Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Firemní inovační politika Seminář 4 Ing. Jiří Polách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Firemní inovační politika Seminář 4 Ing. Jiří Polách."— Transkript prezentace:

1 Firemní inovační politika Seminář 4 Ing. Jiří Polách

2 Financování podnikání Podpora podnikání, dotace 1. Veřejné zdroje Státní dotace a programy podpory Zdroje financování z EU v období 2007-2013 - OPPI 2. Soukromé zdroje Bankovní úvěry Business angels Rizikový kapitál

3 Dluhové financování bankovní úvěry bankovní úvěry leasing leasing

4 PODNIKATELSKÝ ÚVĚR Určen FO, PO na financování jejich podnikatelských potřeb. Určen FO, PO na financování jejich podnikatelských potřeb. Úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, subjektem (příjemcem) úvěru či účelem na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, výši úvěru a podobně. Nejnižší úrokové sazby jsou u podnikatelských hypoték, naopak nejvyšší u kontokorentních úvěrů. Úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, subjektem (příjemcem) úvěru či účelem na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, výši úvěru a podobně. Nejnižší úrokové sazby jsou u podnikatelských hypoték, naopak nejvyšší u kontokorentních úvěrů.

5 Členění podnikatelských úvěrů 1. Podle subjektu (příjemce) úvěru 1. Podle subjektu (příjemce) úvěru Úvěry pro FO – drobné podnikatele a živnostníky Úvěry pro FO – drobné podnikatele a živnostníky Úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu) Úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu) Úvěry pro střední a větší firmy Úvěry pro střední a větší firmy 2. Podle účelu, na který je úvěr určen 2. Podle účelu, na který je úvěr určen Provozní úvěry Provozní úvěry Kontokorentní úvěry Kontokorentní úvěry Investiční úvěry Investiční úvěry 3. Podle doby splatnosti úvěru 3. Podle doby splatnosti úvěru Krátkodobé (do 1 roku) Krátkodobé (do 1 roku) Střednědobé (od 1 roku do 5 let) Střednědobé (od 1 roku do 5 let) Dlouhodobé (nad 5 let) Dlouhodobé (nad 5 let)

6 Provozní úvěr - financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek Provozní úvěr - financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek - je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru - nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka Kontokorentní úvěr - poskytován k běžnému podnikatelskému účtu Kontokorentní úvěr - poskytován k běžnému podnikatelskému účtu - slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako fin.rezerva - maximální výše se stanovuje dle výše ročního obratu peněz na účtu a bonity klienta (až 1 mil. Kč) - je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období (2 až 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do plusového stavu - při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. Investiční úvěr - je určen k financování pořízení investičního majetku – hmotného i nehmotného Investiční úvěr - je určen k financování pořízení investičního majetku – hmotného i nehmotného - maximální výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění - je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý - většinou je poskytován jako úvěr účelový - k zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka, nebo ručení třetí osobou

7 Podmínky poskytnutí podnikatelského úvěru Trvalé bydliště (FO) a sídlo firmy (PO) v České republice Trvalé bydliště (FO) a sídlo firmy (PO) v České republice Nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání Nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání Kladný výsledek hospodaření Kladný výsledek hospodaření Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Správě sociálního zabezpečení Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Správě sociálního zabezpečení Firma nesmí být v likvidaci, konkurzu ani vyrovnání Firma nesmí být v likvidaci, konkurzu ani vyrovnání Vedení účtu u dané banky (kontokorentní úvěry) Vedení účtu u dané banky (kontokorentní úvěry) Předložení podnikatelského záměru Předložení podnikatelského záměru V případě investičních úvěrů určité procento (obvykle 30%) vlastních zdrojů V případě investičních úvěrů určité procento (obvykle 30%) vlastních zdrojů Udání účelu půjčky (investiční a některé provozní úvěry) Udání účelu půjčky (investiční a některé provozní úvěry)

8 LEASING - financování nákupu - slouží k pořízení movitého i nemovitého majetku - nejedná se však o úvěr, nýbrž jeho podstatou je nájem pořizované věci. - předmět leasingové smlouvy je po celou dobu jejího trvání majetkem leasingové společnosti, po uplynutí doby nájmu má nájemník předkupní právo na pronajímaný majetek - předmět leasingové smlouvy je po celou dobu jejího trvání majetkem leasingové společnosti, po uplynutí doby nájmu má nájemník předkupní právo na pronajímaný majetek - leasingové splátky jsou daňově uznatelné náklady - akontace

