 5. Nižší daňové zatížení 6. Volba mezi skutečnými výdaji, nebo paušální částkou z příjmů 7. Pružná reakce na změny

5 1. Neomezené ručení podnikatele za závazky 2. Existence podniku je spojena s vlastníkem 3. Podnikatel je omezen znalostmi a schopnostmi 4. Podnikatel má omezené možnosti získat úvěr 5. Podnikatel obtížně získává a udržuje nadprůměrné pracovníky 6. Velká fyzická a psychická zátěž 7. Pro obchodní partnery může působit jako nedůvěryhodný a finančně slabý partner

6 Zánik (zrušení) přestavuje úplné ukončení výkonu živnosti: - Sám o to podnikatel požádá - Rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnosti (nastanou-li překážky pro provozování živnosti…)

7 Podnikatel dočasně nesmí provozovat svou živnost či živnosti (např. z důvodu dočasné platební neschopnosti živnostníka)

8 Živnost lze přerušit, tj. fakticky ji neprovozovat i několik měsíců např. u sezonních prací. Oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu je dobrovolné.

9 2 typy obchodních společností osobní - veřejná obchodní společnosti - komanditní společnost kapitálové - akciová společnost - společnost s ručením omezeným

10 Znaky osobních obchodních společností Ručení společníky i společností za závazky je neomezené a nerozdílné Na řízení společnosti se podílejí společníci osobně Zánikem společníka společnost zaniká nebo je nutné změnit společenskou smlouvu Společnost není povinná vytvářet základní kapitál

11 Společnost ručí neomezeně, společníci buď neručí vůbec, nebo omezeně Osobní řízení společnosti je nahrazeno orgány společnosti Zánik společníka ve společnosti nezpůsobuje zánik společnosti Společnost základní kapitál vytváří povinně

12 Výhody PO Vůči svému okolí může působit jako stabilnější a důvěryhodnější firma Finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům U více společníků spojeny znalosti, schopnosti a dovednosti Jednotliví společníci mají omezené riziko při podnikání Pro řízení je možno vytvářet týmy specialistů Menší fyzické a psychické zatížení

13 Rozsáhlejší administrativa při založení společnosti Finančně náročnější založení společnosti Nároky na počáteční kapitál (dle rozsahu podnikových aktivit) Komplikovanější evidence firmy Vyšší daňové zatížení (přímé a nepřímé daně)

14 Zrušení a zánik - PO Případy zrušení obchodní společnosti: 1.Z vůle společníků na základě rozhodnutí 2.Proti vůli společníků 3.Uplynutím doby nebo účelu, na kterou byla společnost zřízena 4.Prohlášením konkurzu na návrh věřitelů

15 1. Na základě rozhodnutí společníků: Bez likvidace – majetek přechází na jejího právního nástupce (sloučení, splynutí, rozdělení společnosti) S likvidací – vyhlášení konkurzu (společnost není schopna splácet své závazky vůči věřitelům)

16 2. Proti vůli společníků: Obchodní společnost může zrušit pouze soud z důvodů uvedených v zákoně, např. společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti… Musí bít provedena likvidace. Zánik obchodní společnosti nastane dnem výmazu z obchodního rejstříku.

17 Anotace: Podnik je společenství lidí a prostředků, které jsou spojeny za účelem zabezpečování různých činností za účelem zajištění vlastního prospěchu. Znalost základních forem podnikání, jejich výhody a nevýhody usnadní výběr formy podnikání. Zásadní rozhodování nelze uskutečňovat bez potřebných informací. Tento učební materiál obsahuje možnosti právních forem, jejich výhody a nevýhody, způsoby zrušení podnikání. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: pro střední školy, pro podnikatele. Brno: MC nakladatelství, Moldavská 11, 625 00 Brno, 1998. MACH, Josef. Ekonomika pro SOU 2. díl. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168- 671-9. www.office.microsoft.com Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Podnik 3. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google