9 Leasing versus úvěr leasing Výhody - podnikatelé, plátci DPH, mohou získat zpět náklady na DPH, které se vztahují k leasingu - podnikatelé zkrátí dobu odpisů na 36 měsíců - společnosti nabízejí výhodnější podmínky pojištění auta - časté akční nabídky Nevýhody - auto je ve vlastnictví leasingové společnosti - vozidlo nelze upravovat, opravy mimo záruční lhůtu platí zákazník - při nákupu starších aut bývá dražší - klient si nemůže sám vybrat pojišťovnu, nepočítají se mu bonusy za dobu pojištění - při mimořádném splacení čeká klienta pokuta leasing Výhody - podnikatelé, plátci DPH, mohou získat zpět náklady na DPH, které se vztahují k leasingu - podnikatelé zkrátí dobu odpisů na 36 měsíců - společnosti nabízejí výhodnější podmínky pojištění auta - časté akční nabídky Nevýhody - auto je ve vlastnictví leasingové společnosti - vozidlo nelze upravovat, opravy mimo záruční lhůtu platí zákazník - při nákupu starších aut bývá dražší - klient si nemůže sám vybrat pojišťovnu, nepočítají se mu bonusy za dobu pojištění - při mimořádném splacení čeká klienta pokuta

10 Leasing versus úvěr nákup na úvěr Výhody - auto je od počátku majetkem klienta - do stanovených limitů (cca 200 tisíc) nevyžadují banky žádné pojištění - mimořádnou splátku úvěru lze složit kdykoli bez pokuty - rozhodnutí o tom, zda a jak auto havarijně pojistit, je na straně klienta - klient může při pojištění využít osobních bonusů Nevýhody - u nových aut bývají celkové náklady na pořízení auta vyšší nákup na úvěr Výhody - auto je od počátku majetkem klienta - do stanovených limitů (cca 200 tisíc) nevyžadují banky žádné pojištění - mimořádnou splátku úvěru lze složit kdykoli bez pokuty - rozhodnutí o tom, zda a jak auto havarijně pojistit, je na straně klienta - klient může při pojištění využít osobních bonusů Nevýhody - u nových aut bývají celkové náklady na pořízení auta vyšší

11 - anděl či kmotr podnikatelů - BA je individuální investor využívající vlastní kapitál na financování perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem s cílem zhodnocení vložených prostředků - na rozdíl od venture kapitálových fondů přináší angel do firmy i určité know how v podobě odborných znalostí, orientaci v daném oboru popř. kontaktů na strategické partnery - BA nehledají pouze nejvyšší výnos s určitou výší rizika, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují. BUSINESS ANGELS

12 Prostředky od BA: - Investice je realizována spíše formou základního jmění společnosti (přímé investice) než půjčky, která by musela být zaplacena spolu s úrokovou sazbou - Nejedná se o klasickou půjčku, kde by existoval splátkový kalendář - BA zakoupí obchodní podíl, částka se investuje do dalšího vývoje firmy

13 VENTURE CAPITAL – rizikový kapitál Rizikový kapitál představuje finanční prostředky sloužící k investování do velmi rychle rostoucích inovativních projektů, je založen na vstupu investora do vybraného podniku prostřednictvím navýšení jeho základního kapitálu.

14 Rozdíl mezi BA a RK - VK jedná se o firmu či sdružení jednotlivců, kteří vystupují společně - BA jsou jednotlivci - u VK jsou investované sumy min. 24 mil.kč - investice BA jsou okolo 5 mil.kč

15 VENTURE KAPITÁL Tento finanční nástroj nabízí fondy rizikového kapitálu. Fond vstoupí do podniku a dodá mu potřebný kapitál, čímž získá příslušný, zpravidla menšinový podíl. Vedle finančních zdrojů investor přináší i aktivní přístup k řízení firmy formou strategického, obchodního a finančního poradenství. Taková investice by měla podpořit postup firmy do další fáze jejího vývoje a přispět k růstu její tržní hodnoty. Tento finanční nástroj nabízí fondy rizikového kapitálu. Fond vstoupí do podniku a dodá mu potřebný kapitál, čímž získá příslušný, zpravidla menšinový podíl. Vedle finančních zdrojů investor přináší i aktivní přístup k řízení firmy formou strategického, obchodního a finančního poradenství. Taková investice by měla podpořit postup firmy do další fáze jejího vývoje a přispět k růstu její tržní hodnoty.

16 VENTURE KAPITÁL – průběh invest. procesu

17 Fáze vývoje firmy Seed Ranná fáze životního cyklu firmy, kdy má podnikatel základní představu o svém produktu a podnikatelském záměru. Zpravidla na úrovni výzkumu a vývoje, do kterého směřuje převážná část finančních zdrojů. Start-up Jedná se o již založené nebo teprve zakládané společnosti, které však ještě nezahájily komerční prodej svých výrobků nebo služeb a nemají žádný zisk. Financování je spojené s komercionalizací produktu vyvinutého v předchozí fázi. Počáteční růst V této fázi již firma vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery (obchodními a finančními) a vymezené své vlastní místo na trhu. Financování firmy je orientováno zejména na zajištění provozního chodu firmy a pokrytí počátečních investic, které firmu nastartovaly po fázi start-up. Expanze Růstová fáze životního cyklu již existující firmy, která připravila nový produkt představující významnou změnu v její nabídce. Financování v této fázi směřuje do expanze a růstu společnosti, je možno financovat růst výrobních kapacit, vývoj nového produktu / služby nebo profinancování pracovního kapitálu.

18 PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Inkubace firem je možnost podpory vzniku a rozvoje inovačního podnikání především malých a středních podniků a je důležitým faktorem pro vznik podnikatelsko – inovační sítě mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a samotnými podniky.

19 Získat kvalitní prostory a zázemí pro své podnikání, dále podporu v oblasti poradenství, marketingu, účetnictví, daní aj., či finanční prostředky podporující dobrý nápad. To vše dané firmě může poskytnout podnikatelský inkubátor, který se zaměřuje na podporu začínajících inovačních firem, jejichž hlavním cílem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií a služeb a poté jejich uvedení na trh.

20 PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Hlavním smyslem vzniku podnikatelského inkubátoru je poskytnout praktickou pomoc těm, kteří mají dobrý podnikatelský záměr týkající se výroby nebo poskytování služeb a těm, kteří hledají všestrannou pomoc při rozjezdu svého podnikání. Podnikatelům umístěným v inkubátoru jsou poskytovány komplexní poradenské služby, pomoc při získávání finančních prostředků, kontakty na potencionální odběratele, dodavatele a partnery, pomoc při získávání lidských zdrojů a řada dalších výhod. Hlavním smyslem vzniku podnikatelského inkubátoru je poskytnout praktickou pomoc těm, kteří mají dobrý podnikatelský záměr týkající se výroby nebo poskytování služeb a těm, kteří hledají všestrannou pomoc při rozjezdu svého podnikání. Podnikatelům umístěným v inkubátoru jsou poskytovány komplexní poradenské služby, pomoc při získávání finančních prostředků, kontakty na potencionální odběratele, dodavatele a partnery, pomoc při získávání lidských zdrojů a řada dalších výhod.

21 Technologické inovační centrum Zlín je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje UTB ve Zlíně připravuje lidské zdroje a uskutečňuje základní a aplikovaný výzkum. Zlínský kraj jako vyšší územně samosprávný celek je zodpovědný za rozvoj regionu. UTB ve Zlíně připravuje lidské zdroje a uskutečňuje základní a aplikovaný výzkum. Zlínský kraj jako vyšší územně samosprávný celek je zodpovědný za rozvoj regionu.

22 TIC Posláním společnosti je vytvořit zázemí a prostor pro: rozvoj a podporu inovačního podnikání v regionu, rozvoj a podporu inovačního podnikání v regionu, možnosti vzniku klastrových iniciativ, možnosti vzniku klastrových iniciativ, komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, využívání výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi. využívání výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi.

23 TIC Podnikatelský inkubátor Podnikatelský inkubátor - Moderní prostory pro lehkou výrobu a poskytování služeb (dotace na nájemné ve výši 50 % v prvním roce, 40 % ve druhém roce a 30 %ve třetím roce ) - Technické a servisní služby (údržba, úklid, odvoz odpadů, pomoc při organizování seminářů, školení, obchodních setkání apod, zapůjčení audiovizuální tech.) - Vzdělávání (semináře, kurzy) - Poradenské a konzultační služby (poradenství k podnikatelským záměrům)

24 ČMZRB - zvýhodněný regionální úvěr ve Zlínském kraji úvěr až do výše 750 tis. Kč, úvěr až do výše 750 tis. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 5 % p. a. neměnnou po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, s pevnou úrokovou sazbou 5 % p. a. neměnnou po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, poskytován až do plné výše předpokládaných způsobilých výdajů projektu, poskytován až do plné výše předpokládaných způsobilých výdajů projektu, s dobou splatnosti až 5 let, s dobou splatnosti až 5 let, Zajištění: Zajištění: - žadatel fyzická osoba - směnkou vystavenou příjemcem podpory, - žadatel právnická osoba - směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.

25 ČMZRB - zvýhodněný regionální úvěr ve Zlínském kraji Způsobilé výdaje: pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku resp. hmotného majetku a pozemků, pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku resp. hmotného majetku a pozemků, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pořízení drobného nehmotného majetku, pořízení drobného nehmotného majetku,


Stáhnout ppt "Firemní inovační politika Seminář 4 Ing. Jiří Polách."

Podobné prezentace


Reklamy Google